rishte bde hin ( gaddi boli me )

rishte bde hin ( gaddi boli me ) rishte bde hin ( gaddi boli me )

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Summary

ye kavita bharmouri boli me likhi gai hai.
Share :
Twitter

Summary

ye kavita bharmouri boli me likhi gai hai.

Content

Submitted: March 28, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: March 28, 2013

A A A

A A A


 

?????? ???? ???? ?????? ????

?? ?????? ?? ???? ???? ?? 

?? ?????? ?? ???? ???? ?? 

???? ??? -??? ???? ??

 

?? ?????? ??? ????? -???? ???? 

?? ???? ???? ?? ???? ????

????? ?? ???? -???? ????

?????? ?????? ?? ???? ???? 

??? -????? ????? ???? 

???? ??? ?? ???? ?? 

 

?? ?????? ?? ??? -????? ????

?? ???? ???? ?? ???? ????

????? -???? ?? ??? ??? ????

??? ????? ?? ?? ????? ???? 

?????? ?????? ?????? ???? 

??????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? 

 

?????? ???? ???? ?????? ????

?? ?????? ?? ???? ???? ?? 

?? ?????? ?? ???? ???? ?? 

???? ??? -??? ???? ??

 

 

Riste bde hin nibhane taye

Bas nibhane ra gaon krna ta

Je nibhane ra gaon karna ta

Kiri lachr –pachr karna na

 

Je duniya manj amma –bapu banana

Ta apna farj bhi pura karna

Bachche ra palan –poshn karna

Vadiya skula ma dakhal karna

Juye-sharaba knari manua

Firi hathth kadi bhi karna na

 

Je duniya manj dhiu –putr banana

Ta apna frj bhi pura karna

Amma-bapu ra uppr rkhana

Kadi kassi re na thalle karna

Tunde bhunde pyare manua

Peya tina jo kssi aggu hathth tadnana na

 

Riste bde hin nibhane taye

Bas nibhane ra gaon krna ta

Je nibhane ra gaon karna ta

Kiri lachr –pachr karna na

 

 

Milap singh bharmouri


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.

The Booksie 2017 Poetry Competition

Booksie Popular Content

Other Content by milap singh

Popular Tags