Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 35

Reads: 567  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Action and Adventure  |  House: Booksie Classic
This part is the most unique adventure in the life of Marly, how she managed to succeed in searching for a better posterity. Her secret is patience and perseverance.

Submitted: May 27, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 27, 2009

A A A

A A A


LOOB NG JYEP PAUWI SA BAHAY NI FE - GABI

Kasama ni Marly ang isang kasamahan niyang trainee sa isang jyep pampasahero.

MARLY: Alam mo Boy, ang hirap magbenta ng libro. Tingin ko ang galing na natin sa sales campaign kanina ,pero bakit wala pa ring may gustong bumili ng libro.

BOY:(umiiling) Ewan ko, madalas kasing sabihin nila, “walang pera walang pera”. Pero tingnan mo iyong mga bahay nila, ang laki-laki.

SA LABAS NG JYEP

Napansin ni Marly ang isang maliit na simbahan. Nabasa niya sa karatola “De Mesa Baptist Mission”. Tinitigan niya ito nang maigi.

MARLY: (tumuturo)Boy, baka gusto mong dumalaw diyan ngayong Sunday. Sabay tayo. Miss na miss ko na ang worship service.

BOY: Naku pasensya na, Adventist kasi ako. Saka may prospect akong pupuntahan ngayong linggo.

MARLY:Ganon ba. Segi ako nalang ang dadalaw.

LOOB -DE MESA BAPTIST MISSION - ARAW

Pumasok si Marly at umupo sa may gitna. Nagsisirmon ang Pastor.

PASTOR:(bitbit ang bibliya) Buksan niyo ang inyong mga Aklat sa Mateo 11:28-30: Nakasaad dito:

vs. 28 Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko.
vs. 29 Pasanin niyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa.
vs. 30 Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.

FADE

SA ANNOUNCEMENT:

PASTOR: Binabati po natin ang ating first time visitor, si Marly (tumindig).Siya’y taga Mindanao.

Nang matapos ang worship service, nagsishake hands sila. Lumapit ang isang kapatiran.

SISTER 1: Hi Sis Marly, first time mong dumalo rito sa Bataan?

MARLY: Opo ,civil engineering graduate po ako, taga-Mindanao, napadpad ako rito sa Bataan at kasalukuyang naghahanap ng trabaho.

May isang kapatiran na nakarinig sa mga pahayag niya. Lumapit ito at nakipagkamayan sa kanya.

BROTHER 1: Ay, Sis Marly, graduate ka ba ng Civil Engineering at naghahanap ng trabaho ngayon?

MARLY: Opo Brod, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon ano. Lagi ko ngang pinagpray itong bagay na ito.

BROTHER 1:Last Monday, nag-apply ako sa isang construction firm doon sa SBMA, hindi nila ako tinanggap dahil hindi raw ako civil engineering graduate. Baka gusto mong subukang mag-apply doon sa kompanyang iyon. Siguro nagha-hire pa sila ngayon.

MARLY: Segi Brod, susubukan kong mag-apply roon bukas. Thank you talaga sa concern mo. Hulog ka ng langit sa akin. Talagang blessings ang pagdalaw ko rito.

Isinulat nito ang sketch address sa nasabing kompanya at binigay sa kanya.

BROTHER 1: Ito, madali lang hanapin dahil nasa loob ng SBMA.

Tinanggap niya ang papel.

MARLY: Thanks Brod ha, pupuntahan ko ito bukas.

LOOB - KUSINA SA BAHAY NI FE - ARAW

Nagluluto si Fe ng agahan. Lumapit siya.

MARLY: Maam Fe, pupunta muna ako sa Olongapo baka sakaling makapagbenta ako ng libro roon.

FE: O Segi. Ano, may pamasahe ka pa ba diyan?

MARLY:(V.O.) Actually,kunti lang itong natira sa wallet ko.

FE: Ano, huwag ka lang mahiya.

MARLY: Mayron pa po Maam.

FE: Okay, pagbutihin mo ha.

SERIES OF SHOTS

Sumakay siya ng dyep.

Bumaba siya sa Dinalupihan center at sumakay uli ng dyep papuntang Olongapo.

Routing pala ang jyep kaya sumakay uli siya ng tricycle papuntang entrance gate ng SBMA.

END OF SERIES OF SHOTS

LOOB - SBMA INDUSTRIAL PARK BUS STOP - ARAW

Lumapit siya sa ticket booth teller.

MARLY: Sir, maitanong lang po. May bus pa ba ngayon papuntang loob ng SBMA.

TELLER: Pasensya na, kakaalis lang. ‘Yong next schedule is 10:00 pa.

MARLY: Di bali na po, salamat.

Umupo muna siya sa tabi.

MARLY:(V.O.) Maglalakad na lang kaya ako. Ang init pa naman.Di bali na, mapuntahan ko lang itong Tian-Heir company na sinabi ng isang kapatiran.

START OF SERIES OF SHOTS

Naglakad siya nang malayo.

High-hill ang sapatos at naka-skirt pa.

Umabot siya sa gate ng kompanya na pawis na pawis.

END OF SERIES OF SHOTS

SA MAY GATE NG TIAN-HEIR COMPANY

MARLY:(pinahiran ang likod) Ay salamat Lord, at last nakarating din ako sa kompanyang ito.

SA LABAS- PINTUAN NG ADMIN OFFICE

MARLY:(kumakatok) Tao po, tao po.

HAZE:(offscreen) Sino po sila?, buksan mo lang ang pintuan at pasok ka sa loob.

Binuksan ni Marly ang pintuan at pumasok sa loob.

HAZE:(lumingon kay Marly) Hi Miss, ano pong sadya niyo?

MARLY: Hello po Maam, maitanong ko lang kung nangangailangan ba kayo ng Civil Engineer.

HAZE:(umiiling) Ay iwan ko, pero parang hindi ata.

MARLY: E kasi, may nakilala akong isang kapatiran sa church, nag-apply raw siya rito pero hindi natanggap dahil kailangan niyo ay isang Civil Engineering graduate. Kaya narito po ako baka sakaling may job vacancy po kayo. Civil engineering graduate po ako at naghahanap ng trabaho rito.

HAZE: A ganon ba. Sandali lang ha, tatanungin ko muna iyong project engineer namin.

Tinawagan ni Haze sa radio ang huli.

HAZE: Sabi ni Engr. Lerry mag-antay ka raw sandali kasi busy pa siya sa site.

MARLY: Okay lang po Maam.

Umupo si Marly at napatingin-tingin sa loob. 30 minutos ang lumipas.

HAZE:(napatingin sa wallclock) Pasensya na ha baka busying-busy sa site si Engr. Lerry.

MARLY: Baka nga. Hayaan mo po, mag-antay po ako.

Abangan ang Kabanata 36

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Action and Adventure Scripts