Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 5

Reads: 1300  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Val had full of promises to Marly. But one sad event did happen that Marly felt so dismayed, her lover's unpleasant treatment to her while at the party. Anyway, she's still thankful for it become an inspiration to change her whole being, such as her outlook and lifestyle, so people will not underestimate her anymore, nor be ashamed for her.

Submitted: May 21, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 21, 2009

A A A

A A A


LABAS - SA MALIIT NA PARK - ARAW

Nakaupo sila sa ilalim ng niyog.

VAL: Ang sarap ng hangin dito ano. Sana’y lagi nalang tayong ganito Mar. Bihira lang kasi kitang makausap nang sarilian.

MARLY: Pasensya na, bawal kasi ang bumisita sa bahay namin. Alam mo naman ang papa ko.

VAL: Alam mo Mar, sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw ang tanging nagustuhan ko. Ang bait mo kasi, mahinhin kung magsalita, makatao at maka-Diyos. Sabi ng kapatid ko sa akin, wala na ba rawng ibang babae sa mundo bakit ikaw pa ang pinili ko. Sabi ko sa kanila na kahit maging ano ka man, mahal na mahal pa rin kita. Believe nga ako sa honey ko, napaka-smart mo sa klase.

MARLY: Oo nga, hindi naman ako gaanong maganda, samantalang napakapogi mo, parang di tayo bagay ano.

VAL: Ano man ang sabihin nila, basta ikaw ang babaeng nagpatibok sa puso ko. Kung hindi ikaw ang makatuluyan ko, buti pa mawala na lang ako sa mundong ito.

MARLY: Subra ka naman, huwag ka namang magsalita nang patapos, di pa nga natin alam kung ano ang maging kapalaran natin.

VAL: Siya nga pala, kasal ng pinsan ko sa linggo,sana'y makadalaw ka. Gusto ko isuot mo pink ha. Di ba maganda iyong pink lady.

MARLY: Tingnan ko lang ha. Wala kasi akong pink na formal dress.

VAL: Basta aantayin kita roon sa church namin.

LOOB - SA KUWARTO NI MARLY - ARAW

Walang siyang mahanap na pink na pormal dress. Isunuot na lang niya’y puting blouse na maluwag at balloon na saya, naka-hilled na tsinilas.

Hindi siya nagmake-up at medyo old-fashion kung tingnan.

MARLY: Okay na siguro ito total wala naman akong part sa ceremony.

LABAS - SIMBAHAN NILA VAL - ARAW

Natuwa si Val (pusturang-pustura) nang parating na si Marly. Kumakaway pa ito sa kanya. Ngunit agad itong natamlay nang nakita nito ang isinuot niyang napaka old-fashioned at wala man lang ka apeal-apeal. Hindi lumapit sa kanya si Val.

SA LOOB NG SIMBAHAN

Lahat ay nakaupo sa loob. Si Marly ay nasa labas at likod ng simbahan, sa isang hollowblock na butas sumisilip sa loob. Na-iinferior siya sa sarili. Nasa pangalawang row si Val (bilang veilboy) nakaupo sa loob ng simbahan.

SA LABAS NG SIMBAHAN
Nakipagchat si Marly sa isang schoolmate niya. Hindi niya napansin na napalakas pala ang boses niya.

SA LOOB NG SIMBAHAN

Lumingon ang isang kapitbahay niya sa may butas.

KAPITBAHAY: (pataray) Ikaw pala iyan Marly, ang lakas ng boses mo, naririnig ka hanggang sa palphet. Upo ka nga rito sa loob.

Nahiya si Marly, umupo siya sa loob. Lumingon si Val sa kanya, hindi ito ngumiti. Parang ikinahiya siya lalo.
Nang nagsabit ito ng veil kasama ang isang magandang dalaga, medyo napayuko si Marly.

MARLY: (V.O) Sana’y ako ang nakasama ni Val diyan sa pagsabit ng veil. Ang ganda pa ng babae, naiinsecure lalo ako.

Matapos ang ceremony, lumabas si Marly.

LABAS NG SIMBAHAN

Lumapit sa kanya si Pely, kapatid niya. Lumapit din si Val.

VAL:Sabay na lang kayo sa sis kong si Letty papunta sa bahay namin para sa reception.

Tahimik lang si Marly, batid niyang ikinahiya siya ni Val. Lumapit si Letty, kapatid nito at former classmate ni Pely.

VAL: O andito na pala si Letty. Segi punta nalang kayo doon.

LETTY: Halika na, sabay na kayo sa akin.

Lumakad na sina Marly, Pely at Letty . Hindi sumama si Val sa kanila.

LOOB - SA SALA NG BAHAY NILA VAL - ARAW

Nakaupo si Marly at Pely sa sala. Tumanaw-tanaw siya sa loob. Binigyan sila ni Letty ng plato. Umabot ng mga 30 minutos ng pag-aantay. Pumasok si Val at huminto sa may pintuan.

VAL: (hindi nakangiti) Kuha na lang kayo ng pagkain doon sa kabilang bahay.

Lumapit si Marly sa kanya sa may pintuan.

MARLY: (pabulong) Puedeng humingi ng kutsara at tinidor.

VAL: (tumalikod agad) Sandali lang ha.

Umalis si Val at pumunta sa mga barkada niya. Binigyan sila ni Letty ng kutsara, tinidor at pagkain.

SA LABAS

PELY: O segi Let, aalis na kami ni Sis Marly, salamat sa pag-aasikaso mo sa amin ha.

Agad tumakbo si Val papalapit sa kanila.

VAL: Mamaya na kayo umuwi.

PELY: (napaismid) Bakit. Hindi mo nga inintertain ang sister ko.

VAL: (napakamot sa ulo) Hehe, pasensya na busy lang kasi.

PELY: (inis) Kunwari ka pa, nakipagkuwentuhan ka lang naman sa mga barkada mo diyan sa kabila. Segi, halika na Ate Marly.

Hindi kumibo si Marly. Umalis silang magkapatid.

SA MAY DAANAN PAUWI

Napansin ni Marly ang nangka sa isang tindahan.

MARLY: Pel, may bibilhin lang ako diyan, mauna ka nang umuwi, susunod na ako.

PELY: O segi, gusto ko na ring magpahinga.

Naghiwalay sila ng landas. Lumiko si Marly papuntang tindahan.

SA MALIIT NA TINDAHAN

MARLY:Ali, magkano po itong nangka?

ALI: Byente lang, matamis iyan.

Dinukot niya ang kanyang barya sa bulsa.

MARLY: Ito po ang bayad.

Nag-iisang umupo si Marly, tumitingin sa malayo habang kinakain ang nangka.

MARLY(V.O) Val, alam kong ikinahiya mo ako kanina dahil sa pustura ko. Hayaan mo, I’ll try to change everything, sa pananamit, at sa pangangayos ng katawan. Babaguhin ko ang aking pagiging old-fashioned at outstylish look. Dapat maging lady-like na ako.You’re really insulting me Val. Pero kahit ganunpaman, I still thank you dahil kung hindi nangyari iyon, hindi rin ako matatauhan. Lalo kong pagbutihan ang aking pag-aaral nang sa ganon ay hindi ako aapakan ng tao at ikahihiya maging sa boyfriend ko. Ito’y naging leksyon para sa akin. Hiyang-hiya ako sa sarili ko.

Kinakagat ang nagka.

Abangan ang Kabanata 6

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED.


© Copyright 2019 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: