shail bade thiye (gaddi boli ki kavita)

shail bade thiye (gaddi boli ki kavita) shail bade thiye (gaddi boli ki kavita)

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Poetry

Houses:

Summary

milap singh bharmouri ne ye kavita gaddi boli me likhi hai.
yeh kavita me bachpan ke dino ke bare me hai.
Share :
Twitter

Summary

milap singh bharmouri ne ye kavita gaddi boli me likhi hai.
yeh kavita me bachpan ke dino ke bare me hai.

Content

Submitted: March 21, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: March 21, 2013

A A A

A A A


 

????????????????????????

?????? -????????????

?????-????????????

??????????????????

??? -?????????????????

?????????????????????

?????,???? ,?????????

???????????????????????

????? -???? ,???? -????

???????????????????

???????????????????

?????????????????????

???????????????????????

??????-??????????????????

????????? -???????????

???????????????????????

 


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.

Add Your Comments: