..Di Na Lamang Sana Tayo Nagkatagpo..

Reads: 147  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Nagalak ako nang makilala ka
Buhay ko'y binigyan mo ng sigla
Salamat sa mundo ko'y dumating ka
Ako'y lubusan mong napaligaya

Hanggang saan nga ba ang patutunguhan
Nangangamba na mahulog akong tuluyan
Natatakot akong malaman
Baka turing sa akin ay libangan

Hindi maawat ang pagtibok ng aking puso
Pinipigilan sapagkat iba ang tinitibok ng damdamin mo
Kaylungkot isipin na yun ay di ako
Sana di na lamang tayo nagkatagpo

Damdamin ko ay nahihirapan
Puso ko ay di maintindihan
Isip ko ay naguguluhan
Bakit kailangan pa itong maramdaman

Submitted: April 09, 2011

A A A | A A A

Submitted: April 09, 2011

A A A

A A A


Nagalak ako nang makilala ka
Buhay ko'y binigyan mo ng sigla
Salamat sa mundo ko'y dumating ka
Ako'y lubusan mong napaligaya

Hanggang saan nga ba ang patutunguhan
Nangangamba na mahulog akong tuluyan
Natatakot akong malaman
Baka turing sa akin ay libangan

Hindi maawat ang pagtibok ng aking puso
Pinipigilan sapagkat iba ang tinitibok ng damdamin mo
Kaylungkot isipin na yun ay di ako
Sana di na lamang tayo nagkatagpo

Damdamin ko ay nahihirapan
Puso ko ay di maintindihan
Isip ko ay naguguluhan
Bakit kailangan pa itong maramdaman


© Copyright 2019 mahgurl. All rights reserved.

Add Your Comments: