Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 9

Reads: 974  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Will she give up everything on Val?

Submitted: May 21, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 21, 2009

A A A

A A A


LOOB - SA BAGONG BOARDING HOUSE NI MARLY - GABI

Siya lang mag-isa sa bahay. Binubuhos lahat ng luha niya, parang namatayan.

MARLY: (napalakas sa pag-iyak) Kaylupit naman ng taghana. Ang tanging minamahal ko ay mawala nang tuluyan sa akin. Napakasakit talaga. Sinisisi ko tuloy ang sarili ko kung bakit hindi ako nakipagbalikan sa kanya, may chance pa siguro kaming magkatuluyan sa huli. Ngunit iisipin ko rin, hanggang kailan ako magtitiis. Kung sakaling magkakaroon na naman siya ng ibang kasintahan doon sa Singapore, paano na naman ako, paulit-ulit na lamang bang sasaktan itong puso ko. Hindi na ako papayag ng ganon kaya tingin ko tama ang decision ko. Kung kami talaga ang ipinagkaloob ng Diyos, babalik din siya sa buhay ko. Pero kung talagang we're not meant for each other, maaring hanggang dito nalang magwakas ang lahat sa pagitan naming dalawa.

LABAS - PIER - GABI

Bitbit ni Marly ang isang liham na hinanda niya. Mag-isa siyang pumunta sa pier. Tumanaw-tanaw siya sa mga tao, hinanap niya si Val pero ito natagpuan.

SA LOOB NG BARKO

Hinahanap ni Marly si Val maging sa pinakasulok nito. Hindi niya ito nakita.

SA LABAS NG BARKO SA PIER

Nakatitig na lamang siya sa dagat.

MARLY (V.O.) (disappointed) Val, saan ka na, bakit hindi ka sumipot sa usapan natin. Sabik na sabik sana akong makita ka. Namimiss kita. Sana man lang sa kahuli-hulihang sandali ay makita kita’t makausap,baka magbago pa ang isip ko at makipagbalikan ako sa iyo. Val saan ka na, mahal na mahal kita (tumutulo ang luha).

Umuwi siyang malungkot at halos di na makahinga.

SA DAAN PAPAUWI SA BOARDING HOUSE NIYA

Dahan-dahan siyang naglalakad. Tuloy ang pagtulo ng mga luha niya.

MARLY: (V.O.) Val bakit kailangan pa tayong maghiwalay. Mahal na mahal sana kita. Kasalanan ko ba ang lahat? Bakit mo ako iiwan. Ang sakit na nararamdaman ko ngayong lalayo ka na at di na kita makita. Bakit ako lubhang nagdurusa ngayon? Hindi ba tinanggihan na kitang makipagbalikan sa akin? Dapat ba akong magsisisi sa naging desisyon ko. Hindi naman ako puedeng sumama sa iyo kahit gustuhin ko man dahil priority ko parin ang pag-aaral ko higit sa anumang bagay. Besides, ikaw ay dese-otso pa lang at ako nama’y dese-sais. Sa murang edad natin ay mukhang hindi pa tayo handa sa buhay may-asawa. Kaya alang-alang sa ating sariling kinabukasan, dapat tanggapin na lamang ang kabiguang ito.

LOOB NG CLASSROOM - ESKUWELAHAN NI MARLY -ARAW

Nakaupo si Marly at nakatulala, walang sigla. Lumapit si Rolan at umupo sa tabi niya.

ROLAN: Mar, pinasabi niVal sa akin na sorry, hindi raw siya natuloy sa usapan niyong dalawa dahil isinugod niya ang lola niya sa ospital, inataki ito sa puso dahil ayaw rin na umalis siya. Seguro this week siya aalis.

MARLY: Ganon ba?

Inabot ni Marly kay Rolan ang liham na ibigay sana niya kay Val doon sa pier.

MARLY: Rol, pakibigay sa kanya 'to please. Iyan na ang pinakahuling hiling ko sa iyo.

ROLAN: Okay, no problem.

Dumating ang guro nila sa Pilipino subject.

LOOB - KUWARTO NI VAL - GABI

Nakahanda na ang kanyang maleta. Binuksan niya ang sulat ni Marly. Umupo siya sa higaan.

VAL: (nagbabasa) Dear Val, This maybe the time to say goodbye. This is the most sorrowful moment in my life yetI can’t do nothing except to bear this groaning pain of losing my one and only love. Inihandog ko ang tulang ito para sa iyo:

MARLY (V.O)

PAALAM NA AKING MAHAL”

Anong lungkot ang aking nadarama

Na tayong dalawa ay magkalayuan na

Puso kong ito’y lubhang nagdurusa

Dahil iiwan mo na akong nag-iisa.

**********

Kailangan nga ba tayong maghiwalay

Na pag-ibig ko sa iyo lamang inaalay

Sinusumpang iibigin ka habambuhay

Minamahal kita nang tapat at tunay.

**********

O giliw ko,ikaw na ngayon ay lilisan

Marahil pupunta sa ibayong karagatan

Hangad kong kahit nasa malayo ka man

Ituring mo pa rin akong isang kaibigan.

**********

Paalam na lang sa iyo, mahal kong sinta

Puso ma’y nagdurugo, mata ay lumuluha

Subalit sadyang wala nang magagawa

Kung iyan na ang iyong tanging pasya”.

Humiga si Val sa higaan niya at nakatingin sa itaas.

VAL: Siguro tama ka Mar, kung tayo talaga ang pinagkaloob ng Diyos, tayo’y magkabalikan pa rin sa huli. Mahal naman kita Mar pero alang-alang din sa aking pamilya, ako’y mangingibang-bayan na.

Inipon niya lahat ng mga gamit na ibinigay ni Marly sa kanya: isang katutak na liham, pot with flowers, cards, pictures nila. Binalot niya sa isang kahon at hinagkan.

VAL: Good bye Marly, aalis na ako.

INTERCUT TO - SA KUWARTO NI MARLY

Nakahiga si Marly,hawak-hawak ang picture nilang dalawa ni Val.

MARLY: Paalam Val, napakasakit man para sa akin ngunit kakayanin ko ang lahat na ito.Kung tayo talaga ang pinaglaan ng Diyos, babalik ka rin sa buhay ko. Sana'y mangyari iyon Val. Seguro sa panahong iyon, matured na ang pag-iisip natin. Kung hindi man mangyari iyon, sana ay makahanap ako ng taong mamamahalin ko at yaong tunay na magmamahal sa akin.

********

Abangan ang Kabanata 10

UNPUBLISHED EDITION. ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2020 merrymary. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: