Kung Maibabalik Ko lang

Reads: 445  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
It is a Tagalog Romance Love story about a woman who fell in love and was hurt.
And a guy who takes for granted the only woman he loves and who loves him truly.

Submitted: October 18, 2012

A A A | A A A

Submitted: October 18, 2012

A A A

A A A


 

 

 

 

 

 

 

 

KUNG MAIBABALIK KO LANG

 

 


 

 

 

 

Sa Panulat

 

 

Ni

 

 

Krista Rica A. Dacalos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.INT.CLASSROOM.ESKWELAHAN. TANGHALIAN.(2008)

Nag-iingay ang mga mag-aaral. Nakaupo si Abby,18,sa kanyang upuan sa harapan. Titingin siya sa suot na relo. Mag-aalas-dose y medya na. Biglang papasok si Nathan,20. Hinihingal ang binata.

 

NATHAN

Hon, sorry late ako. Matagal kami pinalabas ni Prof. Alvarez eh.Alam mo naman ‘yon, pag-inumpisahan ang pagtuturo sa mga Engineering students parang ayaw na tumigil.

 

ABBY

Okay lang.(ngumiti)Naka-abot ka pa naman eh.

 

NATHAN

(Sinipat ang kausap) Alam ko ang ngiting ‘yan. Kilala kita Abby. Galit ka ba o galit?(biro niya)

 

ABBY

(napilitang tumawa) Sira! Di nga. Tara na.(tumayo) Last na ‘to ha.

 

Umalis ng classroom ang dalawa na nagtatawanan.Hinawakan ni Nathan ang kamay ni Abby.

 

2.INT.LOBBY.MALL.GABI

 

Maraming mga tao ang nagdadatingan. Mapapansin ni Abby ang magnobyo na papasok sa Mall, sweet.Mapapabuntong-hininga siya.Panay tingin sa suot na orasan.Kinuha mula sa itim na sholder bag ang cellphone.Tumawag kay Nathan.Walang sumasagot.

 

ABBY

(Naiiyak) Nathan saan ka na ba?

 

Mula sa likod ay may tumapik sa balikat niya. Napalingon siya. Si Jessie,20,bestfriend ni Nathan, ang nakita niya.

 

ABBY

(Ngumiti)Ikaw pala,Jess.Sinong kasama mo?

JESSIE

Ako lang mag-isa.Namimili lang ako ng mga gamit para sa project ko. Let me guess, si Nathan ang hinihintay mo noh?

 

ABBY

(nawala ang ngiti sa labi)Yah. Who else? (hilaw na ngumiti)

 

JESSIE

Tara, kain tayo.May alam akong masarap kainan dito sa Mall.Alam kong kanina ka pa dito nakatayo kahihintay sa boyfriend mo.

 

ABBY

Ha?(nagdadalawang isip) eh kasi, baka....

 

JESSIE

I insist.

 

3.INT.RESTAURANT.MALL.GABI

 

Masayang nagkukuwentuhan habang kumakain sina Abby at Jessie.Biglang tumunog ang cellphone ni Abby. Babasahin niya ang text.

 

JESSIE

Di na naman siya (si Nathan)makakarating?

 

Mapapatingin sa binata. Napahingos si Abby. Tuluyan ng napaiyak ang dalaga.Pinahid ni Jessie ang luha sa pisngi ng dalaga mula sa kabilang bahagi ng mesa.

 

JESSIE

Ilang beses na ba kitang nakitang ganito,Ab?I know Nathan’s my bestfriend pero mali na itong ginagawa niya sa’yo eh. I’ve seen you crying a thousand times, and for who? For a person who’s not even worth it.

 

Nakayuko si Abby. Tahimik na umiiyak.

 

JESSIE

You knew from the very beginning na babaero si Nathan pero sinagot mo parin siya. Palagi siyang late sa mga lakad ninyo and worst hindi siya nakakarating dahil kesho may mga ganito, ganyan.Pero isang “sorry,hon” lang, wala na.You’ve given him so many chances,Ab. Pero wala eh, hindi parin siya nagbabago.

 

ABBY

Mahal ko kasi siya, Jess.Mahal na mahal ko siya sa puntong di ko na alam kong tama pa ba itong nararamdaman ko.

 

Tumayo si Jessie. Nilapitan ang umiiyak na dalaga.Aaluin niya ito.

 

4.EXT.GYM.ESKWELAHAN.HAPON

 

Dadaan si Abby, kasama ang mga kaibigan, malapit sa mga naglalaro ng soccer.

ERMA

Kumusta naman kayo ni Nathan,Ab? Minsan ko nalang kasi kayo makitang magkasama eh.

 

ABBY

Busy lang siya sa mga projects nila,Erm. Okay naman kami ni...

 

Mapapadaan sila sa GYM. Makikita niya si Nathan na sweet na sweet sa isang cheer-leader.Mahuhulog ni Abby ang mga bitbit na libro. Tatakbo si Abby. Makikita siya ni Nathan. Hahabulin siya nito.

 

5.EXT.FIELD.ESKWELAHAN

 

Mahahawakan siya ni Nathan sa kamay. Napatigil siya sa pagtakbo. Panay parin ang tulo ng luha.Pinagtitinginan sila ng ibang estudyante.Yayakapin siya ni Nathan.Kumalas siya sa pagkakayakap nito.

