Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 22

Reads: 591  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic
I found difficulty in displaying Kabanata 23, so I joined Kabanata 22 and 23. Marly got Migraine. Her dad was so worried about her. He visited her in their house. Would it be the beginning of their family unity? Better read it.

Submitted: May 25, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 25, 2009

A A A

A A A


LOOB - KUWARTO NI MARLY - ARAW

Nagkaroon ng Migraine si Marly. Masyadong sumasakit ang ulo niya. Minsa'y balutin niya ito ng face towel dahil sa subrang sakit.

LOOB - CLINIC - ARAW

Kasama niya ang mama niya. Nasa harap sila ng doktor.

DOCTOR: According to my findings, may migraine ka Marly.Kailangan mo munang magpahinga.

MARLY: Ganon ba Doc, nauntog kasi itong ulo ko dati sa concrete na bubong nang dalawang beses last two years ago.

DOCTOR: Bigyan nalang kita ng gamot. Balik ka next 2 weeks for the next findings.

LIDA: Okay Doc, thanks.

Umalis sila.

LABAS- BAHAY NILA MARLY - MADALING ARAW

Lumapit ang papa niya sa may gilid at labas ng bahay. Tumatahol ang aso.

PEK: Marly, Marly, andiyan ka ba?

SA PINTUAN NG KUWARTO NI MARLY

LIDA:(kumakatok) “Marly, Marly, tinatawag ka ng papa mo, nasa labas siya.

SA LOOB NG KUWARTO

Binuksan ni Marly ang pintuan.

MARLY: (inaantok pa) Sigurado ka Ma? Ba’t ako lang ang hinahanap ni Papa?

LIDA: Iwan ko, segi puntahan mo na’t papasukin mo sa loob.

MARLY: O segi.

Lumabas si Marly.

SA MAY PINTUAN NG BAHAY

Binuksan niya ang pinto. Nakita niya ang papa niya.

MARLY: (namangha) O Pa ikaw pala, halika rito, pasok ka sa loob.

Pumasok ang Papa Pek niya. Nagmano siya sa huli.

MARLY:Halika rito sa sala Pa, umupo ka.

SA SALA

Umupo silang dalawa. Lumapit si Lida at umupo rin sa kabilang upuan.

LIDA:(nakangiti) O kumusta na.

PEK: Mabuti naman. Kinukumusta ko lang si Marly. Nabalitaan ko kasing may sakit siya. Sabi ng iba malubha daw ang kalagayan niya.

MARLY: Hindi naman masyado, sumusubra lang seguro ang mga balita. Pahinga lang ang kailangan ko.

LIDA: Segi magluto muna ako ng pang-almusal.

Pumasok sa kusina si Lida. Agad nasiyahan si Pely nang nakita ang papa nila. Lumapit ito at umupo rin sa kabilang tabi.

PELY: (excited) O Pa, good morning. Andito ka napadalaw. Kumusta na. Alam mo miss na namin kayo.

Parang hindi binigyan-pansin ni Pek si Pely. Ni hindi man lang tumingin sa mukha nito. Kay Marly ito tumitingin at nag-uusisa.

PEK: Ano na ang kalagayan mo ngayon Marly, masyado bang sumasakit ang ulo mo? Anong sabi ng doktor sa iyo.

Habang nagsasalita si Pek, napikon si Pely.

PELY: (tumindig) Alis na nga ako rito, hindi naman ako binigyan-pansin. Si Marly lang ang lagi mong tinatanong. Wala naman akong silbi sa iyo.

Umalis si Pely at pumasok uli sa kuwarto niya.

PEK: (mahinang boses) Ikaw naman Pely, baguhin mo nga iyong attitude mo. Halika nga rito.

PELY: Ayoko na, napaka-unfair mo naman.

SA MAY KUSINA

Tapos nang nagluto si Lida. Inihanda sa mesa ang pagkain.

LIDA: Segi halina kayo, kumain muna tayo.

SA SALA

MARLY: (sumisigaw) Pely, kakain na.

Lumapit si Pely sa mesa.

MARLY: Segi Pa,mag-almusal muna tayo.

Lumapit sila sa mesa at umupo. Nagtinginan silang apat.

LIDA: Okay, ang Papa niyo na ang mag pray.

PAPA: Okay. Let’s Pray.”Our Gracious Father, thank you for this food that we partake this morning. We also thank you for making us gathered together now. We thank thee o God for your lovingkindness and mercy, that eventhough we commit mistakes, you’re still merciful to us being your sons and daughters. May your healing power touch Marly’s sickness and heal her. And may you continue to give our family more peace and abundant blessings. In Jesus name I pray Amen".

Napatitig si Marly sa Papa niya.

MARLY: (V.O) Kung ganito lang sana si Papa lagi, maganda sana ang patutunguhan sa pamilya namin.

Inabot niya kay Pek ang kanin at ulam.

MARLY: Segi Pa, kain ka nang maigi.

LIDA: Feel at home lang.

Ngumiti nalang si Pek. Parang nabaguhan sila. Nirerespeto ang isa't-isa.

Matapos nang kumain.

PEK: (tumindig) Segi alis na ako.

LIDA(nalumbay) Segi bye.

Parang ilap sila sa isa’t-isa.

MARLY: Segi Pa, hanggang sa susunod. You’re welcome here as long as you want. Bahay mo pa rin ito.

LIDA: Oo nga.

PELY: Segi pa, bye bye nalang, ayaw mo atang magpaiwan.

PEK: Bye.

Umalis si Pek.

UNPUBLISHED EDITION . ALL RIGHTS RESERVED

KABANATA 23

START OF SERIES OF SHOTS

Nasa syudad si Marly nag-aaply sa mga kompanya.

SA CITY ENGINEERS OFFICE

SA MGA BANGKO

SA DPWH.

SA ARMY OFFICE

Napunit na lang ang sapatos niya , pero wait for call, busy ang head or no vacancy lagi.

END OF SERIES OF SHOTS

LOOB - KUSINA NG BAHAY NILA MARLY SA PROBENSYA - GABI

Naghuhugas si Marly ng pinggan sa kusina. Lumapit ang inay niya.

LIDA: Kumusta na ang pangangaplay mo sa CEO Marly, may balita ka na ba?

MARLY: Dalawang linggo na akong pabalik-balik doon pero parang I don’t exist. Ayoko nang bumalik doon. Isip ko rin dahilan lang ba sa P90 per day ay ipagsapilitan kong tanggapin nila ako.

LIDA: Marly, kailangan ang pasensya at tibay ng loob tuwing mag-aaply ng trabaho.

MARLY: Hayaan mo Ma, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asang balang araw ay makahanap din ako ng magandang trabaho.

LIDA: Ipagdasal mo lagi sa Panginoon.

MARLY: Opo Ma.

LABAS - SA HARDIN NG BAHAY NI MARLY - ARAW

Umagang-umaga, dumalaw si Neil. Nagtatanim si Marly ng kamote.

NEIL: Wow, iyan ang gusto kong asawahin, marunong magtanim ng gulay.

Napangiti si Marly.

MARLY: (nagtatanim) Ikaw pala Neil. Kumusta na ang pangangapply mo ng trabaho,may nahanap ka na ba?.

NEIL: (kinakamot ang ulo) Wala pa ring swerte.

MARLY: Naku! papano ka naman makakahanap niyan, e, halos araw-araw ka nandito sa bahay namin, at ang agang-aga pa.

NEIL: E, gusto kitang laging nakikita araw-araw. Iwan ko ba, takot akong mawala ka buhay ko.

MARLY: Don't worry, andito lang naman ako a, hindi ako mawawala sa buhay mo, peksman.(itinaas ang kanyang kanang kamay).

Naghugas ng kamay si Marly sa labas na gripo.

NEIL: O segi nga, gagawa tayo ng testamento na magpapatibay sa ating ugnayan, na kailanma'y hindi tayo maghihiwalay. Bawal din ang pakipagrelasyon sa iba.

MARLY: Oo ba.

SA LOOB NG BAHAY

Nakaupo si Neil. Tinatype ni Marly ang nasabing testamento.

MARLY: Segi, Lover's Certificate ang tawag natin dito.

LOVER'S CERTIFICATE

I, _MARLY and_NEIL__,

has truly promised to:

a.) Love one another.

b)Never find another lover.

c)Be faithful to each other.

d)Must be loyal to each other.

Signed on this day ____ year ______.

______________ ______________

Signature Signature

Matapos niyang maitype ito, pinababasa niya kay Neil.

MARLY: Pirmahan nating dalawa iyan at ang bawat isa'y may kanya-kanyang copya.

NEIL: Okay no problem.

Ibinigay ni Marly ang ballpen at pumirma si Neil. Matapos si Marly naman.

NEIL: Marly, isa lang ang ipakiusap ko sa iyo. I want you to still be pure until we’re bond in marriage.

MARLY: (payabang) Don’t worry, I can manage.

NEIL: Sana’y hindi ka magbago sa iyong pakikitungo sa akin.

MARLY: Baka ikaw, alam ko pa namang ang daming chicks na umaaligid sa iyo.

NEIL: Hindi, hindi kita ipagpagpapalit sa kanila.

MARLY: Hindi nga ako papalitan, dagdagan lang.

NEIL: (napatawa) Hindi nga, promise dear (itinaas ang kamay).

Binigyan ni Marly si Neil ng isang kopya.

MARLY: Iyan,kailangan tutuparin natin ha.

NEIL: Oo, hindi ka puedeng makipagrelasyon sa iba ha.

MARLY: Alam mo naman ako, isa-isahan lang, isa dito isa doon.

NEIL: Ano?

MARLY: Biro lang. Ba’t naman kita papalitan, ang sweet sweet mo nga sa akin. Gwuapo, maalagain, matulungin, maginoo, at mapagmahal pa.

NEIL: Totoo ba iyan.

MARLY: (pabiro) Oo naman, love na love kita. For better or worse, in sickness and in health, before death I’ll depart.

NEIL: Iyan ka na naman.

Naglambingan.

Abangan ang Kabanata 24

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Commercial Fiction Scripts