Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 13

Reads: 829  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Will Marly and Neil's friendship would be the beginning of love?

Submitted: May 24, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 24, 2009

A A A

A A A


LOOB - SCHOOL LIBRARY - ARAW

Pumasok sina Marly at Arly sa loob. Humakbang sila sa may newspaper stand, kumuha ng nakadisplay na MB newspaper at umupo. Tumingin-tingin si Marly sa mga movie ads. Maya-maya'y pumasok si Neil, branded ang suot nito, pormang-porma . Napasulyap saglit si Marly sa binata, ngumiti at yumuko uli sa pagbabasa. Binuhat ni Neil ang isang bangko at inilipat sa kabilang tabi ni Marly at umupo.

NEIL: (tumitingin-tingin sa binabisa ni Marly) Mar, ano ang paborito mong love film?

MARLY: Iwan ko, hindi ako mahilig sa mga love-love story na iyan.

ARLY: (lumingon) Naku si Marly pa, paiyak-iyak pa nga iyan tuwing manood kami ng love stories. Broken hearted kasi iyan siya.

Dumiit si Neil kay Marly na halos gustong ibangga ang kanilang mga braso.

NEIL: (napasilip sa binasa ni Marly) Marly, baka gusto mong manood nito,"Fixing your broken heart”(tumuturo).

MARLY: Wow, siguro napakaganda ng palabas na iyan, baka maturuan pa ako how to fix my broken heart.

NEIL: (payabang) Gusto mo turuan kita how to fix your broken heart? madali lang.

Biglang natahimik si Marly.Ngumiti nang alanganin.

MARLY: (V.O) (napatingin sa may bintana) Tingin ko wala nang gamot para gumaling pa itong puso kong nagdurugo't nasaktan na nang minsan.Isa pa itong taong ito, para atang gusto akong ligawan nang wala sa oras.

NEIL: (kumakaway sa harap ng mukha ni Marly) O, ano’ng iniisip mo?

MARLY: (umiiling) Wala, may naalala lang ako.

LOOB - BAGONG RENTED ROOM NI MARLY - GABI

Naglilinis si Marly at Ate Roby niya sa silid nila.

ROBY: (nagpupunas) Naku ang malas naman natin, ganito pala rito pag may malakas na ulan, bumabaha sa labas, pati na rin sa loob. Akala ko pa naman maganda rito dahil malapit lang sa school.

MARLY: (nagwawalis) Wala na tayong magawa Ate, nakapag-sign na tayo rito ng one year contract at may deposito pang two months. Ilipat nalang natin itong mga gamit na nasa sahig para hindi mabasa nang tuluyan.

ROBY: Oo nga, segi, bukas na natin ipagpatuloy ang paglilinis, inaantok na ako.

Itinigil na ang paglilinis.

MARLY: Segi Ate, matulog na tayo kasi maghahating-gabi na.

LOOB - SA SALA NG RENTED HOUSE NI MARLY - ARAW

Naglilinis si Marly sa kusina.

NEIL: (nakatindig sa may pintuan) Tao po, Marly.

Lumingon si Marly sa pintuan.

MARLY: (napamangha) Ay, Neil, ikaw pala.(lumalapit) Halika ka, upo ka muna rito sa sala.

NEIL: (pumasok sa sala) Hi Mar, good morning.

MARLY: Hi! naparito ka, ang aga mo naman.Segi Upo ka muna.

Umupo si Neil.

NEIL: (sinusuklay ang buhok sa kamay) Absent kasi si Mr. Dulay kaya dumaan nalang ako rito sa boarding house mo.

MARLY: (bitbit ang walis) Sandali lang ha, tatapusin ko nalang ito.

NEIL: Ay, busy ka pala sa paglilinis, naesturbo ata kita.

MARLY: Hindi naman, malapit na ring matapos 'tong ginagawa ko.

Lumabas si Roby galing kuwarto, naka-apron.

ROBY: (tumingin kay Neil) Ay Mar, may bisita ka pala, kaklase mo ba?

MARLY: Ate, siya si Neil, bagong kaklase namin. Magkapit-bahay sila noon nila Uncle Vito. (timingin kay Neil) Nel, elder sis ko si Ate Roby.

Nagkamayan sila.

NEIL: Hi Roby, nice to meet you.

ROBY: Hello Neil, pasensya na ha, bumaha kasi rito kagabi kaya medyo basa pa itong sahig namin.

NEIL: Okay lang, pasensya na rin dahil ang aga kong dumalaw rito, pinasyalan ko lang si Marly. Siya nga pala Rob, puede ko bang isama si Marly sa bahay namin ngayon, doon na rin kami mananghalian.

Lumingon si Roby kay Marly.

ROBY: (nag-aalinlangan) Ha, a ikaw Marly, nasa sa iyo kung sasama ka.

Tumingin si Marly sa wall clock sa may sala.

MARLY: (tumatango) O segi, total mamaya pa namang alas 3:00 ang pasok natin mamaya, di ba (napatingin kay Neil).

Inilagay ni Marly ang mga gamit-panlinis.

MARLY: (nagmadali) Sandali lang ha.

Pumasok si Marly sa kuwarto.

SA KUWARTO

Mabilis siyang nagpalit ng damit at nagsuklay ng buhok. Balik siya agad sa sala.

SA SALA

MARLY: Ate, alis muna kami.

ROBY: Segi, ingat ha, balik kaagad.

NEIL: Don't worry Rob, I'll take care of your sister.

Umalis si Marly at Neil. Mukhang nag-alala naman ang kapatid niya.

Abangan ang Kabanata 14
UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2017 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by merrymary

A SHATTERED DREAM

Poem / Romance

MY TEENAGE LOVE

Poem / Romance

Kataksilan Mo

Poem / Romance

Popular Tags