Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 29

Reads: 775  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Neil visited Marly again, making their hearts full of joy and excitement.

Submitted: May 26, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 26, 2009

A A A

A A A


LOOB - SA KUWARTO NI MARLY - GABI

Napasilip si Marly sa calendar na nasa gilid ng higaan habang siya’y nakahiga.

MARLY: Dalawang linggo na namang hindi bumisita sa akin si Neil, napakalungkot naman ng buhay ko. Ang layo kasi ng pinagtrabahuan niya. Wala ring resulta sa mga inaaplayan kong kompanya.(malalim ang hininga) Ano kayang mas mabuti kung pupunta uli ako sa Iligan City.

Hinahawakan ni Marly ang isang picture nila ni Neil.

MARLY: (hinahaplos) Neil, ano kaya ang maging patutunguhan sa relasyon natin. Hindi ko na rin alam kung ano ang dapat kung gawin. Gusto ko ring makasama ka araw-araw pero ayaw ata ng tadhana. Bukas aalis ako rito at maghanap na naman ng magandang kapalaran. Sana’y love na love mo pa rin ako kahit malayo tayo sa isa’t isa.

LOOB - BAHAY NG ATE BETTY NI MARLY SA ILIGAN - ARAW

Bitbit ni Marly ang maleta niya habang nakaupo sa sala.

BETTY:(Offscreen) Marly, tingnan mo kung magkasya ka rito,medyo maliit lang ang kuwartong ito.

SA KUWARTO

Lumapit si Marly sa Ate Betty niya. , tumitingin sa kuwarto.

MARLY: Okay lang po Te, basta may matulugan lang.

BETTY: Segi, magpahinga ka muna. Tutulungan kita sa paghahanap ng trabaho. May marami akong mga kakilala rito.

MARLY: Segi po Te, thanks.

SERIES OF SHOTS

Pumunta sila sa National Steel Corporation.

Sa National Manpower Corporation.

Sa mga construction firm.

Binibigay ni Marly ang kanyang resume.

Nag-apply din siya sa ibang lungsod.

Walang magandang resulta.

END OF SHOTS

LABAS -SA PORCH NG BAHAY NI BETTY - GABI

Naupo si Marly sa porch. Lumapit si Betty.

BETTY: O Marly, kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho, mayroon na bang resulta?

MARLY:(umiiling) Wala pa ring suwerte Ate Bet, sabi kasi ng mga nag-interview sa akin bata pa raw ako masyado para maging isang civil engineer,wala pa raw akong experience sa trabaho.Titigil muna ako Te, pagod na ako sa kakahanap.

Lumapit ang isang kaibigan ni Betty, si Nick. Umupo ito.

NICK: Hi, ikaw pala si Marly. Nabanggit ka nga sa akin ng Ate Betty mo. Narinig kong civil engineering graduate ka at kasalukuyang naghahanap ng trabaho.

MARLY: Oo nga Kuya, ang hirap ngayong humanap ng trabaho,halos nilibot ko na ang buong Mindanao,wala pa ring nangyari.

NICK: Subukan mo kayang magpadala ng resume sa kompaniyang trinabahuan ko dati sa Maynila. Baka sakaling matanggap ka roon. Kilala ko ang incharge ng manpower nila kaya tiyak na makapasok ka agad doon.

MARLY: Segi po,susubukan ko. Pakibigay nalang sa akin iyong exact address para mapadalhan ko ng biodata.

NICK: Segi, mamaya.

LABAS - KARAGATAN (TAPAT NG BEACH) - ARAW

Marahang naglakad sina Neil at Marly.

NEIL: Alam mo Mar, gustong-gusto kong mamalagi tayo sa lugar na ito dahil napakamemorable sa ating dalawa , remember?

MARLY: Oo nga. Di ba, dito ka unang nanligaw sa akin.(pakutya) Tanong mo pa sa akin, “Marly, nakikita mo ba ang dulo ng karagatan at ang kaibuturan nito? Ganon kalawak at kalalim ang pag-ibig na inaalay ko sa iyo. Tibok ng puso ko’y parang isang alon ng dagat na humahampas dito sa loob”. Parang tula ni Rizal.

NEIL:(tumigil sa paglalakad) Si Marly naman, nangungutya(palambing).

MARLY: Totoo naman ang sinabi ko. Pero maganda ring pakinggan.

Tuloy sila sa paglalakad.

NEIL: Ano kayang mas mabuti kung magpakasal nalang tayo.

MARLY: Iyan ka na naman. Alam mo sa ngayon Neil, hindi talaga puede. Isipin mo, ang dami mo pang mga kapatid na tinutulungan. Baka ako pa ang sisihin ng mga magulang at kapatid mo sa pag-aasawa mo nang maaga. Siyempre ikaw ang panganay sa siyam niyong magkakapatid.

NEIL: Ang hirap ng situasyon natin ngayon Mar. Malayo tayo sa isa’t isa at bihira lang tayong nag-uusap. E, gustong-gusto kong lagi kitang katabi.

MARLY: Ako nga gusto ko rin pero marami pa tayong mga pangarap sa buhay na gustong abutin. Kaya hindi pa ngayon ang tamang panahon to settle down in marriage. Gusto ko ring makasama ka araw-araw subalit intindihin din natin ang iba. Hindi biro ang dinanas na hirap ng iyong mga magulang para maitaguyod ang inyong pag-aaral. Lalo na’t ikaw pa ang pinakaunang nakatapos sa koliheyo.

NEIL: Oo nga, pero ang hirap nitong kalagayan natin ngayon. Gusto kong magkalapit lang tayo sa isa't isa. Iyong araw-araw kitang makikita't makausap.

MARLY: Pareho tayong nananabik sa isa’t isa Neil, pero karapat-dapat pa ring tulungan mo muna ang iyong mga magulangsa pagpapaaral ng iyong mga kapatid. Sa panig ko, walang gaanong problema dahil lahat kami’y nakatapos nasa koliheyo. Gusto ko ring malapit sa iyo pero sadyang hindi sasang-ayon ang tadhana. Di ba, sumubok naman akong nag-apply sa lugar mo pero anong nangyari, wala namang resulta. Kaya magtiis muna tayo.Darating ang sapat na panahon na tayo ay handa na sa pag-aasawa.

NEIL:(hinahagis ang maliliit na bato sa dagat) Bakit ba ganito.Magtitiis na lang ba tayo. Hanggang kailan?

MARLY: Hindi pa natin alam ang lahat. Kaya ngayon, sapat na sa akin iyong dadalaw ka kahit minsan man lang.

NEIL: (niyakap si Marly nang mahigpit) Marly, takot akong baka isang araw, wala ka na sa piling ko. Ayokong mangyari iyon.

MARLY: Huwag kang mag-isip ng ganyan. Andito lang naman ako. Kahit malayo man tayo sa isa’t isa, you’re always in my mind and in my heart.Trust me. Huwag mo lang akong ipagpalit sa iba dahil alam mo na, ayoko ng may karibal sa puso mo.

NEIL:(hinagkan si Marly sa noo) Promise dear.

Hinila ni Neil si Marly sa dagat. Naghahampasan sila ng tubig.

Abangan ang Kabanata 30

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2019 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: