Untitled(Tagalog)

Reads: 1734  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 7

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Fan Fiction  |  House: Booksie Classic
This is a Filipino story so for those who can't speak or understand Tagalog, sorry but i'm much more comfortable writing using my mother language.. For those who watched Pinoy Big Brother Teen Clash Edition, I used the housemates especially James and Tricia.

Table of Contents

Untitled(Tagalog)

Submitted: July 04, 2010

This is a Filipino story so for those who can't speak or understand Tagalog, sorry but i'm much more comfortable writing using my mother language.. For those who watched Pinoy Big Brother Teen Clash Edition, I used the housemates especially James and Tricia. Read Chapter

Submitted: July 05, 2010

Four years ago.. \"Tricia, sasama ka ba samin ni Bret?\" Tanong ni Fretzie sa kanya na ka-dorm mate nya. \"Saan ba kasi kayo pupun... Read Chapter

Submitted: July 06, 2010

Nasa bahay na sila ni Ivan at marami ng tao, yung iba ay mga classmates niya na nagpapa-cute kay Ivan, nainis sya dahil maging sya ay may... Read Chapter

Submitted: August 18, 2010

Imbis na umuwi ay dumiretso si Tricia sa bahay nila Fretzie kung saan ay naabutan nya ito na kasama si Bret. \"Ah, nakakaistorbo ba ako... Read Chapter