He hurts so much

Reads: 121  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
He hurts so much

Submitted: December 09, 2008

A A A | A A A

Submitted: December 09, 2008

A A A

A A A


Annyira fáj.

Annyira fáj, hogy sírni sem tudok már.

Annyira fáj, belerokkanok, ha meg nem áll.

Annyira fáj, bárcsak ne szenvednék tovább.

Annyira fáj, jobb lenne, ha elragadna a halál.

Annyira fáj, szívemet ezer t?r szúrja át.

Annyira fáj, szemem a könnyes?t?l nem lát.

Annyira fáj, agyam nem fogja fel, mit testem csinál.

Annyira fáj, lelkemen a mély, vérz? seb el nem áll.

Annyira fáj, az ész hiába súgja: lépj tovább!

Annyira fáj, annyira fáj a búcsúzás…

Annyira fáj.

 

He hurts so much.
Hurts so much, that to cry neither I am top notch already.
Hurts so much, become disable, if he does not stop.
Hurts so much, if only not it would be suffered long.
Hurts so much, would be better if the death would snatch.
Hurts so much, a thousand daggers pierce my heart.
Hurts so much, my eye from the tear rain does not see.
Hurts so much, my brain does not absorb it, what my body makes.
Hurts so much, the depth, a bleeding wound do not keep on my soul.
Hurts so much, the reason whispers it vainly: proceed!
Hurts so much, hurts so much the leave-taking…
He hurts so much.

 

?? ?????????? ??? ?????.
???? ???, ???, ????? ??????? ?? ???? ? ??? ?? ?????? ????????.
???? ???, ??????????? ??????????, ???? ?? ?? ???????????????.
???? ???, ???? ?????? ?? ??? ???????????? ?? ?????.
???? ???, ???? ?? ?????, ???? ?????? ???????.
???? ???, ?????? ???????? ????????? ? ??? ??????.
???? ???, ??? ???? ?? ????? ????? ?? ?????.
???? ???, ??? ???? ?? ????????? ???, ??? ?????? ??? ????.
???? ???, ???????, ?????????? ?????? ???? ?? ????????? ??? ????.
???? ???, ??????? ?????? ????? ??????????: ????????????!
???? ???, ???? ??? ????? ?????? ???????…
?? ?????????? ??? ?????.


© Copyright 2018 Maganyharcos. All rights reserved.