New World Order

Reads: 305  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Historical Fiction  |  House: Booksie Classic
I DO NOT BELIEVE IN GOD LIKE ITS A HOLY GOAST,
BUT MORE LIKE SOMEONE THAT'S INSIDE YOU, IS YOU IN A WAY.
WE THE PEOPLE ARE THE GODS
AND WE THE PEOPLE
NEED TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE
NEO DEMOCRACY IS MY SMALL CONTRIBUTION TO YOU
WHICH I STRONGLY BELIEVE IN.

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


"Neo democracy"

People need to make two choices:

1. To either fight for justice or vote for justice.
The people that vote can't use weapons and the people that fight can.
In this way the voters decide what the weapons do.

2. To either work for state or work for public.
The people that work for public pay taxes and the people that work for state don't.
In this way the taxpayers decide what the stateworkers do.

In a modern world where war should be extinct
and justice rules over the people
there is but one army, the United States of the World Army (USWA) responsible for security
it should only operate according to the general laws of the international court of justice.
And also, every state has but one policeforce, State Force (SF) responsible for order
it should only operate according to the general laws of the national court of justice.

Finally, if you decide to work for state you need to earn your stripes.
Trainees start with just one stripe and minimum income.
They are there to learn the job and have little responsibility.
After a trainee you may become a worker with two stripes and modal income.
They are there to do their daily job and have average responsibility.
After a worker you may become a trainer with three stripes and above modal income,
They are there to learn the trainees to do their job and have above average responsibility.
After a trainer you may become a decider with four stripes and high income.
They are there to make decisions for their workforce and have high responsibility.
After a decider you may become a chosen leader with five stripes and maximum income.
She or he is chosen by the workforce by vote and has ultimate responsibility.

Taxpayers pay stateworkers and stateworkers pay taxpayers.

Public needs are met by state.
Public decides their social security level by tax-rate.
State works for social needs and all basic needs are free.
As products get more expensive life doesn't
that balances out to a new equilibrium where expenses are similiar as today.
If you work for state taxpayers will pay
If you work for public your on main way
and everybody will pay
so there will be enough money for everybody
state or public either way
If this world excists
then let the weapons speak of silence
and let every street be of minimum risk
let justice be and do its job
and give us faith for all
that live
here on earth


"The world of tomorrow"

The fight is on
justice will prevail
freedom will come
The race won't stop
safety first,
but the environment on top
The choice is yours
state or public
nobody is holding scores
but everybody needs to pay
to the community
cash or natural
either way
Votes will count
for those
whom won't use armes
and free basic needs
for everybody
all around
Tomorrow the new world starts
Every state
is represented by four
one man, one woman,
one child and one elderly
nothing less, nothing more
Every nation
is represented by its states
to confirm their local laws
within their unions
that carries flags without stars
Every union
has its own currency
and listen to the laws of security
to maintain welfare and prosperity
to find equal chances
everywhere in its community
And finally the world
is ruled by just one force
that obeys our international laws
chosen by the public
Written January 10th 2010
by P.S. de Winter
Sincerely yours


"IP 1st NDN"

The first Neo democratic nation (NDN) will set the example for the rest of the world.
1st NDN will spill out like oil and make the world of tommorrow a better place.
In my mind that would historically be Israelpalastina (IP).
This nation becomes a model nation for all other nations.
IP's states have seperate but equal police forces (SF's) responsible for order.
SF's are ruled by general national laws of the nation of IP.
IP's currency is the Arabic Dinar (AD) responsible for prosperity in the region.
AD's are intranational currency for trade and education.
AD's value are similar to other intranational currency.
Intranational community (IC) has controle over treasury.
IC's define their tax-rate (TR) on public goods en services.
TR is defined by ratio of expenses on basic needs to your total income.
Finally there is but one military force (MF) responsible for security.
MF is ruled by general international laws of the world.
MF is provided and supported locally by nations of the IC's.
People of IP that vote chose national laws of IP.
SF's that carry weapons listen only to national laws of IP.
IC's vote for general international laws of the world.
MF listens only to general international laws of the world.


"Mijn weg"

Het is een gekke wereld
geregeerd door leugens en geld
maar ik geloof in de waarheid
als een les naar een leven
zonder hebzucht en geweld


"NDS 2500 AD"

Sinds de tweede wereld oorlog vecht het westen voor vrijheid in de wereld en legt als het ware de democratie op aan alle staten die zich een ander regime aanmeten. Ik geloof in de gedachte van democratie, doch heb ook mijn sympathieen voor het communistische gedachte goed. In navolging daarvan heb ik zelf een Neo Democratisch Systeem (NDS) ontwikkeld wat ik reeds een week geleden heb gepubliceerd hier op deze site in het Engels. Graag zou ik wat verder uitwijden over mijn gedachte goed die hoort bij het NDS.

Ten eerste wat van essentieel belang is, is dat men in de toekomst niet langer meer voor vrijheid vecht, maar voor rechtvaardigheid. Ik geloof dat de weg van de rechtvaardigheid de mensheid zal helpen naar een verlicht en welvarend bestaan waarbij ieder mens, zij het vrouw of man, jong of oud, arm of rijk, gezond of gehandicapt, gelijke kansen moet hebben op een baan, een huis en een partner.
In plaats van dat er klakkeloos in naam van god oorlog gevoerd wordt om de bevolking zogenaamd te bevrijden, zou er een internationaal wereldleger (USWA) in naam van het internationale gerechtshof de veiligheid in elke staat van de wereld moeten waarborgen. In dat leger van de toekomst wordt men eerst uitgebreid getest of men de internationale wetgeving volledig kent en of men in staat is rationeel te oordelen in het geval dat zich een risicosituatie voordoet. Iemand die ongeschoold, getraumatiseerd of haatdragend is bijvoorbeeld zou geen plek in dit leger van de toekomst kunnen krijgen, omdat die persoon niet aan de eisen van dat leger voldoet.

Daarbij wil ik nog iets duidelijk maken over hoe wetten van het internationale gerechthof tot stand dienen te komen. Het is de bedoeling dat iedere staat vier vertegenwoordigers in het senaat van het internationale gerechthof heeft zitten, te weten, een man, een vrouw, een kind en een oudere. Alle leden van het senaat mogen wetsvoorstellen indienen waar het gehele senaat over dient te stemmen. Als de meerderheid pro is dan kan de wet direct ingevoerd worden, is de meerderheid anti dan gaat de wet niet door. De belangrijkste taak van het internationale gerechtshof is dat alle landen de internationale milieuwetgeving na gaan leven, zodat de aarde een gezonde planeet blijft en niet als een koortsig patient de mensenheid langzaam laat uitdrogen of stikken.

Het USWA is er vervolgens om er voor te zorgen dat iedereen zich aan die afspraken houdt. Het USWA kan alleen door het internationale gerechthof gemachtigd worden om acties uit te voeren binnen een bepaalde staat of als het probleem erger is land of unie. Hierbij kan men denken aan het arresteren van wetsovertreders van internationale wetten, het gedwongen laten sluiten van bedrijven die gestelde milieunormen overschrijden of het stopzetten van bepaalde transporten die een te groot risico voor het milieu met zich meedragen.

Daarnaast heeft het USWA ook de verantwoordelijkheid de veiligheid van alle burgers te garanderen, zodat burgers de wapens niet zelf in de handen hoeven te nemen. Er kan hierbij gedacht worden aan het opstellen van checkpoints in risicogebieden, eventuele escorteerdiensten van belangrijke mensen en goederen en bewaking van strategisch belangrijke landenpunten zoals havens, vliegvelden en industrieen.
Tenslotte is het belangrijk dat de nationale gerechtshoven nauw samenwerken met elkaar en dat de grijze gebieden en overlappende grenzen van rechtvaardigheid elkaar zo min mogelijk in de weg zitten. Er zou een zo uniform mogelijk beleid per verschillende unie moeten zijn. Dan wil ik mij nog even uitwijden over de 'zeven unies van de toekomst'.

Ik zie de volgende zeven unies met bijbehoorende valuta voor mij:

- Noord-Amerika Unie (NAU) met de Noord-Amerikaanse Dollar (NAD)
- Zuid-Amerika Unie (SAU) met de Zuid-Amerikaanse Reaal (SAR)
- Europese Unie (EU) met de Europese Euro (EE)
- Arabische Unie (ArU) met de Arabische Dinar (AD)
- Afrikaanse Unie (AfU) met de Afrikaanse Equaal (AE)
- Aziatische Unie (AsU) met de Aziatische Asia (AA)
- Oceanische Unie (OU) met de Oceanische Pound (OP)

Als alle landen zich verenigen in unies dan creeeren die landen gesamelijk een betere economische positie en zullen vreemde valuta uit andere unies makkelijker als ruilmiddel gebruikt kunnen worden. Of zou u Indiaase Roepies bij het tankstation aannemen? Ik denk het niet. Als het een Aziatische Asia zou zijn geweest en u zou er bekent mee zijn, zou u het wel aannemen, lijkt mij. Dat is dan ook het uiteindelijke doel van deze nieuwe intranationale valuta's.

Het model werkt als een ui, de buitenste schil is de internationale wetgeving die boven alle andere wetgevingen uit gaat, denk hierbij aan de universele rechten van de mens en de huidige internationale milieuafspraken. Daarna volgt de intranationale wetgeving die onder de internationale wetgeving staat, maar boven de nationale wetgeving, denk hierbij aan monetaire afspraken en begrotingsvoorschriften om een bepaalde status van minimale welvaart te bereiken. Onder de intranationale wetgeving komt de nationale wetgeving die ook onder de internationale wetgeving staat maar boven de regionale wetgeving, denk hierbij aan nationale wetgeving rondom verdovende middelen en zogenaamde fatsoensakkoorden tussen de nationale overheid en de publieke sector van een land. Tenslotte is er de regionale wetgeving die als een fine-tuning van alle wetten op lokaal niveau moet gaan werken zodat afhankelijk van de bevolkingsdichtheid en woon-, voedsel- en drinkbehoefte prijzen kunnen afgesproken worden voor wonen en consumptie.

GELIEVE UW GODDELIJKE KENNIS OVER DEZE TEKSTEN TE LATEN OORDELEN. VRAGEN STAAT VRIJ, INDIEN MOGELIJK ZAL IK U ZO GOED MOGELIJK ANTWOORD GEVEN OP EVENTUELE ONDUIDELIJKHEDEN.

PS.
http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

I have been setting the agenda since 2002


© Copyright 2017 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

More Historical Fiction Articles

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Oidipiet

Oidipiet Blog page 1

Script / Young Adult

Oidipiet Blog page 2

Script / Young Adult

Oidipiet Blog page 3

Script / Young Adult

Popular Tags