Shiksha ka haal

Reads: 375  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Children Stories  |  House: Booksie Classic
Shisksha ha haal

Submitted: March 08, 2013

A A A | A A A

Submitted: March 08, 2013

A A A

A A A


 

Vartmaan me shiksha ka bhut hi bura haal hai.
Teachers ne bana liya ise dhan ka janjaal hai.
 
Tution ki aad lekar shiksha ko peso mein tol rahe hai.
Dakshina ke naam par logo ke atm ke dwar khol rahe hai.
 
Bhul gaye wo un ka phala kartavaya, bachho ko hai padana
Andhkar se prakash ke marg par bachho ko hai le jana.
 
 Apni apni dukane kholkar sab intjaar kar rahe hai.
Apni amdani badhane ke liye kyi bakre teyar kar hai.
 
Pesa banane ke chakkar me baccho se bachpan cheen lete hai.
Gyan badhane ke bajaye unme anko ka ras ghol dete hai.
 
Unka mukhaye uddesh nahi baccho ko dena gyan.
Wo to dhund rahe hai kese mile sona chandi or bada makan.
 
Sudhar jaoo peso ke guru baad mein badi kathinai jhelni padegi.
Guru bhagwan se bada hai ye parmpara hame badlni padegi.
 
 
 
 
Manish Khangar
Manishkumarkhangar@facebook.com
 
 
 
 
 
 


© Copyright 2018 Manish Khangar. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Children Stories Poems