Ang Aking Paglayo

Reads: 768  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Inspired poem from the story, "Pag-ibig at Pakikipagsapalaran" sa buhay ni Marly. To read the full story, please visit www.booksie.com/merrymary

Submitted: January 27, 2010

A A A | A A A

Submitted: January 27, 2010

A A A

A A A


ANG AKING PAGLAYO


Labag man sa ‘king puso at isipan


Na tayo’y magkalayo, my dearest one


Ngayon ako'y nasa malayong karagatan


Hinahangad ang magandang kapalaran.


*********

Mga matatamis nating mga ala-ala


Ang siyang lagi kong ginugunita


Sa hirap at ginhawa ay magkasama


Makamit lamang ang ating mga inaasa.


**********

Kasalukuyang may trabaho ka na


Samantalang ako’y naghahanap pa


Pagiging topnotcher ko’y binaliwala


Sa mga inapplyan kong kompanya.


***********

Kaya ako’y nagpasyang lumayo muna


Kahit puso ko’y labis na nagdurusa


Sinadyang di magpaalam sa 'yo Sinta


Baka di mapigilang mag-iiyakan pa.


***********

Sana tayong dalawa ang magkatuluyan


O anong langit sa aking puso, Mahal


Ngunit kapag sa Diyos ito’y di kalooban


Masakit man ngunit tanggapin na lamang.


© Copyright 2019 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: