jhoybee corda

Reads: 156  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
"jhoybee corda"

jhoybee mahal na mahal kitah hanggang sa aking
panaginip ay nakikita ka laman ka ng ispan sa bawat
pag sulat ng kanta, sa buhay kong ito isa kang ala alang
... kay saya.

kung atin mang babalikan
ang mga nakaraan, tayong
dalawa'y nagka kilala noon
doon sa eskwelahan.

naging magkaklase tayong dalawa
sana'y hindi mo pa limot sinta
dahil sa puso't isipan magpahanggang
ngayo'y hindi ka pa din nabuburah.

nagpapasalamat ako sa maykapal
dahil ipinakilala ka niya sa akin mahal ....
jhoybee isa kang biyaya na habang
buhay kong ikararangal.

hindi man naging tayong dalawa sa isa't isa
aking sinta ganun pa man ay
nais kong malaman mo na ako ay masaya.

at noong magbabakasyon na, ang aking puso'y
punong puno ng kaba na baka sa
susunod na pasukan hindi na tayo muling
mag kita pa.

Submitted: December 20, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 20, 2011

A A A

A A A


 
"jhoybee corda"
jhoybee mahal na mahal kitah hanggang sa aking
panaginip ay nakikita ka laman ka ng ispan sa bawat
pag sulat ng kanta, sa buhay kong ito isa kang ala alang
... kay saya.

kung atin mang babalikan
ang mga nakaraan, tayong
dalawa'y nagka kilala noon
doon sa eskwelahan.

naging magkaklase tayong dalawa
sana'y hindi mo pa limot sinta
dahil sa puso't isipan magpahanggang
ngayo'y hindi ka pa din nabuburah.

nagpapasalamat ako sa maykapal
dahil ipinakilala ka niya sa akin mahal ....
jhoybee isa kang biyaya na habang
buhay kong ikararangal.

hindi man naging tayong dalawa sa isa't isa
aking sinta ganun pa man ay
nais kong malaman mo na ako ay masaya.

at noong magbabakasyon na, ang aking puso'y
punong puno ng kaba na baka sa
susunod na pasukan hindi na tayo muling
mag kita pa.


© Copyright 2018 jahnd. All rights reserved.