Pala -The Shepherd

Pala -The Shepherd Pala -The Shepherd

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Summary

ye kavita milap singh bharmouri dwara gaddi boli me likhi gayi hai.gaddi boli ko bharmouri boli ke nam se bhi jana jata hai.gaddi boli himachal pardesh ke kush ek jilo me boli jati hai.ye kavita pala ke jeevan ke uper likhi gayi hai. gaddi boli me pala shepherd ko kahte hai.
Share :
Twitter

Summary

ye kavita milap singh bharmouri dwara gaddi boli me likhi gayi hai.gaddi boli ko bharmouri boli ke nam se bhi jana jata hai.gaddi boli himachal pardesh ke kush ek jilo me boli jati hai.ye kavita pala ke jeevan ke uper likhi gayi hai. gaddi boli me pala shepherd ko kahte hai.

Content

Submitted: February 19, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: February 19, 2013

A A A

A A A


 

 

????

 

???? ???? ?????

???? ?? ?? ?????

?? ???? ??? ????

?? ??? ????? ????

 

?????? ??

 ???? ??? ??? ??????

???? ??? ??? ???

??? -???? ?? ?????

 

????? ?? ??? ???

??? ??? ???????

???? ???? ?? ???? ?????

???? ?????? ?? ???????

 

??? -???? ?????? ????

?? ???? ????

??? ???? ?? ?? ???

???? ?? ??????

 

? ????? ?? ???

?? ??????  ?? ????

???? ????? ??

 ???? ?? ????

 

???? ???? ????

????-?? ?????

?? ??? ?? ??? -?????

???? ???? ??

 

???? ???? ?????

???? ?? ?? ?????

?? ???? ??? ????

?? ??? ????? ????

 

 

Milap singh bharmouri


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.

The Booksie 2017 Poetry Competition

Booksie Popular Content

Other Content by milap singh

Popular Tags