Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 38

Reads: 343  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Weger, a Taiwanese worker begun to like Marly. See what happened next....

Submitted: June 01, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 01, 2009

A A A

A A A


LABAS - CONSTRUCTION SITE - ARAW

Mag-isa si Marly, bitbit niya ang transit. Nilagay niya ito sa bandang gitna ng gusaling itinatayo at inuumpisahan ang pagsusurvey. Napansin siya ni Weger, isang Taiwanese na may gusto sa kanya, at ni Kim, isang Taiwanese rin na kasamahan nila sa trabaho. Nasa 2nd floor sa itaas ng building ang mga ito at nagpapako ng mga bolts.

WEGER: (tumuturo) She’s our new engineer. I think I wanna try her, co’z I think she’s a virgin. (english translation)

KIM: Really? She looks so slim and black . But I think you’re right, she is.(english translation)

Napatingin si Marlysa kanila.

MARLY: (V.O.) Parang ako ata ang pinag-usapan nitong dalawang Tsikwa na ito. Iyong isa parang baguhan.Medyo pogi sana pero tila galing sa bundok, medyo weird, maitim ang kulay, mahaba ang buhok at tinatalian pa ng lastiko. Tingin ko sila ang tinatawag na aborigin ng Taiwan.

WEGER: Marly, honey, you know him, Mr. Kim?

MARLY: Not yet, it’s his first day here?

WEGER: Yes.

MARLY: Oh I see.

Hindi lubhang pinansin ni Marly ang dalawa, pinagpatuloy niya ang kanyang pagsusurvey.

BREAKTIME

WEGER: (napasigaw) Marly, Honey, you buy 3 cola.

MARLY: (V.O.) Heto na naman, nasanay na itong mga tsikwa na utos-utusan ako. Kung sa bagay, binibigyan din ako.

Inabot ni Weger ang pera.

WEGER: The one is for you ha, honey.

MARLY: Okay.

Pumuntang tindahan si Marly na matagpuan lamang sa loob ng site.

MARLY: Nakakainis naman itong si Weger, lagi nalang akong tinatawag na honey, honey, hindi ko naman siya type, napakaplayboy niyang tingnan.

Bumalik siya bitbit ang 3 bote ng coke. Inabot niya ito sa kanila.

WEGER: Thank you honey, love you. You get one.

MARLY:(inabot ang bote)Thank you. I’ll go there ha. I have work to do pa.

Napangiti na lang si Kim.

LABAS - PINTUAN NG SITE OFFICE- ARAW

Nakatindig si Marly, bitbit niya ang plano. Lumapit si Weger at nag-abot na naman ng isang boteng Sprite.

WEGER: Honey, this is for you.

MARLY: (umiiling) No thanks, I’m not yet thirsty.

WEGER: No no no, give you.

MARLY: (tinanggap ang bote) Okay, thanks. I’ll drink this later.

WEGER: You’re my girlfriend right?

MARLY: No, I’m sorry, I have a boyfriend already, he’s in Mindanao.

WEGER: (taas-noo) No, changee, changee. Honey, are you still virgin?

MARLY: (umasim ang mukha) Yes of course, why?

WEGER: (nanlaki ang mata) Oh, really? Terrific. But why, you mean you’re not yet touched?

MARLY: Yes, I want to remain pure until my wedding day.

WEGER: Oh, good girl. Now, how much I’ll pay you to be my sweetheart so you can go with me, you know.

MARLY: (V.O) (napatitig) Alam ko angtrick moMr. Nais mo lang makuha ang pakay mo sa akin at pagkatapos irereject mo na ako katulad ng ginagawa mo sa ibang kababaehang diyan na nabighani sa pera mo, kaya sorry ka lang . Batid ko ang pagka-playboy mo.

MARLY: (pataray) Okay, I want P1 million.

Kinuha ni Weger ang calculator ni Marly.

WEGER: Okay can you show it to me, how many zeros?

Pinindot ni Marly ang numero 1M. Pinakita niya ito.

MARLY: You see.

WEGER: (napatawa) Only that? very small, later I’ll give you.

MARLY: (paismid) Weger, If I love you, there’s no need to pay me. But the problem is, I don’t even like you so please stop calling me honey honey.

Umalis si Weger na napakunot ang noo. Nagkasalungat sila ni Kim. Lumapit ang huli dala-dala ang binocular telescope nito.

KIM: What happend? Why Weger looks mad at you.

MARLY: I don’t know, I just told him to stop calling me honey, honey. I also said to him that I have honey already in my place in Mindanao whom I love most.

KIM: Never mind him. You know he has too many girlfriends here. He always go anywhere at night, KTV, disco, special shows.

MARLY: (nandidiri) Yak, that’s why I don’t like him. Who knows if he got AIDS already.

Sa medyo malayo, napansin ni Kim ang isang toolkeeper na taga ibang kompanya. Ito’y nakaupo sa loob ng van container na ginawang toolbooth sa katabing kompanya. Niningtan niya ito agad gamit ang binocular niya.

KIM: Wow, very maganda. Very white.

MARLY: Let me see.

Inabot ni Kim ang binocular. Tiningnan din ni Marly ang babae.

MARLY: Yes, she’s so beautiful. Do you like to introduce yourself to her, maybe I can help you?

KIM: (umiiling) No no no, I can only speak English a little.

MARLY: Oh I see.

Nagngitian nalang sila dalawa.

LOOB - SITE OFFICE - HAPON

Uwian na. Nagpapunch card ang mga workers. Chinichick niya isa-isa. Nagpunch-in din si Weger at tumabi sa kanya.

WEGER: Honey, can you teach me English, I will pay you P200 per hour.

MARLY: Okay, no problem. Pandagdag allowance ko na ito.

WEGER: We will meet outside SBMA, at Golden music restaurant. I will ask Kim to accompany me there.

MARLY: Okay, see you tonight.

LOOB- GOLDEN RESTAURANT - GABI

Nakaupo na si Weger sa isang table. Mag-isa lang ito. Lumapit si Marly dala ang libro at notebook. Umupo siya kaharap kay Weger.

WEGER: (kumakaway) Waiter.

Lumapit ang waiter na may dalang menu order list.

Pinatingnan nito kay Marly ang listahan.

WEGER: Marly, I want fried chicken, hamburger, and cola. You just order what you like.

Kinuha ni Marly ang listahan. Pareho na rin ang inorder niya. Pagkatapos ay binigay uli sa waiter.

WEGER: Waiter hurry up, faster (parang tinaboy ang waiter).

MARLY: (napatitig) (V.O) Naku, paano na lang kaya pag ito ang maging mapapangasawa ko, kulang sa bait.

WEGER: (nakatingin sa sexying singer) O very sexy.

MARLY: (tumatango) Yah, and very tall.

Maya-maya’y, dumating na ang inorder nilang pagkain.

WEGER: Okay, let’s eat first.

Kumain sila. Ang lakas kumain ni Weger, parang hinahabol ng aso.

MARLY: (V.O.) Wala namang ka-class class itong isa.

WEGER: Don’t be ashamed. You eat.

MARLY: (tumatango) Okay.

Matapos nilang kumain, inilabas ni Marly ang English book na dala-dala niya. May kumakanta sa stage.

WEGER: It’s very noisy here, can we go to your house?

MARLY: Okay. let’s just ride a tricycle.

WEGER: No problem.

Lumapit sila sa counter at binayaran ni Weger ang inorder nilang pagkain.

SA SALA NG BOARDING HOUSE NI MARLY

Pumasok sila sa loob. Dumiritso si Marly sa may mesa.

MARLY: Weger, you may sit down here. You know , it’s very small place here.

Napatingin-tingin sa loob si Weger habang umupo sa tabi ni Marly.

Habang tinuturuan niya si Weger, pinagpawisan ito.

WEGER: (ipinaypay ang notebook) Very hot here, can we go to your room upstair (napatingin sa 2nd floor).

MARLY: (umiiling) No no no, it’s my private room there. Nobody is allowed to come in except me. Besides, it has no airconditon unit. I think I will stop teaching you english. Better you go home now.

WEGER: (kumunot ang mukha) Okay, next time.

MARLY: Bye.

Umalis si Weger.

Umupo siya sa may sala at binuksan ang TV.

MARLY:Nagsisi tuloy ako kung bakit pa ako nakipagkita sa kanya sa restaurant. Kung sa bagay, wala namang masamang nangyari sa akin. Pero isang leksyon na rin ito at hindi na mauulit pa. Ano kaya ang tingin niya sa akin, easy to get?

Dramatic ang napanood niya sa TV. Naalala na naman niya si Neil.

MARLY: (tumutulo ang luha) Neil, sana andito ka sa tabi ko. Miss na miss na kita Mahal ko.Hanggang kailan pa ako magtitis sa buhay ko. Tinitibay ko ang loob ko alang-alang sa mga pangarap natin. Ayokong masira ang mga pangako ko sa iyo. Mahal na mahal kita Neil.......

Abangan ang Kabanata 39

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2017 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: