Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 44

Reads: 887  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Marly confessed to Neil about having an affair with a Taiwan guy who have touched her. What will be his reaction? Keep on reading, this is the saddest part of Marly's story.

Submitted: June 02, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 02, 2009

A A A

A A A


LOOB- LIKURAN NG DORM - ARAW

Handa na si Marly para pupuntang site. Sininyasan siya ng guard na may phonecall siya. Mabilis siyang tumakbo at pumasok sa office.

MARLY: (patakbo) Tiyak kong si Neil na ito.

SA LOOB NG OFFICE

Inakyat niya kaagad ang phone sa tainga.

MARLY: Hello!

SA LOOB NG TELEPHONE BOOTH

NEIL: Hi Mar, si Neil ito. Ilang beses akong tumatawag diyan tuwing gabi pero lagi ka rawng wala, sabi ng makasagot nasa labas ka raw o kaya’y nasa field. Totoo ba iyan Mar?

SA LOOB NG OFFICE

MARLY:(mahinang boses) Oo nga Neil, pasensya ka na ha, busyng-busy lang ako sa ngayon. Lagi kasi kaming ot nang ot.

SA LOOB NG TELEPHONE BOOTH

NEIL:(nagseselos) Busy ka ba sa work mo o talagang mayron ka nang iba diyan. Sino siya Mar, tsikwa ba or pinoy. Anong hitsura niya.

SA LOOB NG OFFICE

MARLY: Wala a, ikaw pa rin naman ang mahal ko.

SA LOOB NG TELEPHONE BOOTH

NEIL: Hindi ka na tumatawag sa akin, ni sulat man lang wala na akong natanggap, talagang may boyfriend ka na diyan ano, sabihin mo lang sa akin Mar.

SA LOOB NG OFFICE

Biglang tumulo ang luha niya.

MARLY: Neil, hindi ko kayang magsinungaling sa iyo kaya ipagtapat ko sa iyo ngayon ang lahat. Sa katatampo ko sa sinulat mo, nagkaroon ako ng bagong boyfriend naTsikwa.

NEIL:(V.O)(napalakas ang boses) Ano? Kaya pala malakas ang kutob ko. May nangyari na ba sa inyo?

Lalong pumatak ang luha ni Marly.

MARLY:(inabot ang tissue) Oo.

NEIL:(V.O) Ganon pala, e dapat ka niyang pakasalan dahil sa ginawa niya sa iyo.

MARLY: Wala naman akong balak mag-asawa sa ngayon.

SA LOOB NG TELEPHONE BOOTH

Inilipat ni Neil ang phone sa kabilang tainga.

NEIL: E, ilang beses ka ba niyang nagalaw?

SA LOOB NG OFFICE

MARLY (V.O) (bulong sa sarili) Bakit pa kaya niya naitanongang mga bagay na ito? Napaka-conditional naman niya.

MARLY: (lumunok ng laway) Dalawang beses.

NEIL:(V.O)(pagalit) Mar, talagang sabihin mo sa Tsikwa na iyan na papakasalan ka niya dahil may pananagutan na siya sa iyo.

MARLY:(tuloy sa pag-iyak) Ayoko pa. Marami pa akong gustong abutin sa buhay. Paano na lang ang career ko.

SA LOOB NG TELEPHONE BOOTH

NEIL: Ano, buntis ka ba o hindi?.

SA LOOB NG OFFICE

Napataas lalo ang kilay ni Marly. Umasim ang kanyang mukha.

MARLY:(V.O)(binubulong ang sarili) Tunay ba kaya ang pag-ibig niya sa akin na sa nangyari sa akin, para bang nag-aalinlangan siyang tanggapin uli ako. Napakaconditional naman ng pag-ibig niya. Ngayon pa nga lang parang tinulak na niya ako. Papano kaya kung magbago siya habang maglaon, tiyak kong hindi maganda ang ugnayan namin kapag mag-asawa kami. Papano na rin kung isumbat niya sa akin na 2nd hand na lamang siya.Iyon ang ayokong mangyari. Kung doon ako kay Kim, very fragrant pa ako sa paningin nito.

SA LOOB NG TELEPHONE BOOTH

NEIL: Marly, andiyan ka pa ba.

MARLY: (V.O) Oo nakikinig ako. Hindi naman ako buntis.

NEIL: Punta ka na lang kaya dito sa akin, total handa na iyong bahay na ni-loan ko sa PAG-IBIG para sa ating dalawa.

MARLY:(V.O) Ano, magpakasal na tayo?

NEIL:(umiiling) Ay hindi muna sa ngayon dahil marami pa akong obligasyon sa mga magulang at mga kapatid ko.

SA LOOB NG OFFICE

MARLY:(V.O)(binubulong ang sarili) Maglilive-in kami? Iyan ang ayaw na ayaw kong mangyari.Baka maging barter na lang ako sa paningin ng tao. Besides, both of our families ay magagalit sa aming dalawa.

MARLY: Ayoko ring mag live-in tayo.

SA LOOB NG TELEPHONE BOOTH

NEIL: Marly, pumili ka kung sino sa aming dalawa,siya ba o ako.

SA LOOB NG OFFICE

MARLY:(lalong tumulo ang luha) Wala akong pipiliin sa inyo, trabaho ko ang priority ko sa ngayon. Hindi rin ako uuwi diyan.

NEIL: (V.O) Gusto mo Mar, sunduin kita diyan sa Manila.

Umupo sa harapan ang dalawang secretary.

MARLY:(pinahinaan ang boses) Huwag na Neil, salamat na lang. Maghiwalay na lang tayo. Sorry talaga, ito ang naging desisyon ko. Humanap ka na lang ng babaeng tunay na magmamahal sa iyo.(nagpahid ng luha at sipon).

NEIL:(V.O) O segi Mar, kung iyon na talaga ang naging decision mo, wala na akong magagawa. May sarili rin akong prinsipyo, na kung ayaw na sa akin ng babae,hindi rin ako mamimilit.

MARLY: Bye Neil, sorry talaga.

Ibinaba ni Marly ang phone. Umiiyak siya habang lumalabas sa pintuan. Nagtaka ang dalawang secretary.

SA MAY PATHWAY

Tumakbo siya papunta sa kuwarto niya sa may likuran na dumadaloy ang luha.

WORKER 1: Engineer, anong nangyari sa iyo, inaway ka ba ni Kim?

Agad tinakpan ni Marly ang kanyang mga mata.

MARLY: Hindi, may problema lang akong personal.

Mabilis siyang tumakbo papuntang kuwarto niya.

SA KUWARTO NIYA

MARLY:(palihim na umiiyak) Parang tinusok ng karayom itong puso ko sa subrang sakit na naramdaman ko.Tama ba ang naging desisyon ko. Nararapat ba talagang hihiwalayan kita nang tuluyan Neil na ikaw naman ang pinakamamahal ko. (halos di na makahinga)Patawarin mo ako Neil, ayaw na ayaw ko sanang maghiwalay tayo pero napasubo na ako. Kailanma’y di na maibalik ang ating magandang pagsasamahan. Mahal na mahal sana kita ngunit takot akong magbago ka dahil sa nagawa kong kasalanan. Alam kong gusto mo akong maihandog sa altar na marangal ngunit malabong mangyari iyon dahil hindi na ako malinis. Kaya napakasakit man para sa akin na hiwalayan ka ay dapat ko paring gagawin. I’m sorry Neil, I’m sorry.

Walang siyang tigil sa pag-iyak habang binubulong ang pangalan ni Neil.

SA LABAS NG PINTUAN SA KUWARTO NI MARLY

Kumatok si Kim sa pintuan.

KIM: Marly, open the door, what happened to you.

SA LOOB NG KUWARTO

MARLY: Please give me a break. I’m not in the mood to talk to anybody.

Hinila niya ang kanyang kumot at humiga habang patuloy sa pag-iyak.

SA LABAS NG PINTUAN

KIM: Okay no problem. Just take a day-off.

Umalis si Kim.

SA LOOB NG KUWARTO

Patuloy pa rin siya sa pag-iyak, tumatanaw sa picture nila ni Neil.

Abangan ang Kabanata 45

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2020 merrymary. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: