dard dil ke mere

Status: Finished

dard dil ke mere

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
dard dil ke mere dard dil ke mere

Poem by: milap singh

Genre: Poetry

Houses:

Poem by: milap singh

Details

Genre: Poetry

Houses:

Summary

milap singh dwara likhi gai is shayari me insan ki ek anya fitrat ke bare me parkash dala gya hai ki jab insan ka ascha vakt aa jata hai to vh apne bure vakt ko kitni jaldi bhool jata hai.

Summary

milap singh dwara likhi gai is shayari me insan ki ek anya fitrat ke bare me parkash dala gya hai ki jab insan ka ascha vakt aa jata hai to vh apne bure vakt ko kitni jaldi bhool jata hai.

Content

Submitted: December 07, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 07, 2012

A A A

A A A


 

???? ??? ?? ????

 

 

???? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???

?????? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ???

 

???? ??? ?? ????? ????? ?? ??

??? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ???

 

??? ?? ????? ?? ????? ??? ???

????? ???? ??? ?? ?? ?? ???

 

??? ?? ??????? ?? ??? ????? ???

?? ????? ?? ??? ???? ?? ???

 

??? ?? ???? ??? ??? ????????? ???

?? ???? ????? ???? ??? ?? ???

 

 

????? ????

 


© Copyright 2016 milap singh. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

milap singh is a member of:

Share This: