saloobin ng damdamin"

Reads: 195  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
alam mo mahal laman ka
ng aking isip at sa pag tulog
sa gabi ikaw ay panaginip.
... ...
hindi ko alam kung paano ko haharapin
ang bukas ng hindi ka kasama pagkat ikaw
ang nais na masilayan sa king pag gising sa umaga.

kung maaari lang sana wag mo ng lisanin ang aking
buhay pagkat ikaw ang syang nag dulot ng saya
at sa aking mundo'y nag bigay ng kulay.

kailangan pagkat ikaw ang tinitibok ng puso
kung kaya't kung iiwan mo ko paano pa titibok
itong puso.

ikaw ang tunay na yaman sa laganap na kahirapan
at sa buhay kong ito ikaw ang syang aking
kaligayahan.

sana'y malaman mong iniibig kitah
hindi kitah kayang mawala ikaw lamang
sa aking puso sa bato'y iyong itaga

alam mo mahal laman ka
ng aking isip at sa pag tulog
sa gabi ikaw ay panaginip.
...
hindi ko alam kung paano ko haharapin
ang bukas ng hindi ka kasama pagkat ikaw
ang nais na masilayan sa king pag gising sa umaga.

kung maaari lang sana wag mo ng lisanin ang aking
buhay pagkat ikaw ang syang nag dulot ng saya
at sa aking mundo'y nag bigay ng kulay.

kailangan pagkat ikaw ang tinitibok ng puso
kung kaya't kung iiwan mo ko paano pa titibok
itong puso.

ikaw ang tunay na yaman sa laganap na kahirapan
at sa buhay kong ito ikaw ang syang aking
kaligayahan.

sana'y malaman mong iniibig kitah
pagkat sa puso kong ito sintah ikaw
lamang at walang iba.

Submitted: December 20, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 20, 2011

A A A

A A A


alam mo mahal laman ka
ng aking isip at sa pag tulog
sa gabi ikaw ay panaginip.
... ...
hindi ko alam kung paano ko haharapin
ang bukas ng hindi ka kasama pagkat ikaw
ang nais na masilayan sa king pag gising sa umaga.

kung maaari lang sana wag mo ng lisanin ang aking
buhay pagkat ikaw ang syang nag dulot ng saya
at sa aking mundo'y nag bigay ng kulay.

kailangan pagkat ikaw ang tinitibok ng puso
kung kaya't kung iiwan mo ko paano pa titibok
itong puso.

ikaw ang tunay na yaman sa laganap na kahirapan
at sa buhay kong ito ikaw ang syang aking
kaligayahan.

sana'y malaman mong iniibig kitah
hindi kitah kayang mawala ikaw lamang
sa aking puso sa bato'y iyong itaga

alam mo mahal laman ka
ng aking isip at sa pag tulog
sa gabi ikaw ay panaginip.
...
hindi ko alam kung paano ko haharapin
ang bukas ng hindi ka kasama pagkat ikaw
ang nais na masilayan sa king pag gising sa umaga.

kung maaari lang sana wag mo ng lisanin ang aking
buhay pagkat ikaw ang syang nag dulot ng saya
at sa aking mundo'y nag bigay ng kulay.

kailangan pagkat ikaw ang tinitibok ng puso
kung kaya't kung iiwan mo ko paano pa titibok
itong puso.

ikaw ang tunay na yaman sa laganap na kahirapan
at sa buhay kong ito ikaw ang syang aking
kaligayahan.

sana'y malaman mong iniibig kitah
pagkat sa puso kong ito sintah ikaw
lamang at walang iba.


© Copyright 2018 jahnd. All rights reserved.

Add Your Comments: