Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 11

Reads: 770  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic
Because of financial hardups, Marly decided to work abroad in Saudi as housekeeper. Will she succeed to go, just keep on reading and you'll find the answer.

Submitted: May 22, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 22, 2009

A A A

A A A


LABAS - SA KAPITBAHAY NILANG RECRUITER - GABI

Nakaupo sina Marly at recruiter sa porch.

RECRUITER: (inabot ang biodata) Segi Marly fill-upan mo lang itong biodata.Tapos, magpapicture ka ng passport size at dalawang whole body with Muslim attire dahil Saudi Arabia ang pag-aapplyan mo as housekeeper.

MARLY: E, magkano naman po ang initial na kakailanganin ko.

RECRUITER: P1000 lang muna. Ipapaniguro kong maging mabilis ang pag-alis mo dahil ipapriority kita sa boss na may-ari ng agency.

MARLY: Segi po, bukas, magpapicture ako agad. Hihingi din ako ng pera sa mama ko.

RECRUITER: Segi, bilisan mo kasi marami na ang nagpila.

MARLY: Okay po. Segi alis na muna ako.

SERIES OF SHOTS

Nagpapicture si Marly ng passport size at whole body with Muslim attire.

Kumuha siya ng police clearance.

Finill-upan niya ang biodata at nilagayang mga ito sa isang malaking envelope.

Hinagkan niya ito.

END OF SERIES OF SHOTS

LOOB - BAHAY NILA MARLY SA PROBENSYA - GABI

Nagmano si Marly kay Lida na nakaupo sa sofa. Umupo siya sa tabi nito.

MARLY: Ma, may pera ka ba?, hihingi sana ako ng P1000 sa iyo.

LIDA: Bakit, anong gawin mo sa pera.

MARLY: Kakailanganin ko po sa pag-aaply sa Saudi bilang katulong.

LIDA: (namangha) Ano? mag-aapply ka bilang katulong sa Saudi.Dese syete ka pa lang Marly, at saka hindi ka sanay sa trabaho ng isang katulong.

MARLY: Ma, gusto ko lang makatulong sa iyo. Alam kong hirap na hirap ka na sa pagtataguyod sa aming pag-aaral.

LIDA: (tumutulo ang luha) Magkakandarapa man ako sa hirap ng pagtataguyod ko sa inyong pag-aaral, kinukutya man tayo ng mga kakilala natin, namumulubi man ako, pero kaya kong titiisin ang lahat. Huwag lang kayong tumigil sa pag-aaral. Ito lang ang tanging maipamana ko sa inyo sa habambuhay saan mang lupalop kayo mapadpad sa mundong ito. Pagtitiis lang ang tanging kailangan para makamit niyo ang tagumpay sa buhay.

Natahimik si Marly, tumulo rin ang mga luha niya.

LIDA: Maging walang silbi ang pagpapakahirap ko kung hindi kayo makapagtapos sa pag-aaral. Lalo na ikaw, Marly na napakasipag mag-aral at lagi pang top sa klase. Tandaan mo, ang kahirapan ay hindi hadlang upang makamit mo ang pinangarap mo sa buhay, kaya kunting tiis lang anak.

MARLY: Hayaan mo Ma, hindi ko na lang ituloy ang pangangaplay ko sa abroad kung ayaw mo talaga.

LIDA: (pinahiran ang luha) Salamat naman at naintindihan mo ako. Tingnan mo, academic scholar ka sa school magmula high school hanggang ngayon at lagi pang topnotcher, kaya hindi na ako nagbabayad sa tuition fee mo. Malaking tulong na rin iyon sa akin.

MARLY: Don’t worry Ma, lalo akong magsikap para makatapos sa pag-aaral ko sa college.

Nagyakapan nalang silang dalawa.

LOOB - KUWARTO NI LIDA - ARAW

Palihim na inilagay ni Marly and isang card na inihanda niya sa ibabaw ng kama ni Lida. Lumabas siya kaagad.

SA SALA

Binitbit niya ang mga gamit niya sa school.

MARLY: Ma, aalis na po ako. Punta na akong syudad.

LIDA (Offscreen) Segi, ingat ha. Huwag maggala.

MARLY: Opo, segi Ma bye.

SA KWUARTO NI LIDA

Pumasok si Lida na naka-apron, galing sa labahan. Nakita niya ang card na inilagay ni Marly. Binuksan niya ito.

MARLY: (V.O.) “Dearest Mama Lida,

Thank you for all your supports to me. This poem is dedicated for you:

MY LOVING MOTHER

I truly thank the Lord God Almighty

For having someone so nice to me

You brought me up in a Godly way

To draw Him nearer, never far away.

******

A mother so faithful, honest and true

Patient, merciful, your love overflow

Doing your great duties and obligation

Without grumbling and contradiction.

******

Stand by me through all these years

In moment of sorrows and despairs

Smile with me in times of good cheers

That's why I'm grateful to you, mother.

Your loving daughter, Marly”.

LIDA: (nakangiting tumanaw sa bintana) Ang bait at napakathoughtful talaga ng anak kong ito.

Abangan ang Kabanata 12

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: