this poem is written by milap singh bhrmouri in hindi. ye kavita milap singh bharmouri ne hindi me likhi hai.

??? ??? ??? ??

???-?-???? ??

?? ?????? ?? ???? ??

??? ????? ??

???? ???? ?? ????

????? ???? ??

????? ???? ????

??? ?? ??? ??

?? ???? ????

?? ??????? ????

???? ?????? ? ??

?? ?? ???? ??

???? ???? ????

?? ?????? ????

???? ???? ?? ???

??? ?? ??? ??

 

.....????? ???? ??????

 

 

Asar esa hua hai

Adaa –e- hansi ka

Ke karvan chal pda hai

Sath khusi ka

 

Jesa chaha tha vesa

Hamsafar diya hai

Shukr kese karu

Adaa me navi ka

 

Hai sabse juda

Vo Mera mehboov

Jese hissa na ho

Vo is jamin ka

 

Vyan kya krun

Me tavasum uska

Jese khila ho gul

Abhi ke abhi ka

 

……..milap singh bharmouri


Submitted: July 12, 2013

© Copyright 2022 milap singh. All rights reserved.

Add Your Comments:


Facebook Comments

Boosted Content from Other Authors

Short Story / Literary Fiction

Short Story / Mystery and Crime

Writing Contest / Non-Fiction

Other Content by milap singh