ya khuda ya khuda

Status: Finished

ya khuda ya khuda

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
ya khuda ya khuda ya khuda ya khuda

Poem by: milap singh

Genre: Poetry

Houses:

Poem by: milap singh

Details

Genre: Poetry

Houses:

Summary

poetry by milap singh bharmouri.

Summary

poetry by milap singh bharmouri.

Content

Submitted: April 19, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: April 19, 2013

A A A

A A A


 

?? ???? ?? ????, ?? ???? ..

?? ??? ????? ???? 

?? ??? ??? ?? ???? 

 

????? ????? ?? ?? ?????? ??? 

????? ????? ?? ?? ?????? ??? 

?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??????? ???

?? ???? ?? ???? ?? ???? ,?? ????...

 

?? ??? ?? ???? ????????? 

????? ?? ???? ?? ????????

???? ?? ???? ??  ????????

?? ???? ?? ???? ?? ???? ,?? ????....

 

????? -????? ??? ??? ?? ?? ?? ??

????? -????? ??? ??? ?? ?? ?? ??

????? ?? ???? ?? ??????? 

?? ???? ?? ???? ?? ???? ,?? ????...

 

 

.....milap singh bharmouri


© Copyright 2016 milap singh. All rights reserved.

Add Your Comments:

milap singh is a member of:

Share This: