Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 39

Reads: 538  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Kim become Marly's friend. Will this be the beginning of love.

Submitted: June 01, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 01, 2009

A A A

A A A


LOOB - CHINESE RESTAURANT - GABI

Mga Taiwanese workers, administrators at Filipino engineers ang dumalaw sa party. Lahat sila’y nakasuot ng formal dress pati na rin si Marly dahil nga nasa mamahaling restaurant ginanap ang salu-salo. Dahan-dahang nilalagay ang mga pagkain sa mesa ayon sa kinaugalian ng mga Tsikwa. Dumating si Kim at umupo ito sa gilid ni Marly.

KIM: (lumingon kay Marly) You look sexy in your dress.

MARLY: Thank you.

Nag-umpisa na silang kumain. Maya-maya’y dumating si Weger, ni hindi man lang nagpalit ng damit. Suot nito’y company uniform na sinuot niya sa buong maghapon, amoy-pawis at di man lang nakapagsuklay. Tinitingnan siya sa mga dumalo. Umupo ito kaharap kay Marly at nagpapa-attention getting pa sa huli.

MARLY: (pabulong) Kim, why Weger didnot change clothes, he smells odorous and looks so dirty.

KIM: I don't know, we all took a bath and changed clothes except him.

MARLY: (umiiling) He doesn’t feel ashamed.

KIM: Yah, he did not think of it.

Nagtawanan silang dalawa. Binibigyan si Marly ni Kim ng pagkain sa plato niya, at tinuturuan kung papano gumamit ng chopstick. Mukhang nagseselos si Weger.

WEGER: (pagalit) Marly, from now on, we will break up na, I will find another girl better than you. You’re not my honey anymore.

MARLY: (pataray) Okay, it's better, I don't like you also, bye bye, zai jian.

Pinagtawanan siya lalo ng mga kasama nilang nakarinig.

NANG MATAPOS ANG PARTY

Nagsiuwian na ang lahat. Inisnab ni Weger si Marly habang sila’y papalabas sa pintuan.

MARLY: (V.O) Hayaan ko na lang magtampo si Weger sa akin. Mas mabuti na rin iyon para hindi na siya magkagusto sa akin.

Napansin ito ni Kim.

KIM: Marly, don’t worry about him.

MARLY: No, I’m okay.

LOOB - SITE OFFICE - GABI

Nasusulat ng report si Marly. Umupo si Kim sa tabi ng dalaga.

KIM: Hi Marly.

MARLY: Hello.

KIM: Why you look so smiling?

MARLY: My boyfriend in Mindanao just called me on the phone. That’s why I’m so inspired today. He said he already bought house and lot for our future . He’s very inloved with me, I'm sure of it. Well, we both love each other.

KIM: Really?

MARLY: How about you, are you fine?

KIM: (umiiling) No I’m not.

MARLY: Why?

KIM: Our big boss said Weger and I will be transferred to Manila for our next project.

MARLY: Don’t worry, there are so many beautiful girls in Manila .

KIM: No I don’t like, I want to stay here but they want me to go there tomorrow.

MARLY: Don’t worry, you just visit here once in a while.

KIM: Sure.

LABAS - CONSTRUCTION SITE - HAPON

Nagsusupervise si Marly sa mga workers sa itaas ng building. Lumapit siya sa isang pinoy na nagwewelding ng bakal. Hindi nasadyang pumasok ang usok sa mga mata niya. Nang bumalik siya sa office, nagsimulang nananakit ang mga mata niya. Hindi niya lang ito lubhang pinapansin.

LOOB - SA KUWARTO NI MARLY - UMAGA

Napahiga siya, hirap na maidilat ang kanyang mga mata. Nanlalabo ang kanyang mga paningin.

MARLY: Naku papano ito. Mabubulag kaya ako. Hindi na lang ako papasok ngayon, magpapacheck-up muna ako sa doktor.

Nagbihis siya at umalis.

SA EYE CLINIC

Nakaupo siya sa harap ng doktor.

DOKTOR: (nagsusulat) Bibili ka nitong eyedropper na prinescribe ko, gamitin mo ito every 3 -4 hours. Kailangan mo ring magpahinga sa buong maghapon.

MARLY: Salamat po Dok.

