Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 47

Reads: 1048  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
A day before Marly's wedding, she asked her Dad to go to Manila to attend her wedding. Her dad was shocked, What! is this a last minute call? It's a little bit funny so you have to read the whole part of this script

Submitted: June 02, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 02, 2009

A A A

A A A


LOOB - APARTMENT SA MALIBAY- GABI

Nililinis ni Kim ang kanyang Fuji camera.

KIM: We will use this during our wedding ha.

MARLY:(nag-aayos ng damit) Okay, no problem.

KIM: You know my brother borrowed me around $300T nt last December for his wedding. That time also, I got a car accident and I paid around P150T. The night it happened, I drunk a little wine and it was raining too. (umiiling) It was already the third time that I paid big money in car accident. That’s why I have small money left now.

MARLY: O really, next time you must be careful in driving because it really costs high when you get in accident. And do not drink wine while driving.

KIM: Yah,I really wasted my money.

MARLY: How about our wedding, do you still have money left?

KIM: I’ll just borrow from my company.

MARLY: (V.O)(nakatitig kay Kim) Napakamatulungin mo sa pamilya mo. Saka di rin mawala iyong pagkabisyoso mo.Papano na lang kaya kung may mga anak na tayo. Magbabago ka kaya?Hindi kaya ako magpakasal sa isang Mr. Wrong Guy.

LABAS -SA APARTMENT - GABI

Umuwi si Marly galing sa trabaho. Nasa 3rd floor sila. Sa may pintuan, nagtaka siya bakit nasira na ang door locker nito.

SA LOOB

Pumasok siya. Nagkalat na ang kaniyang mga gamit.

MARLY: Naku! napasukan ata kami ng magnanakaw.

Tiningnan niya ang aparador.

MARLY: Wala na lahat ng mga mahalagang gamit ni Kim, gagamitin pa naman iyon sa kasal namin ngayong sabado. Pati wallet niya, may mga visa at ATM cards pa naman iyon sa loob. Mabilis siyang lumabas.

LOOB- MALIBAY POLICE STATION - GABI

Nakaupo siya sa harap ng police na incharge.

MARLY: Sir, may pumasok na magnanakaw sa apartment ko. Kinuha iyong mahalagang bagay namin, iyong mini-computer, Fuji camera, pati ATM at visa card ng nobyo ko. Wari umabot ata sa P30,000 na halaga ang mga ninakaw naming gamit.

MR. POLICE:(relax) Alam mo Miss, pag mga ganitong pangyayari,wala na tayong magagawa. Ang daming magnanakaw dito na hindi na nahuhuli.

MARLY:(medyo inis) Ganon ba! O segi di bali na. Ganyan pala kayo, salamat na lang.

Paismid siyang umalis.

SA DAAN

MARLY:(V.O.) Kung sa bagay, totoo naman siguro ang sinabi niya. Buti na lang, dala-dala ko ang mga bank cards at mga ID ko kaya hindi ito nasali.

LOOB - RSEA OFFICE (PANIBAGONG KOMPANYA)- ARAW

Pumerma siya ng Absent Leave. Nakita siya sa isang kasamahan sa office.

LYN:(sumisilip sa form) Wow, kasal mo pala bukas, naimbitahan mo na ba ang mga magulang mo?

MARLY:(lumingon) Hindi na seguro kailangan, total sa huwis lang naman kami ikakasal. Ayokong malaman nila na buntis ako. Gusto kong ipaalam ito pagkatapos na lang ng aming kasal.

LYN:(tumuturo) Naku! Mar, pag hindi mo imbitahin ang mga magulang mo sakasal mo, magtatampo iyon sa iyo sa habambuhay. Baka buong-buhay mo iyang pagsisihan. Kaya mag-isip isip ka. Hindi pa huli ang lahat. Puede mo silang tawagan ngayon.

MARLY: May punto ka rin ano, kinokonsensya mo pa ako. Segi, tawagan ko ngayon ang papa ko.

Dinukot ang celphone niya at pinindot ang numero.

MARLY: Hello Pa, si Marly po ito.

PEK:(V.O.) O Marly, kumusta na, ba’t napatawag ka.

MARLY:Pa, may ihiling sana ako sa inyo.

PEK:(V.O) Ano iyon?

MARLY: Baka makapunta kayo rito sa Maynila ngayon dahil bukas nang umaga ikakasal na kami ni Kim, iyong boyfriend kong Tsikwa. Idaraos lang namin sa huwis.

PEK:(V.O)(napamangha) Ano? magpapakasal ka na kay Kim, at bukas pa. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin nang maaga.

MARLY: Hehe, pasensya na Pa, biglaan kasi.

PEK:(V.O) Ang bait mo talaga ano.

MARLY: Segi na Pa (palambing).

PEK:(V.O) O segi, tingnan ko lang kung makakahabol ako ngayong tanghali sa flight papunta diyan. Magcoconecting flight nalang ako via-Cebu.

MARLY: Thank you Pa, sunduin ka nalang namin sa airport mamayang gabi.

PEK: (V.O) Okay bye.

MARLY: Bye Pa, love you.

Isinara ni Marly ang celphone. Napatawa siyang mag-isa.

LYN: Ibang klase ka ring anak ano.

MARLY: Iyon ang tinatawag na “Last minute call”.

START OF SERIES OF SHOTS - GABI

Sa domestic airport, inaantay nina Marly at Kim si Pek.

Lumabas si Pek. Nagmano sila.

Kinuha ni Kim ang dalang maleta ni Pek.

Lumabas sila sa airport at pumara ng taxi.

Dumating na sila sa apartment.

Bumaba sila.

END OF SERIES OF SHOTS

SA LOOB NG APARTMENT

Binuksan ni Marly ang pinto at nauna siyang pumasok.

MARLY: Segi, Pa, pasok ka lang rito sa loob.

Pumasok sila at umupo sa maliit na sala.

Tumingin si Pek sa tiyan ni Marly.

PEK: Marly, buntis ka ano, ilang buwan na iyan? At saka nag-live in na pala kayo.

MARLY:(humihipo sa tiyan niya) Magtatlong buwan na ‘to Pa. Kakalipat lang rin namin. Di bali na Pa, bukas ikakasal naman kami.

PAPA PEK:(umasim ang mukha) Ang bait mo talagang anak ano. So handa na ba ang lahat bukas?

MARLY: Handa na po Pa. Madali lang kasi civil wedding.

Inilatag ni Kim ang folding bed.

KIM: Pa, you go to sleep now. I know you’re already tired.

PEK: Okay.

SERIES OF SHOTS - ARAW

Nakawhite shirt and black pants si Marly, simple lang.

Nakaupo sila ni Kim sa harap ng huwis sa Pasay City Hall.

Pumirma ang papa niya at ang isang witness na Tsikwa.

Naghalikan sina Marly at Kim.

Nagpipicture taking.

Sa Hongkong Restaurant ginawa ang reception. Nag cheers sila lahat.

END OF SERIES OF SHOTS

LABAS - GATE NG MANILA DOMESTIC AIRPORT - GABI

Binigay ni Kim ang bag ni Pek.

MARLY:(umakbay) Segi Pa, thanks sa pagpunta rito.

KIM:(nakipagkamayan) Okay Pa, bye-bye.

PEK: Take care of my daughter ha. Don’t let her cry.

KIM: Don’t worry Pa. I’ll take care of her.

MARLY: Segi Pa, bye nalang. Pag may oras, bibisitahin namin kayo roon.

PEK: Segi, ingat kayo ha.

Pumasok na si Pek sa loob ng airport. Pumara naman sila ng taxi.

Abangan ang Kabanata 48

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2019 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments