Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 30

Reads: 893  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Marly recieved a telegram asking her to go to Manila for interview. What would be her decision about this, will she go or not? Keep on reading

Submitted: May 26, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 26, 2009

A A A

A A A


LABAS - SA BAHAY NI BETTY - ARAW

Bukas ang pinto. Kumatok samay pintuan ang Papa ni Marly.

Lumabas si Marly galing kusina.

MARLY:(nagmano) Ay Pa, naparito ka. Upo ka muna.

SA SALA

Umupo silang dalawa.Dinukot ni Pek ang telegram sa kanyang bag.

PEK: (inabot ang telegrama) Basahin mo ito.

Binuksan ni Marly ito at binasa.

MARLY: “PLEASE COME TO MANILA FOR POSSIBLE EMPLOYMENT”.Hanjin HR Manager

PEK: Ano kaya sa palagay mo Marly. Subukan mo kaya, baka doon ka sa Manila sisuwertehin.

Lumapit si Ate Betty niya.

BETTY: Ay Kuya Pek, andito ka pala. Ano iyan?

MARLY: Telegrama Te.

Inabot niya kay Betty ang telegram. Binasa ito.

BETTY: Chance mo na ’to Mar. Subukan mo na lang kaya. Matutulungan kita sa pamasahe mo sa barko. May kaibigan ako sa pier, tiyak na mabigyan ka ng Free ticket Pass sa Sulpicio line.

MARLY: Ang problema kasi hindi pa ako nakapunta roon. Hindi ko kabisado ang lugar na iyon.

BETTY: Mayroon akong kaibigan na malapit sa pier, sabihin ko sa kanila na sunduin ka nila. E, kung sakaling hindi ka makapagtrabaho roon, balik ka na lang uli rito. Anong say mo.

PEK: Oo nga, wala naman segurong mawawala kung susubukan mo lang, total libre naman iyong pamasahe mo.

MARLY: (nag-aalinlangan)Segi, pag-isipan ko munang mabuti.

PEK: O ano, uwi ka muna kaya sa atin para mapag-usapan natin ng mama mo ang tungkol dito.

MARLY: Segi, sasama na lang ako sa iyo babalik sa atin ngayon.

PEK: O segi, ihanda mo na iyong mga gamit mo.

MARLY; Opo Pa.

LOOB - BAHAY NILA MARLY (PROBENSYA) - GABI

Nakaupo si Marly,Pek,at Lida sa sala. Nasa gilid pa ang maleta ni Marly. Walang kibo. Maya-maya’y nagsalita siLida.

LIDA: Hindi mo kabisado ang lugar na iyon Marly, baka ano pa ang mangyari sa iyo. Tsaka, wala akong pera ngayon para pambaon mo, baka kakapusin ka, wala pa naman tayong kamag-anak doon.

PEK:May P600 ako rito. Puede na siguro ito pang miscellaneous mo total libre naman ang pamasahe mo sa barko.

MARLY:(malalim ang hininga) Seguro ita-try ko na lang. Hayaan niyo, pag hindi ako matanggap sa interview, babalik din naman ako rito. (tumindig) Segi Ma, Pa, pahinga muna ako, nahilo kasi ako sa biyahe kanina.

LIDA: Segi, pahinga ka muna. Ipagpray muna natin.

MARLY: Opo Ma. Good night po sa inyo.

Pumasok si Marly sa kanyang kuwarto.

SA KUWARTO NI MARLY

Humiga siya, di mapakali.

MARLY:(pabulong) Makakaya ko bang iiwan ang mga mahal ko sa buhay para makipagsapalaran sa Manila. Hindi ko pa kabisado ang lugar na iyon. May nagsasabi na klase-klase raw ang uri ng mga taong namumuhay roon. Mga probensiyana ay huwag daw madaling maniwala kahit kanino kasi marami ang nabubuntis na mga dalaga dahilan sa katangahan at subrang pagtitiwala sa mga lalaki. Bumabalik na langsa kani-kanilang mga tahanan na may bitbit nang anak o kaya’y buntis na walang kinilalang ama ng kanilang dinadala. (tumagilid) Ayokong mangyari iyon sa buhay ko. Pero, alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Nakasaad sa Banal na Bibliya, “I will never leave you nor forsake you”. I know na kahit saan man ako magpunta sa mundong ito, ang Panginoong Diyos ang tanging gabay ko, tiyak na iiwas Niya ako sa kapahamakan. At papano na lamang ang maiwan kong si Neil. Mahal na mahal ko siya. Paano kung kami'y magkalayuan na, matiis ko bang hindi ko na siya makikita. Diyos ko, tulungan mo po akong makapagdesisyon nang maayos.

ABANGAN ANG KABANATA 31

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: