Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 36

Reads: 625  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Action and Adventure  |  House: Booksie Classic
Marly was afraid of telling Maam Fe about the fact that she was hired in a certain construction company in Subic.

Submitted: May 27, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 27, 2009

A A A

A A A


SA LOOB NG OFFICE

Pumasok si Lerry, Taiwanese engineering head ng company. Umupo ito sa kanyang mesa. Ibinigay ni Haze ang resume at TOR ni Marly.

LERRY:(tumuturo) Okay you sit down here.

Umupo si Marly sa harapan ni Lerry.

LERRY:(naimpressed) Oh! your grades are excellent. Do you have any experience in civil engineering works.

MARLY: I have been a field and office surveyor for less than six months Sir.

LERRY: Aside from that, what else, about your past experiences.

MARLY: I have been a part-time typist since my high school days and a factory worker for a month. I am most interested in arts and designing, sewing, lettering, painting, surveying, and doing literary works.

LERRY:(tumindig) Okay, let’s go to the site. Let me show you our project and your ongoing tasks in case you will be hired.

Lumabas silang dalawa.

SA LABAS

Mabilis umakyat si Lerry sa mini loader. Pag- akyat ni Marly ay muntik nang mabutas ang saya niya. Hirap rin siyang umakyat dahil high-hill ang sapatos niya at naka-skirt pa. Napansin ito ni Lerry.

LERRY: Next time don’t wear skirts because you are in construction site. You know, most workers here are male, they will often keep their eyes on you.

MARLY: Okay Sir.

MARLY:(V.O) Suot ko’y ganito kasi nag-aapply ngang trabaho.Ugaling pinoy naman ang magsuot ng pormal pag pupunta sa mga opisina, lalo na pag-aapply ng trabaho o kaya'y interview. Pero ibang klase pala itong napasukan ko.

SERIES OF SHOTS

Tinutour ni Lerry si Marly sa site.

Tinuturo nito ang kanilang ginagawang project na tatlong malalaking factory building.

Kumakaway ang mga Pinoy workers sa kanila.

Balik sila sa Office.

END OF SHOTS

SA LOOB NG OFFICE

Nakaupo sila.

LERRY: Okay, you can start working this Friday. Let’s try if you can do the job assigned to you. We can offer you P7,200 per month, is it enough?

MARLY:(natuwa) It’s up to you Sir, as for me, it’s more than enough. Thank you for giving me a chance to work here.

LERRY: Okay, see you on Friday.

MARLY:(tumindig) Thank you Sir, Bye.

Lumabas si Marly.

SA LABAS

Napatulo ang luha niya sa saya habang naglalakad.

MARLY:Yes! I’ve got it. Sa tagal ng panahon, ngayon uli ako makapag-umpisa ng trabaho na inline sa career ko.

Naglalakad na naman siya pabalik sa SBMA entrance gate.

MARLY:(nalumbay) Kung andito lang sana ang pamilya’t nobyo ko ay ipinagdiriwang agad namin ang pagkatanggap kosa trabaho. Subalit, ako’y nasa malayong lugar, nag-iisa at walang kasama. (napangiti) Pero di bali na, pinasalamatan ko pa rin ang Diyos dahil sa tagumpay kong ito.

SA TAPAT NG BAHAY NI FE

Marahang naglakad si Marly papasok sa loob ng gate.

MARLY:(di mapakali) Papano ko kaya maipahayag kay Maam Fe na natanggap ako sa isang construction company sa SBMA. Baka magtampo siya sa akin. I know, dinala niya ako sa Bataan para maging isa sa mga book representative niya, libre pa tulugan at pagkain. Tapos hindi pa nga ako nakapagbenta ng kahit isang lebro, lilipat na ako sa ibang kompanya. Para namang wala akong utang na loob. Pero hindi talaga ako magaling sa sales talk.Medyo mahiyain akong tao at hindi rin ito ang pinangarap ko sa buhay. Kung magtagal pa ako, kakapusin talaga ako dahil wala akong maclose na prospect. Hindi rin puedeng ipaglihim ko ito sa kanya. Malalaman din niya. Bahala na nga.

Pumasok siya sa loob.

SA KUSINA

Naghaing ng hapunan si Fe. Lumapit si Marly.

MARLY: Good evening Maam.

FE:(hinahalo ang mga panlasa) O Marly, kumusta na ang canvassing mo sa Olongapo, may nabenta ka na ba?

MARLY:(tumutulong) Wala pa rin Maam.

FE: (sumandok ng sabaw) Marly, tikman mo kung malasa ba o hindi.

MARLY:(tumitikim) Wow, ang sarap nito Maam. Marunong ka palang magluto, diyan believe si Sir sa iyo.

Hinugasan ni Marly ang mga pinggan sa lababo.

MARLY:(mahinang boses) Maam, mayron sana akong ipagtapat sa iyo, sana huwag kang magtampo sa akin.

FE: Ano 'yon, at bakit naman ako magtampo sa iyo.

MARLY: Kanina kasi nagpunta ako sa Subic, sabi ko sa iyo magbenta ako ng libro pero actually Maam, nag-apply ako ng trabaho sa isang construction company sa SBMA at natanggap ako kaagad.

FE: (napalundag) Talaga! (yumakap) Marly, I’m so much happy for you. Talagang nakamit mo ang pinapangarap mo sa buhay, you deserve it. I really appreciate you for having a persevering spirit. O kailan ka mag-umpisa?

MARLY: Maybe Friday or next Monday Maam. Inihanda pa nila ang entrance card ko para puedeng makalabas-pasok sa loob ng SBMA.

FE: (sinara ang gasul) Okay, if you have problems there, just consult your Tito(asawa niya) ha kasi doon din siya nagtatrabaho bilang investigator. Puede ka na ring sumabay sa kanya araw-araw

MARLY: Salamat Maam, at least libre ako sa pamasahe, hehe.. Ang laki ng naitutulong niyo sa akin, papano kaya ako makaganti sa inyo.

FE: Ay wala iyon, itinuturing kitang parang anak ko na rin.

Abangan ang kabanata 37

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2019 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Action and Adventure Scripts