Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 40

Reads: 626  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Marly was transferred to Manila. Kim wanted to get closer with her.

Submitted: June 01, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 01, 2009

A A A

A A A


LOOB - ADMIN OFFICE NG TIAN-HEIR COMPANY - ARAW

Pumasok si Marly sa pintuan at lumapit kay Liz, Taiwanese head clerk na marunong magsalita ng Tagalog.

LIZ: Marly, patapos na ang project nating tatlong malalaking gusali dito sa site. Ngayon, naapprove ang bidding project natin sa Metro Manila Skyway project. Balak ng kompaniya na ilipat ang ilang mga workers doon sa Maynila, libre bahay at pagkain. Kailangan nila ng Pinoy na engineer ngayon. At utos ng big boss natin na mauna ka sa Maynila.

MARLY:(pabuntong-hininga) I’ll think it first Maam.

Umalis si Marly kaagad.

LOOB - SA TOOL BOOTH NG COMPANY - HAPON

Walang-sigla siglang lumapit si Marly kay Dory.

DORY: O ano, parang wala ka sa mood ngayon a.

MARLY: Ililipat kasi ako sa Maynila kasi sinimulan na ang project natin sa Metro Manila Skyway. Kailangan nila ng engineer.

DORY: Oo nga, napikon nga si Liz nang sinabi mong “I’ll think it first”. Pag hindi ka raw sasama, ipa-fire out ka niya.

MARLY: Seguro na misunderstood lang niya iyong sinabi ko. Totoo naman na pag-isipan ko muna. Ayoko kasing lumipat doon dahil panibago na namang environment. Nasanay na ako rito sa SBMA. Marami naman ditong puedeng pag-applyan na ibang construction firm, di ba?

DORY: (paismid) Hay Naku Mar, huwag kang matakot kay Liz, sabi ng big boss natin, mas magaling ka raw na babae kaysa lalaking engineer sabi nila. Gusto-gusto ka ng boss at ng mga Tsikwa, tinatawag ka pa nilang “Supergirl”, umaakyat-akyat pa raw sa mga gusali.

MARLY: Dory, I always try my best to do whatever I think it's ought for me to do. I’m also learning while doing. Malakas man ako sa boss o hindi, hindi ito mahalaga sa akin. Gusto ko lang sanang pag-isipan muna nang maigi ang paglipat ko sa Maynila. Kaso lang iba na ang pagkaintindi ni Liz sa sinabi ko.

DORY: Ikaw, nasa sa iyo ang desisyon. Kasi kung ako sa iyo, talagang pupunta ako. Tingnan mo, libre na tirahan at pagkain. Makakatipid ka na non.

MARLY: Kung sa bagay.

Lumapit si Lerry.

ENGR. LERRY: Engr. Marly, tomorrow, you will be transferred to Manila together with a Taiwanese laborer. So tonight, you pack up all your things and our driver will pick you up tomorrow at 10:00 in the morning. There’s no time to think about it Marly,,just go. The company will give you a higher salary if you will go.

MARLY: Okay Sir.

DORY: Sure ka na sa desisyon mo?

MARLY: Bahala na nga, just follow the will of the wind.

LABAS - TAPAT NG BOARDING HOUSE NI MARLY - ARAW

Inaabangan niya ang Van na pipick-up sa kanya papuntang Manila. Maya-maya’y dumating ito. Tinulungan siya ng driver sa pag-akyat ng mga gamit niya. Umalis na sila.

LABAS - DAAN PATUNGONG MANILA - ARAW

Nadaanan nila ang isang lugar na punong-puno ng volcanic ashes na dumadaloy galing sa pumutok na Mt. Pinatubo.

MARLY (V.O):(napatingin sa lugar) Kaawa-awa naman ang lugar na ito, wala nang mga halaman, ni mga bahay na nakatirik sa buong paligid. Parang mailarawan ko sa buhay ng tao na di tiyak sa kanyang magiging kapalaran. Ang kayamanan ay maaring makamtan nang sandali at bigla ring mawala. Katulad ko, di ko alam kung ano ang maging buhay ko sa Maynila, pero ang alam ko'y nasa kamay ako ng Diyos. Maybe He has some purposes in my life why He let me move to another place again ,I won't retreat anyway but go forward.

SA COMPOUND NA TINULUYAN NI MARLY SA MAGALLLANES VILLAGE.

Ist floor: Ginawang office ang frontside. Dorm ng mga Filipino workers at kuwarto ni Marly sa may bandang likuran.

2nd floor: Tirahan ng mga Taiwan workers.

SA BAGONG KUWARTO NI MARLY

MARLY: (nag-aayos ng gamit) Wow, napakasosyal naman ng dating sa lugar na ito, halos mga maykaya seguro ang mga nakatira rito sa village.

Sumisilip agad si Kim sa pintuan. Bukas ito.

KIM: Hi Engr.Marly, long time no see.

MARLY: (pabiro) But now see now.

KIM: Are you fine?

MARLY: Yah, but I’m a little bit dizzy coz of our long travel to here.

KIM: Okay, take a rest first. Tonight, I'll treat you to pizza.

MARLY: Okay, see you later.

MGA BANDANG GABI

Tulog pa si Marly. Kumatok uli si Kim sa pintuan, nagising siya. Binuksan niya ang pintuan.

KIM: Are you okay now? We will go out eat pizza, only there outside, it's very near. I know you’re gutom na.

MARLY: Wait a minute ha, I’ll take a shower first.

KIM: Okay, I’ll wait for you outside.

LOOB - MAGALLANES MUSIC RESTAURANT - GABI

Magkaharap sa upuan sina Marly at Kim. Tumugtog ng romantic song ang pianist. Dumating ang waitress, inabot ang menu list.

WAITRESS: What’s your order Maam.

Tiningnan ni Kim ang menu.

KIM:(tumuturo sa menu) I want this big Pizza and two bottles of juice.

WAITRESS: Okay, just wait for a while.

KIM: No problem.

Umalis ang waiter.

MARLY: (V.O.) Ibang ugali nitong si Kim,napaka gentle niyang magsalita at maginoo, di katulad kay Weger

MARLY: How sweet! is the sound. I could remember my sweetheart in our homeplace. I really miss him so much.

KIM: I know.You always talk about him. You know before when I was in Subic, Lerry and I always went to Lemon Tree. I knew a girl named Elma. I want to court her but I can’t say any word. That time I was new and can’t speak even a little English. I can only say“Hello,hello”.

Napatawa si Marly.

MARLY: How about now, do you have any girlfriend?

KIM: Not yet. Before, I like Manang’s(housekeeper)daughter-in-law’s sister, but she is so shy. She always run away when I come near to her. So,(umiiling) nothing.

MARLY: You know, my boyfriend Neil, was so inloved with me. Me too. But I got far away from him for being afraid that we’ll be getting married too early. He has still many sisters and brothers who need his support. That’s why we just had a “Long Long Distance Love Affair”(pakanta).

Inilagay na sa mesa ang inorder nilang pagkain.

KIM: (inusog ang pagkain) You eat many ha. I know you gutom na.

MARLY: Okay, thanks.

Abangan ang Kabanata 41

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: