bharmour

bharmour bharmour

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Summary

is kavita me bharmour ki khoobsurti ka varnan kiya gya hai. ye kavita gaddi boli me likhi gayi hai.
Share :
Twitter

Summary

is kavita me bharmour ki khoobsurti ka varnan kiya gya hai. ye kavita gaddi boli me likhi gayi hai.

Content

Submitted: February 22, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: February 22, 2013

A A A

A A A


 

??????????

 

 

?????????? 

????????

?????????????? 

??????????

 

???????????????

????????????

?????????????

???????????

 

?????????????

????????????

????????????

??????????????????

 

?????????????????

??????????

????????????? 

??????????????? 

 

?????????? 

????????

?????????????? 

??????????

 

 

Milap singh bharmouri

 

 

* gaddi boli himachal pradesh ki ek janjati ki boli hai

 


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.

The Booksie 2017 Poetry Competition

Booksie Popular Content

Other Content by milap singh

Popular Tags