savarga sogi jiyan rista jode (pahari kavita)

savarga sogi jiyan rista jode (pahari kavita) savarga sogi jiyan rista jode (pahari kavita)

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Summary

is kavita me bharmour ki prakrtik or cultural khoobsurti ka varnan kiya gya hai .ye kavita gaddi boli me likhi gayi hai.gaddi boli himachal pardesh ke gaddi samudaya dawara boli jati hai.
Share :
Twitter

Summary

is kavita me bharmour ki prakrtik or cultural khoobsurti ka varnan kiya gya hai .ye kavita gaddi boli me likhi gayi hai.gaddi boli himachal pardesh ke gaddi samudaya dawara boli jati hai.

Content

Submitted: February 20, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: February 20, 2013

A A A

A A A


 

??????? ???? ????? ? ?????? ?????

?????? ?? ,????? ?? ?????? ????

????? ?? ???? ?? ??? ??????

????? ???? ???? ??? ?????? ?? ?????

?????? ?? ???? ?? ???? ?? ????

?????? ?? ?????? ?? ????-????

?? ?? ??? ??? ????? -?????

???? ?? ??? ?? ?? ??? -????

????? ???? ?? ??? ?? ????

???? ?? ???? ???? ?? ????

 

 

Milap singh bharmouri


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.

Add Your Comments:

The Booksie 2017 Poetry Competition

More Poetry Poems

Booksie Popular Content

Other Content by milap singh

Popular Tags