Kinuha niya ang papel, nagbayad, tumindig at lumabas.

SA MERCURY DRUGSTORE

Ipinakita niya ang doctor’s prescription. Inabot niya ang pera. Maya-maya’y ibinigay sa kanya ang gamot.

SA TELEPHONE COMPANY

MARLY: Hello Neil, kumusta ka na?

NEIL: (V.O) (masayang boses)Hi Marly dear , buti napatawag ka. Day-off mo ba ngayon?

MARLY: Nag-absent lang ako, sumakit kasi ang mga mata ko kasi napasukan ito ng usok sa welding.

NEIL: (V.O)(Nag-alala) Naku, ang sakit niyan. Nagpatingin ka na ba sa doktor?

MARLY: Kamakailan lang. Bumili nga ako ng eyedrops na niresita ng doktor. But don't worry about me. I'm fine. Kailangan ko lang ng pahinga.

NEIL: (V.O) Mag-ingat ka sa health mo ha. Kung malapit lang ako diyan, binisita na kita agad. Ang layo mo na kasi. Alam mo miss na miss na kita.Kailan pa tayo muling magkita.

MARLY: Miss na miss na rin kita Neil. Ang hirap mag-isa sa buhay.

NEIL: (V.O) Kunting tiis lang Mar. Darating din ang panahon na tayo'y magkaisa.

MARLY: Sana nga ano. Segi bye na lang, may trabaho ka pa diyan.

NEIL: (V.O) Bye love you.

MARLY: Love you too, bye.

Binaba niya ang phone.

SA KUWARTO NG BOARDING HOUSE NIYA -GABI

Nakatulog siya nang mahimbing nang may kumatok sa pintuan ng bahay.

LERRY: (kumakatok) Marly, Marly, are you there?

KIM: Marly.

Nagising siya atbumaba.

SA SALA

Binuksan niya ang pintuan.

MARLY: (namangha) O Lerry, Kim you’re here, you know where I live?

LERRY: Yes.

MARLY: Come in, please sit down.

Pumasok sila at umupo sa sala.

MARLY: Later ha, I’ll change clothes first.

KIM: It’s Okay.

Umakyat si Marly sa itaas.

SA KUWARTO

Mabilis siyang nagbihis at nag-ayos ng mukha. Agad bumaba.

SA SALA

LERRY: Can we take you for dinner?

MARLY: (hinahaplos ang sikmura) Okay, I’m very hungry too.

Umalis sila.

SA VAN

Nasa front seat si Lerry at Marly. Si Kim nama’y nasa likuran. Pinaandar na ang sasakyan.

LERRY: Marly, why you’re absent today, what happened to you?

MARLY: My eyes got ill. I could hardly see this morning. I’m fine now.

KIM: (napangiti) Why, did you miss me?

MARLY: (V.O.) (ngumiti nang alanganin) Akala ba’y may gusto ako sa kanya.

MARLY: (lumingon kay Kim) Maybe. Long time no see but now see now. How’s your stay in Manila.

KIM: Fine.I got dayoff today so I asked the driver to take me back here in Olongapo.

MARLY: How do you know I’m not there in the site?

KIM: I went there to see you but they said you’re absent. They said you're sick. So I asked Lerry togo with me to visit you.

MARLY: Really? maybe you miss me too.

KIM: (pangiti) Yes.

SA TAPAT NG ISANG SNACK BAR

Hininto ni Lerry ang sasakyan. Bumaba sila at pumasok sa loob ng snack bar. Umupo sila. Kinuha ni Lerry ang menu list.

LERRY: What’s your order.

MARLY: Anything.

KIM: I want halo-halo.

Lumapit si Lerry sa counter at umorder ng 3 halo-halo, 3 toasted bread at fried potatoes. Bumalik ito sa pag-upo.

MARLY: Kim, when you will go back to Manila?

KIM: Maybe tomorrow early morning.

LERRY:Once our project here will finish, we will be also tranferred to Manila.

MARLY: You know Manila is very crowded, too many people living there.

KIM: Yah, but we live in Magallanes village, it’s a very nice place.

MARLY: Really? wonderful.

Dumating na inorder na pagkain. Kumain na sila.

Abangan ang Kabanata 40

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: