Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 42

Reads: 629  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Kim become Marly's boyfriend. How about Neil now?

Submitted: June 01, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 01, 2009

A A A

A A A


LABAS - MAGALLANES SUPERMARKET - GABI

Pauwi si Marly sa compound na nasa tapat lang ng supermarket. Dahan-dahan siya sa paglalakad,bitbit ang binili niya.

MARLY:(V.O) Ano ba itong si Kim, feeling niya mag-on na kami. Hinahanap at sinubaybayan ako lagi. Paano ko ba siya maiwasan na iisa lang ang tinitirhan namin. Tuwing maglaba ako ng mga damit, tumutulong din siya . Binibilhan pa ako ng mga prutas at sasabihin, “This is only for you ha”. Pag pupunta kaming supermarket, pati mga cotton, alcohol, astringent and ibang personal items binibili. Hindi ko naman siya matanggihan. Now he’s getting possessive to me. Napakaseloso pa, ayaw niyang nakangiti ako sa mga lalaki. Hindi ko na gusto ang mga reactions niya.Takot akong magkaroon kami ng relasyon. Papano nalang ang mahal kong si Neil. Gusto ko pa namang paninindigan ang mga promises ko regardless of what he is doing anything wrong to me.

Patawid si Marly sa daan papuntang gate ng compound.

SA GATE NG COMPOUND

Nakaabang na si Kim sa kanya.

KIM: Marly where did you go, why you don’t ask me?

MARLY:(V.O)(umasim ang mukha) Who are you by the way, di naman kita boyfriend a, why are you so possessive to me. Do I have no freedom anymore, para mo na akong tinalian ng bakal sa mga paa ko.

MARLY: (pataray) I just buy something.

Pumasok siya agad sa may likuran.

SA KUWARTO NIYA

Isinara niya ang pinto at nilagay ang biniling gamit sa tabi.

Kumatok si Kim sa pinto.

KIM:(Offscreen) Marly,we'll go to SM. I want to buy shoes.

Hindi sumagot si Marly.

MARLY: (V.O) Heto na naman siya.

KIM: (Offscreen) Marly, let’s go out.

MARLY: (V.O) Naku maging engrata naman ako pag hindi 'to pagbigyan.

MARLY: Okay, wait there for a minute.

Umupo muna si Marly.

MARLY:(V.O)(nainis sa sarili) Bakit hindi ako marunong magsuplada. Kahit nainis ako sa kanya, e hindi ko rin siya matanggihan. Hay naku! ano ba itong nangyari sa buhay ko.

LOOB - SA ISANG BRANDED SHOE STORE SA SM - GABI

Sumusukat si Kim ng sapatos. Tumitingin din si Marly ng pambabae.

MARLY:(V.O)(namangha) Ang mahal naman ng adidas na ito, P1200.

Lumapit si Kim sa kanya.

KIM: Marly, do you like that, I will buy for you. Or just choose what you want and I will pay for it.

Nag-alangan siya. Kinuha ni Kim ang ADIDAS at pinasukat ito sa mga paa niya.

KIM: Is it okay for you?

MARLY:(V.O)Kasya sana sa akin ito pero napakamahal naman.Nasanay lang ako sa mga mumurahin.

KIM: Okay,I’ll buy this for you.

Nahiya si Marly, di umimik. Agad binitbit ni Kim ang sapatos sa counter kasama ang napili nito at nagbayad.

MARLY: Thanks ha.

KIM: It’s just a small thing, I want we both have.

Naglalakad-lakad sila sa mall.

MARLY:(V.O) Kung sa bagay, aabot din kasi ng P100T ang sahod niya, samantalang sa akin ay di pa umabot ng P10T. Kaya okay lang seguro, total siya naman ang kusang nag-alok sa akin. Pero, hindi kaya paraan niya ito para mahulog ang loob ko sa kanya?

KIM: Marly, let’s eat in Eat-all-u-can restaurant, there(tumuturo).

LOOB - TIAN-HEIR OFFICE- GABI

Sumasagot si Marly sa phone.

PEK(V.O) Marly, paalisin na tayo sa may-ari ng lupang tinirikan ng bahay natin dahil hindi raw tayo nakapagbayad. Susunugin pa raw ang bahay natin sabi ng may-ari para porsigedo tayong mag-evacuate sa ibang lugar. Mga P30T pa ang natirang balance.

MARLY: Segi Pa, dahan-dahanin ko iyon sa pagbayad. Next month, ipapadala ko iyong buong sahod kong P8000.

PEK: Okay, salamat Mar. Mag-ingat ka diyan ha.

MARLY: Segi Pa, bye, regards to Mama Lida.

Ibinaba ang phone.

MARLY: Problema na naman sa buhay. Hayaan mo, hanggang may hininga pa.

LABAS - LUNETA PARK - GABI

Marahang naglalakad sina Marly at Kim. Naupo sila at tumatanaw sa mga kahoy.

KIM: It’s very fresh here,so nice to stay.

MARLY: (tumatango) Yes, I really love nature. I love to see those green trees,those birds and fountains.

KIM: Me too. My family lives in the mountain and I really love to stay there, it’s a very quiet place and very fresh.

Tumindig si Marly.

MARLY:(napatingin sa relo) It’s already 9:30 in the evening, we’ve got to go back now.

KIM:(tumindig din) Okay, we’ll go there to take a taxi.

Patawid sa daanan ng Roxas Boulevard, hinawakan ni Kim ang kamay niya.

MARLY:(nailang) Are we friends, or are we lovers?

KIM: (laki ng ngiti) What do you like, for me I choose to be lovers.

MARLY:(V.O) Kakahiya namang tanggihan ko ito. Naku, papano na lamang si Neil. Hayaan mo na nga, may syuta naman iyon doon. Talagang magulo na ang buhay ko ngayon. Napasubo na ako kay Kim. Ano kaya ang kalalabasan nito?

Tuloy ang paghawak ni Kim sa kamay ni Marly hanggang sila’y makasakay ng taxi.

Abangan ang Kabanata 43
UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: