Ang Surpresang Liham PartII

Reads: 86  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
A part 2 of my letter

Submitted: August 21, 2011

A A A | A A A

Submitted: August 21, 2011

A A A

A A A


I'll always keep you in my prayers..Sana this time you will have the courage to make everything right...sana nman you don't forget to look for the little deeper. May you always start your day right para namn if mag end ang day mo, right din.. Ala akong ibang hiniling ki God kun'di ang lagi kang safe..lagi kang nasa tamang road with HIM. Ang laging mapabuti ka kahit malayo ka.. Go back to HIM always if nauunahan ka na ng takot.. Iloveyou always..but favor ko lang sa'yo na ayusin mo muna problemang sinasabi mo na 'di mo kayang sabihin sakin.. Painful pa rin sa akin kasi kaht gusto ko mang makatulong 'ala akong magawa..Feeling ko you, don't want me to help you..You don't want me to be with you to help you.. You will always be my Langga.. Nandito ka lang..sa puso ko..lagi yan..'di yan mawawala..'di ka mawawala sa puso ko..


© Copyright 2018 redwine30. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Articles