Brief aan Randburg

Reads: 224  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
One of my Afrikaans pieces. If there are any Afrikaans people on Booksie please do comment and tell me what yoy think!

Submitted: March 19, 2013

A A A | A A A

Submitted: March 19, 2013

A A A

A A A


Beny en mislei.. Alles vir een vry. Jyt my hand gevat en my hart maak smelt, alles vir jou satasfaksie eks oortuig jou hart is n gebreekte kontrapsie.

Geniet jy elke oomblik van jou misluke self, rol jy in jou eie selfsug en praat heeldag oor geld? Maar waar is die dae van dinge doen waarvoor jy lief is?.. Waar is jou passie -waar is jou menslikheid?.. Probeer jy iemand wees wat almal wil he jy moet wees, probeer jy jou masker so goed te beskerm dat jy vergeet van die sagte hart wat bloed elke sekond deur jou liggaam pomp? Daardie hart wat vir my lyk gelyk het soos goud, maar eintlik stuk vir stuk roes en al sy waarde in my oordeelsoog verloor...

Tog wonder ek of jy ooit aan my dink soos ek aan jou? Tog wonder ek wat het skeef geloop.. Was dit ek of was dit jy?

Dit voel vir my reg om elke greintjie skuld op my te sit, want ek weet eks nie perfek nie... Ek weet ek kom nie by tot jou \"standaarde\" nie, ek weet ek sal nie aanvaar word nie... Jy weet dit net so goed soos ek. Maar steeds, steeds al weet ek wat ek weet al is ek vas oortuig sal ek nogsteeds elke greintjie skuld op my sit.

Ek het jou hand ook gevat, ek het jou ook mislei, verlei, beny... In die arms van iemand anders het ek myself bevind nadat jy my hart maak smelt het en ek diep binne in my gehoop het, gehoop het vir hoop..

Waar is my menslikheid?

Dis nie hoe ek werk nie! Ek steek nie goed weg nie, Waar ek my hart neerlê, dis waar ek lê. ek het net so n geroeste hart soos jy, my lewe lê ook in vlardes agter my hoë gepleisterde mure. My gemoed wil ook uit skree en die uitkyk van die mense om my verander.. Alles nuut maak. Alles MY manier maak.

Maar ek pos vir jou die laaste wat ek van jou het.

Ps. Jou trui het my lewe gered


© Copyright 2019 jolene. All rights reserved.

Add Your Comments: