Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 49

Reads: 1347  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

Unbelievable but it's true, Kim become a born-again Christian. And they live happily ever after. Ten years later, Marly and her family went back to visit Philippines. End of the Story

10 years later - ON SCREEN

Naglalanding ang Cebu Pacific Airline sa NAIA Airport. Nagsibabaan ang mga pasahero pati na sina Marly at Kim, kasama ang dalawa nilang anak na lalaki.

LABAS - KANILANG BUKIRIN - ARAW

Umupo sina Marly at Mama Lida niya sa porch ng bahay-kubo na pinatayo ni Marly. Napatingin sila kay Kim at sa dalawang bata na naglalaro.

LIDA: Ilang linggo kayo rito sa Pinas?

MARLY: Mga two weeks lang Ma, tinitingnan din ni Kim itong nabili naming lupain dito sa bundok. Tingnan mo naaaliw talaga sila rito. Ang presko ng hangin at napakalawak pa.

LIDA: Oo nga, lagi nga akong bumibisita rito tuwing nabobored ako sa bahay. Maiba nga tayo, buti nga naging Kristiyano rin si Kim ano, at naging caretaker pa sa church niyo doon sa Taiwan. Ngayon lumipat na naman kayo sa lugar ng pamilya niya sa probensiya para tutulong sa pag-evangelize sa mga tagaroon.

MARLY: OoMa, alam mo ang laki ng sakripisyo ko bago siya'y naging Kristiyano. Dininig ng Diyos ang mga dasal ko. Hindi ako lubhang makapaniwalang siya’y magbago. Mga kapatid niya at magulang, nagsisimba na rin sa church. Minsan binibiro pa niya ako, tawag niya sa akin “MISSIONARY”. Sa dami raw kasi ng aking pinagdaanan, sa Taiwan din ang tuloy upang mapasampalataya siya sa Kristiyano at ang pamilya niya.

LIDA: Talagang ibang-iba na siya ngayon ano. Di katulad noong dati, napakabisyoso. Ngayon wala na, napakamalagain na niya sa pamilya. Baka mag-pastor pa iyan.

MARLY:Baka rin kung iyan ang will ng Lord. Alam mo rin Ma, iyong mga apo niyo laging first honor sa klase. Bilib na bilib ang mga guro nila.

LIDA: E, saan pa nagmana kundi sa ina.

MARLY: (laki ng ngiti) Talagang gift ito ng Lord sa mga lahi natin.

LIDA: Oo nga napakabait ng Lord sa atin.

MARLY: (napasandig) Kaya kontento na ako sa buhay namin ngayon. May pera man o wala, “Praise the Lord” pa rin.

Kinawayan sila ni Kim at ng dalawang bata para sumali sa paglalaro.

BUNSO:(sumisigaw) Mommy, You come here play with us.

MARLY:(kumakaway) Wait a minute.

Tumindig siya.

MARLY: Halika Ma, punta tayo sa kanila.

SA BAKURAN

Lumapit si Marly at Lida kay Kim at sa mga bata.Masayang-masaya sila habang naglalaro.

NARRATOR:Minsan, may mga katanungan sa ating buhay na hindi mabigyan ng tanging kasagutan, bakit naganap ito, bakit nangyari pa ito, ni hindi naman natin ginusto. Pero Diyos lamang ang nakakaalam. For all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose.

Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang kuwento ni Marly ukol sa pag-ibig at pakikipagsapalaran niya sa buhay. Nawa'y pagpalain kayo ng Diyos. Lubos na gumagalang,Merry Mary.

THE END

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


Submitted: June 03, 2009

© Copyright 2020 merrymary. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Romance Scripts