 

NATHAN

Hon,’wag mong pansinin ‘yong nakita mo.Wala lang ‘yon.Sylvia was just teasing me.

 

ABBY

No, Nathan.Hindi ‘yon ang nakita ko.I heard so many rumors about you and her pero binalewala ko because I trusted you!I trusted you like a fool.

 

NATHAN

Hey.Hey.Hey.(hinahaplos ang magkabilang pisngi ni Abby)Listen.I’m sorry, hon,okay? Di naman ako seryoso sa kanya eh.Katuwaan lang ‘yon ng barkada.Nothing special.

 

ABBY

At ako? Ano ba ako sa’yo,Nathan?Kaya naman pala hindi kita makita these past few days dahil magkasama kayo eh. I thought I could change you. But I was wrong. You will never change.

 

NATHAN

(Yayakapin si Abby)Magbabago ako,Ab.Give me another chance.Please

 

ABBY

You’re asking for a chance? But you can’t even say “I love you” to me. Do you really love me?

 

NATHAN

(Nagtitigan sila)Haven’t I?(napalunok)I...I...I...

 

ABBY

Don’t say another word,Nathan.Mas masasaktan mo lang ako.(Tatalikod siya)

 

NATHAN

Ab, please. (hawak ang kamay ng dalaga)

 

ABBY

I’m done chasing after you,Nathan.(pinahid ang sariling luha)

 

Binawi ni Abby ang kamay. Nagpatuloy sa paglalakad palayo sa binata. Si Nathan nanatiling tinatanaw si Abby na papalayo.

 

6.INT.KWARTO.BAHAY NI NATHAN.GABI (PRESENT,2013)

 

Nakadapa sa kama si Nathan, matutulog na sana.Pumasok ang kapatid na si Liam,20,may dala-dalang card.

 

LIAM

Kuya kanina pala nagpunta dito si Jessie. Nakauwi na pala siya galing states?

 

Tumihaya at tiningnan lang ang kapatid.

 

LIAM

Pinabibigay niya pala ‘to.(Iniabot ang Card)Buti pa siya ikakasal na kuya.Eh,ikaw kuya?(pagmamasdan ang tahimik lang na kapatid)Limang taon na ang lumipas,Kuya. ‘wag mo na siya hanapin. Ikaw kasi eh, na sa’yo na nagloko ka pa.

 

NATHAN

Tumahimik ka nga.Pakialam mo ba.

 

Sinarhan ni Nathan ng pinto ang kapatid.Bumangon siya sa kama.Binuksan ang Invitation Card. Biglang napatulo ang kanyang luha sa nabasa. ”Jessie and Abby request your presence to witness their first journey of Forever”

 

7.INT.SIMBAHAN.HAPON.

 

Pumasok si Nathan sa loob ng simbahan.Nakita niya ang paghalik ni Jessie sa asawa na si Abby nang i-anunsyo ng pari ang katagang “You may kiss the bride”.Nagsisipagtayuan na ang mga tao.Isa-isang lumapit sa bagong kasal. Matamis ang ngiting gumuhit sa mukha ni Abby. Mataman lang nakatitig si Nathan dito, sakit at paghihinayang ang nasa mukha.

 

Nahagip ng tingin ni Jessie ang kaibigang si Nathan.Ngumiti ito sa kanya,simbolo na masaya ito para sa kanya.Binulungan niya ang masayang asawa.Bumaling ang tingin ni Abby sa papalabas na lalake.

 

JESSIE

Talk to him,babe.(ngumiti)

 

ABBY

(tumango) Thank you. (Hinagkan sa pisngi ang asawa)

(kay Nathan) Hey! (Lumingon ang lalake) Aalis ka ba na hindi man lang bumabati sa amin? (mamasa-masa ang mata)

 

NATHAN

(kagat ang labi na ngumiti)I’m too late, right?

 

Tumango si Abby. Napatingin sa itaas para pigilan ang nagbabadyang mga luha na tumulo.Tuluyan ng napaluha.

 

NATHAN

I’m sorry for hurting you before,Ab.(humingos siya)All these years I kept looking for you to say how sorry I am and letting you go was the biggest mistake i ever made.For that I had lost you forever.

 

Niyakap ni Abby ang lumuluhang si Nathan.

 

ABBY

You didn’t lose me,Nath.I am still your friend.It’s all in the past now,okay?Someday,tatawanan nalang natin ang nangyari noon.(hinagkan sa pisngi si Nathan,humawak sa kamay nito)You’ll find the right woman for you.

 

NATHAN

(tumango)Congratulations to both of you.

 

ABBY

I have to go back to my husband now.(ngumiti)Take care, will you?

 

Bibitiwan na ni Nathan ang kamay ni Abby.Tatalikod na ito nang magsalita muli si Nathan.

 

NATHAN

I love you,Abby. I always have.

 

Humarap si Abby muli sa binata,tumulo ang luha.Niyakap ito ng mahigpit.Bumalik si Abby sa piling ng asawa. Hinagkan siya ni Jessie sa labi.Magkayakap na sabay nilang tinanaw ang pag-alis ng kaibigan.

 

 

----WAKAS----


© Copyright 2019 krista rica lastella. All rights reserved.

Add Your Comments: