face

Reads: 280  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
face

Submitted: December 07, 2008

A A A | A A A

Submitted: December 07, 2008

A A A

A A A


Vértelen arcom látom a tükörben,
Savós szemgolyóm nézem döbbenten.
Ki ez itt szemben, ki ez a furcsa rém?
Bárki lehet, egy biztos, nem én!

Ki ? hát, s ki vagyok én, kit nézek,
Megfejtéséhez nem elegek évek.
Hátat fordítok a csúf tükörnek,
A kérd?jelek tán kevésbé gyötörnek.


© Copyright 2019 Maganyharcos. All rights reserved.

Add Your Comments: