Tunay na Kaibigan

Reads: 13858  | Likes: 72  | Shelves: 0  | Comments: 3

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
..walang iwanan sa tunay na kaibigan..

Submitted: October 04, 2010

A A A | A A A

Submitted: October 04, 2010

A A A

A A ATunay na Kaibigan
Sa una’y nagkakila-kilala
May masungit, kalog at pawing walang kwenta
Ngunit hindi mo aakalain
Sila rin pala
Ang magsisilbi mong sandalan
 
Tumagal ang panahon
Na nagkasama-sama
Kung minsan nga’y
Pumasok sa aking isapan
“Hindi ba nakakasawa?”
Subalit bakit pa
Kung sila’y may kakayahang
Bigyan ako ng kasiyahan
At palitan ang aking kalungkutan?
 
Sa kalokohan at tuksuhan
Sa walang patid na galaan
Sa mga bonggang awayan
umaraw man o umulan
hinding-hindi mawawala
si kaibigan
 
sa bawat kakaibang pagtibok ng puso
at sa bawat luhang tumulo
sa t’wing ika’yproblemado
dahil para sayo
si kaibigan hinding-hindi maglalaho
 
Iyan ang tunay na kaibigan
Sa lahat ng bagay ay walang iwanan
Sa hirap man o ginhawa
Laging magkasama
Tulad ng aking mga kaibigan
 
Mahirap man humanap
Ng isang malakayamanang kaibigan
Hayaan ang puso mo’y humagilap
At panatilihing bukas ang iyong isipan
Nang sa gayo’y iyong matagpuan
 
Isang malaking bagay
Ang mabiyayaan ng tulad nito
Kung kaya’t aking ipinagmamalaki
Na sila’y akin nang natagpuan© Copyright 2020 ladygoldenheart127. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply