kuli ri jind

kuli ri jind kuli ri jind

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Summary

ye kavita milap singh bharmouri dawara gaddi boli me likhi gayi hai.gaddi boli ko bharmouri boli ke nam se bhi jana jata hai ye mukhyata himachal pardesh ke chamba,our kangra district or j&k ke kush HP se lagti sima ke logon dawara boli jati hai.
Share :
Twitter

Summary

ye kavita milap singh bharmouri dawara gaddi boli me likhi gayi hai.gaddi boli ko bharmouri boli ke nam se bhi jana jata hai ye mukhyata himachal pardesh ke chamba,our kangra district or j&k ke kush HP se lagti sima ke logon dawara boli jati hai.

Content

Submitted: February 15, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: February 15, 2013

A A A

A A A


 

???? ??? ?????

???? ??? ?????

?? ????? ???

???? ?? ?? ?? ????

 

????? ???? ???? ???????

???? ?????? ??

????? ?????? ??? ??????

 

?????? ???? ??  ??? ???

???? ??????

?? ????? ?? ????? ??

?????? ?????

 

????-??????

?? ?? ????? ??? ??????

???? ?? ????? ??

?? ????? ??????

 

?? ????? ??

???? ?? ?? ?? ????

???? -???? ??? ?? ????

 

? ! ????? ????

????? ?? ????

?? ????? ?? ????

???? ???? ?? ????

 

? ???? ?? ????? ??

?????? ?? ??

???? ??? ???? ??? ???? ??

??? ?????? ?? ??

 

??? ?? ?? ???

??? ???? ???

???? ?? ????? ???-???

???? ???

 

???? ??????? ????

?? ?????? ???

?? ???? ???? ?? ????????? ???

????? ???

Milap Singh Bharmouri


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.

The Booksie 2017 Poetry Competition

Booksie Popular Content

Other Content by milap singh

Popular Tags