Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 48

Reads: 534  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Having a husband of many vices such as smoking, drinking, woman, spending much, etc.... would this be the beginning of her miserable life. How she endure everything? Please keep on reading.

Submitted: June 02, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 02, 2009

A A A

A A A


LOOB - SA OBEGYNE SECTION NG OSPITAL - ARAW

Nakaupo si Marly sa harapan ng doktor habang napatingin ang huli sa x-ray film. Nakatindig naman si Kim sa likuran niya.

DOKTOR:(umiiling) Lumampas na ng isang linggo at hindi pa rin lumabas ang bata. Wala na ito sa tamang position sa loob ng ovary mo.Posibleng magtatae na ito sa loob. Pag hindi ito makalabas sa madaling panahon, maging mapanganib ang buhay ninyong mag-ina. Kailangang gawin natin agad ang Ceasarian operation.

MARLY:(nabalisa) Ganon ba, takot pa naman ako sa operasyon. Pero, alang-alang sa aming mag-ina, payag po ako Dok.

Lumingon si Marly kay Kim.

MARLY: The doctor said the baby is already overstay so I need operation.

KIM: Okay, if really needed.

MARLY: O segi Dok, payag na kami, kailan?

DOKTOR: Ngayong gabi babalik na kayo rito para magcheck-in. Seguro mga hatinggabi umpisahan na natin ang operasyon.

MARLY: Okay Dok, thanks.

Umalis silang dalawa.

START OF SERIES OF SHOTS

Sa loob ng Operation Unit, nakahiga si Marly. - gabi

Pinaperma si Kim ng Agreement.

Lumapit si Kim, hinagkan ang noo ni Marly.

Lumabas si Kim sa unit.

Walong oras siyang nakatambay sa waiting area sa labas ng operation unit. - umaga

Nailabas na si Marly at tuwang-tuwa si Kim nang makita ang mag-ina. - tanghali

Pinakita kay Kim ang bata, tuwang-tuwa ito. Ibinalik ang bata sa loob at inilipat naman si Marly sa recovery room.

Nagcheck-out sila kasama ang sanggol. - umaga

END OF SERIES OF SHOTS

LOOB - EMERALD GARDEN SA MALATE- GABI

Kabuwanan ng bata. Nagpaparty sila ayon sa kaugalian ng mga Chinese. Dumating ang mga Tsikwang kasamahan ni Kim. Inaabot kay Marly ang hongpao (red envelope) na may pera sa loob ayon din sa kanilang kaugalian, sabay-sabi “Kong Shi Kong Shi” (Congratulations). Maya-maya’y dumating na ang pagkain. Kumain sila.

Uwian na. Nagbayad si Kim sa counter.

SA LABAS NG RESTAURANT

Nag-aabang sila ng taxi sa labas.

KIM: Marly, you take a taxi and you both go home first. We will go out to another place.

MARLY: (bitbit ang bata) Why? Where do you go?

KIM: I’ll go out with my friends.

Pumara si Kim ng taxi. Binuksan ang pinto sa likuran.

KIM: Okay, go inside na.

Pumasok si Marly sa loob na mukhang inis.

SA LOOB NG TAXI

Kumakaway si Kim. Hindi ngumiti si Marly. Umandar na ang taxi.

MARLY: (V.O) Kailan pa kaya magbago itong asawa ko, napakahilig makihalubilo sa mga barkada. Tiyak pupunta na naman iyon sa mga club sa Pasay. Isa pa ‘tong mga barkada niyang napakahilig sa mga babae. Ang kinatatakutan ko lang ay kung mahawaan ng AIDS, naku, pati ako madamay. Ganito pala ang buhay may-asawa, Hanggang kailan ako magtitiis.Umpisa pa nga lang ay gusto ko nang sumuko. Pero ito kasi ang naging takbo ng buhay ko.Lord, please baguhin mo ang asawa, iyon lang ang hinihingi ko sa iyo. Aanhin ko ang pera kung hindi ako masaya sa aming pagsasama.

LOOB -APARTMENT SA MALIBAY - GABI

Nasa miniporch si Marly at tumatanaw sa bata na natutulog nang mahimbing.

MARLY:(tumutulo ang luha) Ang cute ng anak ko. Bakit ba ganito ang buhay ko. Sadyang hindi ko pinangarap na maging ganito na lamang, tagaayos ng mga gamit, tagabantay ng bata mula umaga hanggang gabi at nag-aantay na lamang kung kailan uuwi ang asawa ko tuwing gabi. Marami akong mga pangarap sa buhay na hindi natupad dahil sa pag-aasawa nang maaga. Tapos naging bigatin pa si Kim sa akin dahil madalas umuuwi ng hating-gabi, minsan lasing at napaka-one day millionaire. Hindi marunong mag-ipon ng pera, gasta rito, gasta roon. Sa lahat ng ayoko pa ay iyong maiwan sa bahay.

(napatingin sa langit) Diyos ko, alam kong consequence na ito sa aking mga nagawang kasalanan, patawarin mo ako. Huwag mo sana akong lubhang parusahan sanhi ng paglabag ko sa Iyong mga kautusan. Hindi ko hangad na maging mesirable ang buhay ko. Aanhin ko ang pera kung hindi naman ako masaya sa piling ni Kim. Kaya sana Lord baguhin Niyo ang buong pagkatao niya alang-alang sa aming pamilya.

SA LABAS NG PINTUAN

KIM:(kumakatok) Marly, open the door. (nakainom ng alak)

SA LOOB

Hindi binigyan-pansin ni Marly.

MARLY: Andito na naman itong taong ‘to. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Huwag ka nga munang bumalik dito.

KIM: (patuloy sa pagkatok) Marly, Marly, open the door.

Hindi tumigil si Kim sa pagkatok. Binuksan ni Marly ang pintuan.

MARLY:(nakasimangot) You close the door.

Bumalik siya uli sa mini-porch. Hindi man lang tumingin kay Kim. Sumunod ito at hinalikan siya sa pisngi.

SA PORCH

Nakatindig lang si Marly, hindi pinansin si Kim.

KIM: Why did you not open the door for long time.

Biglang tumulo ang luha niya.

MARLY: Because I’m angry with you. You just let me stay at home and take care of our child. I’m always waiting when will you be back home at night. You often go outside to KTV, special shows, drinking wine, making fun with your friends, spending money here and there.Remember, you have already a wife and kid.

KIM: (pinisil-pisil ang mukha ni Marly) You’re lucky I was not like before in the army, if so, I already punch your face.You know before I was very naughty, but now I changed a lot because of you.

MARLY:(V.O.) Kung sa bagay, buti nga hindi ito nanununtok kahit lasing. Di katulad sa ibang kalalakihan na gawing punching bag ang mukha ng asawa nila.

KIM: (nilalambing si Marly) Okay, starting tomorrow, I’ll go home early na.

MARLY: Promise ha.

LOOB -APARTMENT SA MALIBAY - GABI

Pinalitan ni Marly ng diapher ang bata. Pumasok si Kim, nakabukas lang kasi ang pintuan.

MARLY: (nanlaki ang mata) O you’re so early a.

Hinalikan nito si Marly at nilaro ang bata.

KIM: I’ve told you yesterday that I will go home early , to see my lovely wife and my baby.

MARLY: Did you eat na?

KIM: Not yet.

MARLY:(nataranta) Ano kayang lulutuin ko ngayon, hindi naman ako marunong magluto ng chinese menu.

Tumingin si Marly sa cabinet. Nakita niya ang noodles.

MARLY:(pinakita ang noodles) This one na lang.

KIM: Okay, no problem.

Nagpakulo siya ng tubig. Lumapit si Kim at tumulong sa pagbukas ng noodle.

MARLY: (V.O) Naiba yata ang hihip ng hangin ngayon.

KIM: I’ll help you cook. You sit down there na lang.

MARLY: Okay.

Inasikaso na lang niya ang bata.

Nilagay ni Kim ang bowl na noodles sa mesa.

KIM: Let’s eat na.

Umupo sila at kumain.

KIM: Marly, do you want to buy land in your place in Mindanao?

MARLY:(laki ng ngiti) Yes of course, it’s very cheap there.

KIM: Okay, next week you go back to your home. I’ll give you P150T, you find a lot there.

MARLY: (napalundag) Wow thank you Kim.

KIM: I love my wife.

MARLY: (V.O)(bulong sa sarili) Buti nakapag-isip isip din ito ng maganda, para na rin sa aming pamilya.Para ano man ang mangyari, at least may property pang maiwan.

SA NINOY INTERNATIONAL AIRPORT

Nag-umpisa nang lumipad ang China Airlines sa himpapawid. Isinama ni Kim ang mag-ina pauwi sa kanyang tirahan sa Taiwan para doon na manirahan.

MARLY: (V.O) (nakatingin sa mga ulap) Ano na naman kaya ang maging kapalaran ko sa lugar ng Taiwan.

Abangan ang Kabanata 49

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.