LIHIM NA PAGTINGIN sana'y MAPANSIN

Reads: 371  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Alam mo noong una plang kita titigan

damdamin ay pilit na binalewala

sa pag-aakalang ikaw ay mayabang sa iyong hitsura..


Lumipas ang mga araw

nagulat na lamang ako nang ika'y aking makilala

sa lahat-lahat ikaw ang kakaiba

may angking talento at talino, at mabuting tao talaga..


Napahanga na lamang ako sa mga nakita at natuklasan ko

Ako'y natakot nang sumagi sa isipan ko ang tanong na ito

Puso ko kaya'y masasambot mo

kapag ito'y nahulog sa iyo???Damdamin ay sinubukang pigilan

ngunit hindi ko magawa

sa panaginip ko'y ikaw ang kasa-kasama

puso ko'y natutunaw sa tuwing ika'y makikita..


Kaylungkot isipin

sa dameng babae nagkandarapa sa iyo at npapansin

ako kaya'y mapansin

kung tahimik lang din..


Haay,hindi pa ito ang huli

umaasang ang tamang panahon ay darating din

na sana ang "LIHIM NA PAGTINGIN" ko para sa iyo'y madama at mapansin..

Submitted: April 09, 2011

A A A | A A A

Submitted: April 09, 2011

A A A

A A A


Alam mo noong una plang kita titigan

damdamin ay pilit na binalewala

sa pag-aakalang ikaw ay mayabang sa iyong hitsura..


Lumipas ang mga araw

nagulat na lamang ako nang ika'y aking makilala

sa lahat-lahat ikaw ang kakaiba

may angking talento at talino, at mabuting tao talaga..


Napahanga na lamang ako sa mga nakita at natuklasan ko

Ako'y natakot nang sumagi sa isipan ko ang tanong na ito

Puso ko kaya'y masasambot mo

kapag ito'y nahulog sa iyo???Damdamin ay sinubukang pigilan

ngunit hindi ko magawa

sa panaginip ko'y ikaw ang kasa-kasama

puso ko'y natutunaw sa tuwing ika'y makikita..


Kaylungkot isipin

sa dameng babae nagkandarapa sa iyo at npapansin

ako kaya'y mapansin

kung tahimik lang din..


Haay,hindi pa ito ang huli

umaasang ang tamang panahon ay darating din

na sana ang "LIHIM NA PAGTINGIN" ko para sa iyo'y madama at mapansin..


© Copyright 2019 mahgurl. All rights reserved.

Add Your Comments: