IKAW

Reads: 193  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
kung nasaan ka man nais kong mabasa
mo aking tula dahil buhat ng ika'y mawalah
buhay ko ay naging madula.
...
ikaw ang nag silbing inspirasyon ko noon
sa pag aaral ko sinta, ikaw din ang syang
dahilan kung bakit noon ako ay palaging masaya.

mag mula noon sinimulan ko ng mangarap
para sa aking hinaharap pinangarap ko na
sana balang araw ikaw ang syang aking maging kabiyak.

nag sumikap ako para sa pangarap kong iyon
dahil sa talagang mahal kita handa kong gawin
ang lahat para sayo aking inspirasyon.

sinisigaw ng puso ko'y ikaw, walang iba kundi ikaw
pagkat ang tanging tintibok ng aking puso'y walang iba
kundi ikaw.

kung nasaan ka man nais kong mabasa
mo aking tula dahil buhat ng ika'y mawalah
buhay ko ay naging madula.

ikaw ang nag silbing inspirasyon ko noon
sa pag aaral ko sinta, ikaw din ang syang
dahilan kung bakit noon ako ay palaging masaya.

mag mula noon sinimulan ko ng mangarap
para sa aking hinaharap pinangarap ko na
sana balang araw ikaw ang syang aking maging kabiyak.

nag sumikap ako para sa pangarap kong iyon
dahil sa talagang mahal kita handa kong gawin
ang lahat para sayo aking inspirasyon.

sinisigaw ng puso ko'y ikaw, walang iba kundi ikaw
pagkat ang tanging tintibok ng aking puso'y walang iba
kundi ikaw.

Submitted: December 20, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 20, 2011

A A A

A A A


kung nasaan ka man nais kong mabasa
mo aking tula dahil buhat ng ika'y mawalah
buhay ko ay naging madula.
...
ikaw ang nag silbing inspirasyon ko noon
sa pag aaral ko sinta, ikaw din ang syang
dahilan kung bakit noon ako ay palaging masaya.

mag mula noon sinimulan ko ng mangarap
para sa aking hinaharap pinangarap ko na
sana balang araw ikaw ang syang aking maging kabiyak.

nag sumikap ako para sa pangarap kong iyon
dahil sa talagang mahal kita handa kong gawin
ang lahat para sayo aking inspirasyon.

sinisigaw ng puso ko'y ikaw, walang iba kundi ikaw
pagkat ang tanging tintibok ng aking puso'y walang iba
kundi ikaw.

kung nasaan ka man nais kong mabasa
mo aking tula dahil buhat ng ika'y mawalah
buhay ko ay naging madula.

ikaw ang nag silbing inspirasyon ko noon
sa pag aaral ko sinta, ikaw din ang syang
dahilan kung bakit noon ako ay palaging masaya.

mag mula noon sinimulan ko ng mangarap
para sa aking hinaharap pinangarap ko na
sana balang araw ikaw ang syang aking maging kabiyak.

nag sumikap ako para sa pangarap kong iyon
dahil sa talagang mahal kita handa kong gawin
ang lahat para sayo aking inspirasyon.

sinisigaw ng puso ko'y ikaw, walang iba kundi ikaw
pagkat ang tanging tintibok ng aking puso'y walang iba
kundi ikaw.


© Copyright 2018 jahnd. All rights reserved.

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by jahnd

jhoybee corda

Poem / Poetry

kuya willie revillame

Poem / Poetry

IKAW

IKAW

by jahnd

Poem / Poetry

Popular Tags