Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 4

Reads: 2974  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Val become confused whom he would rather stay with. Having two persons in his heart indeed troubled his mind. will he choose Marly, a simple girl, or Jane, a flirting one?

Submitted: May 20, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 20, 2009

A A A

A A A


LOOB- KUWARTO NI VAL - ARAW

Halos tutulo na ang luha ni Val. Nasaktan din siya at nanghihinayang sa relasyon nila ni Marly. Umalis siya sa bahay nila.

SA BAKURAN NG UNCLE BOY NI VAL

Naglilinis ng motorcycle ang Uncle Boy niya. Lumapit siya.

VAL: Good Morning po Uncle Boy.

BOY: O Val, napasyal ka, di ba may pasok ka ngayon.

VAL: (umiiling) Umabsent po ako,wala akong ganang pumasok ngayon.

Tinitingnan nang maigi ni Boy si Val. Inakbayan siya nito.

BOY: May problema ka ata, tingnan mong hitsura mo.

Napaupo silang dalawa.

VAL: Naging dalawa kasi ang girlfriend ko. Naguguluhan na ako kung ano ang dapat kong gawin dahil naging complicated na ito. Pinapapili ako ngayon sa isa kung sino ang pipiliin ko sa kanila.

BOY: Ang maipayo ko lang sa iyo Val na kung sino iyong mas matimbang diyan sa puso mo, iyon ang piliin mo.Iyong isa nama’y iiwan mo. Ganon lang kasimple.

VAL: (sinusuklay sa daliri ang buhok). Salamat po Uncle, alam ko na kung ano ang dapat kong gagawin.Segi po, alis muna ako. Punta lang po ako sa girlfriend kong si Marly. Hihingi ako ng tawad sa kanya.

Pinikpik si Val sa balikat.

UNCLE BOY:(napangiti) Okay, good luck sa iyo.

Lumayo na si Val.

LOOB - SA KWUARTO NI MARLY - TANGHALING TAPAT

Nakatulog siya sa higaan niya. May kumatok sa pintuan.

VAL: (Offscreen) Tao po, tao po. Marly, andiyan ka ba?

Nagising agad ang dalaga.

MARLY:(nabigla) Nanaginip ba ako. Pero parang kilalang-kilala ko ang boses na iyan a. Ay, si Val.

Agad bumangon si Marly, lumabas sa kuwarto.

SA SALA

Binuksan agad niya ang pintuan sa sala.

MARLY:(biglang sumaya) Val, ikaw pala. Pasok ka rito sa sala.

VAL: Marly, wala pa ba si Sir?

MARLY: Nasa school pa.

Umupo sila sa may gilid ng pintuan.

VAL: Marly, nagsadya talaga ako rito para hihingi ng tawad sa iyo.

Muling tumulo ang mga luha ng dalaga.

VAL: Marly, ayokong mawala ka sa buhay ko. Makakaya ko pang mawala si Jane sa akin huwag lang ikaw, dahil ikaw ang mas matimbang dito sa puso ko. So please Mar, patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.

Lalong dumaloy ang luha ni Marly. Inabot ni Val ang kanyang amoy-Avon na panyo. Ipinahid ito ni Marly sa mga luha niya.

MARLY:Magagayuma na naman ako sa panyo mo.

VAL:Segi na Mar, Mahal. Sweet, Honey. Patawarin mo na ako.

Napayuko si Marly. Dumaan ang medyo supladang sis niyang si Pely.

PELY: (napaismid) Ano ba iyan! para naman kayong si Romeo at Juliet. Nag-aaway ba kayong dalawa? Upo nga kayo rito sa sofa.

VAL:(mahinang boses) Kunting problema lang ito Pel.

PELY:(huminto sa gitna) Ikaw Val ha, pinaiyak mo ang sis ko.

VAL: Kaya nga nagsadya talaga ako rito para humingi ng tawad sa kanya.

Tinakpan ni Marly ng panyo ang kanyang mata. May tunog ng sapatos sa labas. Papalapit na ito sa pintuan.

MARLY (nabalisa) Ay! Papa ko ata iyan!

Agad tumindig silang dalawa.

VAL: (nataranta rin) Papa niyo ba iyan?

MARLY: Oo nga, segi doon ka na sa kabilang dulo lumabas,biliiiiiis.....

Tinuturo ni Marly ang dulo. Agad tumakbo si Val papuntang likuran at binuksan ang isang pintuan pero CR pala.

VAL: Ay mali, saan ba ang exit dito.

MARLY: Iyong kabila, bilisan mo na.

Nakalabas si Val. Napatawa na lang si Marly.

SA KWUARTO NI MARLY

Sa may bintana, agad niyang sinilip si Val. Nakita niyang napunit ang shirt nito sa barbwire dahil sa pagmamadaling makatakas.

MARLY: (napatawa) Hahaha, buti nga sa iyo, taksil ka kasi.Hay naku, pag-ibig nga naman, minsan nakakatawa rin.

Pinaspasan niya ang kanyang higaan, humiga at binunot ang kanyang kumot.

MARLY: Mabuti pa’y matulog uli ako. Baka hindi na nightmare ang mapanaginipan ko kundi sweet dreams and happy ending.

Pumasok si Pely. Umupo ito sa bandang dulo ng higaan ni Marly.

PELY:Ate Marly, nag-away ba kayo ni Val?

MARLY:Kunting tampuhan lang. Nakipagrelasyon kasi siya kay Jane, iyong schoolmate natin na nasa 2nd year class.

PELY: Alam mo napunit iyong T-shirt niya roon sa bakod dahil sa pagmamadaling makaalis dito.

MARLY: (napangiti) Nakita mo rin pala, oo nga, kawawa naman, e taksil kasi.

PELY: Ikaw naman, ang tagal mong nag-dadrama, paiyak-iyak ka pa, humingi naman siya ng tawad sa iyo a.

MARLY: (napataas-noo) Ganon talaga ako, hard to get. Huwag mong sabihin kay Erpat ha, secret lang ito, alam mo naman iyon.

PELY: O segi basta bigyan mo lang ako ng pangmeryenda.

MARLY:Ikaw naman.

PELY: Biro lang.

Nagtawanan nalang silang magkapatid.

Abangan ang Kabanata 5

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED

Unpublished instrumental music by MerryMary


© Copyright 2019 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar
avatar

Author
Reply