Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 28

Reads: 569  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Neil rushed to meet Marly. They were so much happy to see each other. The good news also was her Dad went back to her family. That's God's amazing grace.

Submitted: May 26, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 26, 2009

A A A

A A A


LABAS - SA PORCH NG FORMER COLLEGE SCHOOL NI MARLY - ARAW

Nakaupo si Marly, nasa tabi ang dala niyang maleta. Agad dumating si Neil.

NEIL:(tuwang-tuwa) Marly, andiyan ka na pala.

MARLY: (namangha) Pa’no mo nalaman na andito ako.

NEIL:Siyempre, malakas kasi ang radar ko pagdating sa iyo.

Agad binitbit ni Neil ang maleta.

NEIL:(hinila si Marly) Halika ka na, may ipakilala ako sa iyo.

MARLY: Sandali lang, magpaalam muna ako sa mama ko. Baka hahanapin ako non.

NEIL:(humawak sa kamay) Huwag na, segi na, may klase pa iyon. Ako nang hahatid sa iyo sa bahay.

MARLY:Segi na nga, e saan tayo pupunta.

NEIL: Basta akong bahala sa iyo.

SA LABAS NG GATE

Inakyat ni Neil ang maleta ni Marly sa minanehong jeepy. Pinaupo siya sa unahan. Pinaandar ang jeepy.

LABAS - MALAKING CATHEDRAL - ARAW

Huminto si Neil. Bumaba sila.

NEIL:(lumingon sa cathedral) Marly, punta tayo sa loob. Andon si Padre Jose.

MARLY:(napatanaw sa loob) Wow, bagong construct lang ito ano, ang laki.

NEIL: Oo, tumutulong din ako rito sa pagconstruct,foreman kasi ang papa ko.

MARLY: Ang galing niyo naman.

Pumasok sila sa bandang likod. Nasa harapan ng mesa ang pare at mama ni Neil.

NEIL: Hi Padre Jose, ito po si Marly, girlfriend ko.

PADRE: Hello Marly, ikaw pala ang gf ni Neil. Halika, upo ka muna.

Umupo si Marly na medyo ilang.

PADRE: Umiinom ka ba ng Grape wine? Kahit kunti lang.

MARLY:(umiiling) Sorry po, hindi ako marunong uminom ng alak. Tubig na lang po.

Kumuha ng tubig ang Pari at ibinigay kay Marly.

NEIL: Halika Marly, tingnan mo ang loob ng cathedral.

SA LOOB NG KINONSTRUCT NA CATHEDRAL

NEIL:(nakatingin sa itaas) Alam mo medyo hirap kami sa paggawa niyang kesame dahil ang taas.

MARLY: Oo nga, pero magandang tingnan.

Napatingin-tingin sila sa paligid.

MARLY:(napatingin sa relo niya) Ay, mag-aalas singko na, uuwi na ako. Baka hanapin na nila ako sa bahay. Excited pa naman silang makita ako.

NEIL: O segi.

Bumalik sila sa kinaroroonan ng mama ni Neil at ng pare.

SA LIKURAN

NEIL: Alis muna kami, Ma, Padre.

MARLY: Bye po.

MAMA NI NEIL: Segi ingat ha.

PADRE: Neil, alagaan mo si Marly ha.

NEIL: Sure Padre. Alagang-alaga ko 'to.

Umalis si Neil at Marly,

SA TAPAT NG BAHAY NILA MARLY

Huminto ang jeepy. Ibinaba ni Neil ang maleta ni Marly.

NEIL: Marly, hindi na lang ako papasok sa bahay niyo ha kasi medyo gabi na.

MARLY: Okay, thanks ha, bye. Ingat ka sa pagmamaneho.

Nagnakaw ng halik si Neil.

NEIL:(pabulong) Miss ko na mga yakap mo.

MARLY: Iyan ka na naman.

NEIL: Segi bye dear (niyakap si Marly)

Umakyat sa jeepy si Neil. Pinaandar nito ang sasakyan.

MARLY: (kumakaway) Bye.

NEIL: Bibisitahin kita bukas ha.

MARLY: (tumango)Okay bye, see you again (flying kiss).

Umalis na si Neil. Tumuloy sa bahay si Marly.

SA MAY PINTUAN

MARLY:(kumakatok) Ma, andito na ako.

Agad siyang sinalubong ni Lida.

LIDA:(yumakap) O saan ka nagpunta kanina, hinanap kita sa school, akala ko ba sabay tayo pauwi rito.

MAMA:(ibinaba ang gamit) Pasensya na Ma. Sinundo kasi ako ni Neil.

Lumabas siPek galing kuwarto. Lumapit ito. Nagmano si Marly.

PEK: O Marly, andito ka na pala.

MARLY: (namangha) O Pa, andito ka pala?

PEK: Oo, bumalik na ako sa pamamahay natin.

MARLY: Di mas mabuti, nagkakaisa tayo.

PEK: Next time ipakilala mo ako sa boyfriend mo ha.

MARLY: Opo Pa.

Umupo sila at nagkuwentuhan.

Abangan ang Kabanata 29

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2017 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by merrymary

A SHATTERED DREAM

Poem / Romance

MY TEENAGE LOVE

Poem / Romance

Kataksilan Mo

Poem / Romance

Popular Tags