I will be here (A mother's love)

Reads: 198  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Memoir  |  House: Booksie Classic
Another Tagalog Script....

it's about a mother who loves her daughter so much despite their misunderstanding.
That even in death, she continue to visit her beloved daughter..

Submitted: October 21, 2012

A A A | A A A

Submitted: October 21, 2012

A A A

A A A


 

 

 

 

I WILL BE HERE

 

 

Sa Panulat

Ni

 

 

Krista Rica A. Dacalos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.EXT.PINTO.BAHAY NI EDITH.UMAGA(1991)

Mataas ang sikat ng araw.Maingay na ang mga nagdaraang tricycle sa labas.Hawak-hawak ni Edith,26, ang maleta.Nasa tabi niya ang asawang si Ernesto,31,dala-dala ang iba pa niyang gamit.Sa harap nila ay karga-karga ng ina ni Ernesto,si Mercedes,56,ang sanggol nilang anak na si Trixie.

Umiiyak na nagpapa-alam si Edith sa anak.

EDITH

Alagaan n’yo po siyang mabuti mama.Pagnakapag-ipon na po ako sa ibang bansa, babalik ako agad.

 

MERCEDES

‘wag kang mag-alala Edith, di ko pababayaan ang pamilya mo.Sige na baka mahuli ka na sa byahe mo.

 

ERNESTO

(kay Edith).Magsisikap din ako dito sa atin,ma.Para makabalik ka agad. Tayo na,ma.

 

Hinagkan ni Edith ang anak.Lumabas na ng bahay ang mag-asawa.Sumakay ng Taxi.

 

2. INT.WAITING AREA.AIRPORT.HAPON (2003)

Umalingaw-ngaw ang ingay ng papalapag na eroplano.Maraming tao sa palibot.Mula sa Arrival Area lumabas si Edith,38,hila-hila ang malaking cart na puno ng mga bagahe.Sinalubong siya nila Ernesto,43,at Trixie,13.

Niyakap ni Ernesto ang asawa.rumehistro ang pananabik sa mukha.Yumakap si Trixie sa ina.

EDITH

(naluluha)Ang tagal ko kayong di nakita.Miss na miss ko kayo lalo ka na Trix.

 

3.INT.KWARTO.BAHAY NI EDITH.UMAGA(2006)

 

Pumasok ang sikat ng araw sa kwarto ni Trixie,16.Nagising si Trixie sa tawag ng inang si Edith,41.

 

EDITH

(mula sa labas)Trixie! Mataas na ang sikat ng araw.Bangon ka na d’yan!

 

Tumingin siya sa wall clock, alas-syete pa.Tinakpan ang mukha ng unan.Matutulog pa uli siya ng sumigaw ulit ang ina niya.

 

EDITH

Trixie!

 

TRIXIE

(bumangon)eto na po,mama!

 

Inis na lumabas ng kwarto si Trixie.Napakalot sa nakabuhaghag na buhok.Pupuntang kusina,maghihilamos.

 

4.INT.HAPAG-KAINAN.BAHAY NI EDITH

 

Nakita niya ang papa niyang si Ernesto,46, na nagkakape.

 

TRIXIE

(hahalik sa papa)Morning pang. Ang aga-aga ni mama manggising.Nakaka-inis.Araw-araw nalang ganito.(Uupo siya)

 

ERNESTO

‘kuh!Sino bang late na natulog kagabi?Kasalanan mo rin ‘yon.Sige na mag-almusal ka na at ng matulungan mo si mama maglinis ng bakuran.Sabado ngayon kaya tumulong ka.

 

Tumango si Trixie.Sumubo ng Hotdog.Pumasok si Edith sa kusina.Pagkatapos ay umupo sa hapag-kainan.Nag-umpisa ulit mangaral sa anak.

 

EDITH

Trixie ha, malapit ng maubos ang pasensya ko sa’yo.Dalaga ka na ‘nak, kaya pwede ba mag-ayos ka na. (kay Ernesto) Pang,kahapon pala tumawag ang agency, ang sabi ayos na daw ang mga papeles ko.Makakapagtrabaho na ulit ako sa Japan.

 

Natuwa si Ernesto sa balita ng asawa.Mapakla namang ngumiti si Trixie.

 

TRIXIE

Aalis kayo ulit,mama?Akala ko di ka na babalik doon.

 

EDITH

Di ba ito naman ang gusto mo ‘nak?Wala nang maingay dito sa bahay.Wala na si mama.

 

TRIXIE

(mamapatingin sa taas,namamasa ang mata) Yah.Sabi n’yo po eh.Kailan ba alis nyo mama?

 

EDITH

Pinapa-alis mo na ako agad,Trix?(biro niya) Sa makalawa na ang alis ko ‘nak.”Wala na rin si Mama sa wakas!”

Tatango-tangong tumayo si Trixie.Dinala ang pinagkainan niya sa kusina.Dumiretso sa kwarto.

 

5.INT.KWARTO.BAHAY NI EDITH.GABI

 

Nakapatay ang ilaw.Nakabalot ng dilim ang loob ng kwarto ni Trixie.Pumasok si Edith.

 

EDITH

‘nak?Tulog ka na ba?

 

Lumapit sa natutulog na anak.Iniayos ang pagkakakumot sa anak.Umupo sa gilid nito. Hinahaplos-haplos ang mukha ng anak.

