Sasvim obicna prica

Reads: 92  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Other  |  House: Booksie Classic
Pri?a

Submitted: December 20, 2012

A A A | A A A

Submitted: December 20, 2012

A A A

A A A


Pri?a

U zadimljenom kafi?u, kroz žamor glasova i simfoniju šalica kava koje gotovo u ritmu udaraju o tanjuri?e, probijaju se do mene stihovi poznate pjesme. Potajice sasvim, poput mraka što se kao lopov šulja niz zgrade i krade dan, polako pronalaze put do mene. Odjednom žamor posve utihne, simfonija prestane, i ne ?ujem ništa osim tišine.
One poznate tišine.
Naše tišine pri?ale su najljepše pri?e.
Pri?e dvoje ljudi što su se sreli tek nedavno, a poznaju se oduvijek.
Naša usta uvijek su prepri?avala neke obi?ne pri?e, onakve kakve ?uješ u prolazu, dok ?ekaš prijatelja koji uvijek kasni i nehotice prisluškuješ ono dvoje što sjede za stolom do tebe. Takve su bile naše pri?e, sasvim obi?ne, i sva?ije i ni?ije.
Da, pri?ali smo obi?ne pri?e, a opet, kada se sjetiš, sjetiš se svega samo ne obi?nih pri?a.
Sjetiš se onih neispri?anih, onih koje su bile skrivene svima oko nas.
A nama? Nama su bile jasne poput najsjajnijeg dana.
Naše su pri?e bile one neizre?ene, prenosile su se pogledom, osmijehom, misli koje ne mogu biti prevedene u rije?i.
Na kraju dana, "naša" pri?a nikada nije ni postojala. Nekim pri?ama su?eno je da ostanu neispri?ane, nezavršene.
One su utkane u srca, neraskidiva spona, samo trenutak u vremenu.
I možda se sretnemo negdje,nakon niza godina.
I dijelit ?emo tada pri?e kakve prepri?avaju stari poznanici što se sretnu nakon mnogih zima.Pitat ?emo o novostima u životu, ali ne?emo ?ekati da ?ujemo odgovor.
Umjesto toga, u pogledu ?emo tražiti odgovor na pitanje "Sje?aš li se ti one naše pri?e?"
Mi živimo svoje živote, ispunjene, i sretne.
Dva odvojena života, dvije povezane duše.
Ta sve moje pri?e ti si ve? proživio, sve tvoje misli ja sam ve? pomislila.
Postoji neka neobi?na vrsta utjehe u spoznaji da tamo negdje svijetom hoda odraz tvoje duše.


© Copyright 2018 Leilaniss. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie Popular Content

Other Content by Leilaniss

Sasvim obicna prica

Miscellaneous / Other

Popular Tags