kelang bajeer (bhjan )

kelang bajeer (bhjan ) kelang bajeer (bhjan )

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Summary

kugti vale kelang bajeer maharaj ka yeh bhajan milap singh bharmouri dwara likha gya hai
Share :
Twitter

Summary

kugti vale kelang bajeer maharaj ka yeh bhajan milap singh bharmouri dwara likha gya hai

Content

Submitted: April 16, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: April 16, 2013

A A A

A A A


 

?? ?? ???? ????

?? ?? ???? ????

?? ?? ?????? ?? ???

?? ?? ?????? ?? ???

 

???? ????? ? ????

???? ?????? ?? ????

?? ?? ???? ??? ???

????? ' ?????' ????

 

????? ???? ?? ???

???? ???? ?? ???

???? ?????  ???? ????

???? ???? ????

 

 

?? ?? ???? ????

?? ?? ???? ????

?? ?? ?????? ?? ???

?? ?? ?????? ?? ???

 

jai ho kele bjeer 

jai jai kele bajeer

har lo bhakton ki peer

har lo bhakton ki peer

 

basa kugti ha tera

pasa mukti ra mera

kar na njra tou door

mangta "milap" fakeer

 

haththe hotu ha shail

dhoye dukha ri mail

anyu renhu tere kareeb

balda mera jameer

 

 

.....milap singh bharmouri


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.