 

EDITH

Ayaw ko rin umalis ‘nak,kaya lang kailangan eh para maibigay ko sa’yo ang masaganang buhay. I just hope na dumating ‘yong araw na ituturing mo ako na di lang ina mo kundi best friend mo.I can keep secrets, you know.(napahingos siya). At sana sa muli kung pag-uwi sa piling mo,di na tayo mag-aaway. Mahal na mahal ka ni mama,Trix.

 

Humalik sa noo ng dalaga.Lumabas ng kwarto si Edith.Biglang nagdilat ng mata si Trixie at agad na tumulo ang mga luha.

 

6.EXT.CLASSROOM.ESKWELAHAN.HAPON.HUWEBES(PRESENT-2007)

 

Maingay sa loob.Nagtatawanan ang mga mag-aaral.Biglang tumunog ang cellphone ni Trixie.Si Papa niya ang tumatawag.

 

TRIXIE

Pa,bakit ho?

 

ERNESTO

Susunduin ko ngayon sa Airport ang Mama mo,’nak.Sasama ka ba?Para madaan na kita d’yan.

 

TRIXIE

Uuwi si Mama?O,sige papa..Dito lang ako sa school maghihintay.

 

7.INT.RESTAURANT.GABI.

 

Masayang naghahapunan sina Trixie.Nasa mga mukha nila ang sobrang kasiyahan sa muling pagsasama.

 

EDITH

Uwi ka ba sa atin ngayon,Trix?Sa Sunday kasi plano kong mag-outing tayo.Ilang araw lang kasi ang bakasyon ko.

TRIXIE

Sa sa Sabado na po siguro,ma.Exam ko po kasi bukas eh.

 

EDITH

Ganoon ba? O,sige anak.Kami nalang ng papa mo ngayon ang uuwi.

 

TRIXIE

(ngumiti sa ina.hinawakan ang kamay)Ma,I love you.

 

EDITH

(rumihistro ang saya sa mukha)’kuh! Naglalambing ang anak ko.

 

Niyakap ni Edith si Trixie.Tuwang-tuwa na pinagmasdan ni Ernesto ang mag-ina.

 

 

 

8.INT.SA BUS.HAPON.SABADO

 

Nakikinig sa kanta sa radyo si Trixie habang sakay ng bus.Nakikisabay siya sa malungkot na kanta na I will be here.Biglang naluha siya.

 

TRIXIE

(sa sarili)Tatabi ako ngayon kay mama sa pagtulog.Yayakapin ko talaga siya ng mahigpit.Susulitin ko ang mga araw hanggat di pa siya bumabalik sa Japan. (masayang-masaya sa sinasabi)

 

9.EXT.BAHAY NI EDITH.GABI.

 

Maraming tao sa labas ng gate nila Trixie.May mga sasakyan ng Pulisya.Pinagtitinginan siya ng mga tao.Kunot ang noong lalapit siya sa kakilalang kapitbahay.

 

TRIXIE

Ate,ano pong nangyayari?Ba’t ang rami pong tao dito sa labas?

 

MAMENG

Wala na ang mama mo,Trix.Patay na.Binaril.

 

Napatda si Trixie sa kinatatayuan.Biglang naghisterya.Patakbong pumasok sa bahay.Nakita niya ang nakahandusay na ina.Naliligo sa sariling dugo.Nakapalibot ang mga Pulisya.Naroon sa tabi ng ina ang papa niya na umiiyak.Lalapit siyang umiiyak sa ama.

 

TRIXIE

Pa?Ano pong nangyari?(basag ang boses)

 

ERNESTO

Nilooban tayo,’nak.Ang mama mo..lang..ang nandi..to sa bahay.Pag-uwi ko galing sa trabaho,ito na ang nadatnan ko.Nasa prisinto na ang pumatay sa kanya.

 

Niyakap niya ang ama.Pareho silang umiiyak.

 

10.EXT.BAKURAN.BAHAY NI EDITH.HAPON.ISANG BUWAN ANG LUMIPAS.

 

Tahimik na naka-upo si Trixie sa bakuran nila.Sariwa sa ala-ala ang pagkamatay ng ina.Napakagat-labi at napapikit.Tumingala sa langit.

 

TRIXIE

Lord,let me be with my mama just one day.(tumulo ang luha).Just one more day.A day would be enough to tell her how much I love her.(tuluyan na siyang napahagulhol)

 

11.INT.KWARTO.BAHAY NI EDITH.MADALING-ARAW.

 

Nagising si Trixie sa malamig na haplos sa kanyang pisngi.Unti-unti niyang idinilat ang mga mata.Nakita ang malungkot na mukha ng ina na naka-upo sa tabi niya.

 

EDITH

Be strong,Trix.Di mo man ako makita,narito lang ako ‘lagi kasama n’yo.Mahal na mahal kita,Trix.(tumayo)

 

TRIXIE

(hahawakan ang kamay ng ina,tatagos lang)Will I see you again,Ma?(tumulo ang luha)

 

EDITH

Someday,Trix.Someday.(hinagkan sa noo ang anak)

 

TRIXIE

(napapikit)I love you,ma. And I missed you so much.

 

Pagdilat ni Trixie ng mata ay umaga na.Nilagay ang kamay sa noo.Bumuntong-hininga.Ngumiti siya sabay pagtulo ng mga luha.

 

12.EXT.SEMENTERYO.LIBINGAN NI EDITH.HAPON

 

Nagdala ng maraming puting rosas ang mag-ama sa puntod ni Edith.

 

TRIXIE

I’ll be strong,Ma. For you and for papa.(yumakap sa ama)

 

----WAKAS----

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2019 krista rica dacalos. All rights reserved.

Add Your Comments: