Oidipiet Blog page 100

Reads: 337  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


Zij vond van welvandaag, 22:11
Je mag niet zelf over leven en dood beslissen. Zij vond van wel.
› 1 reactie(s) Meer... Act du Mort – Part onevandaag, 19:50

Ken je dat gouden ei gevoel, wanneer iemand uit je leven gerukt wordt waar je van hield en je weet niet wat er echt met haar gebeurd is? Want ik heb een verhaal en er is mij iets vertelt maar het klopt niet als ik de feiten met elkaar vergelijk. Misschien moet ik de doden laten rusten en heb ik me gewoon vergist.. Misschien blijft het echte leed verborgen? Ik weet het niet meer, maar bij la merie zei men dat er geen E.A. overleden is. Ik heb echt gezocht, maar misschien ben ik misleid en speelt het echte drama zich in het dorp zelf af. Is zij wel echt dood? Waarom de vliegtuigvlucht van haar lijk? Terwijl dat plaatsje vlak over de grens is? Ben je in Spanje begraven misschien? Ik snap er niks van en weet niet wat het werkelijke verhaal is. Ik heb ellenlange chat-sessies op mijn computer staan waarin mijn geliefde E.A. dood verklaard is en ik toch echt het kerkhof bij de kerk bezocht heb. Doch de gemeente ambtenaar was wel erg aardig en de agent luisterde slechts even mee. Haar naam werd niet gevonden, maar eerlijk is eerlijk ik heb niet gevraagd of er nog meer kerkhoven in dat plaatsje aanwezig zijn, zo op de grens kan ik me voorstellen dat er meerdere kerkhoven zijn. Waarom heb ik daar niet aan gedacht toen ik daar was? Misschien wist het gemeente huis nog niet dat ze overleden is, maar dan had die gemeente ambtenaar toch kunnen zeggen dat er meerdere kerkhoven zijn als dat zo was? Goed ik laat het voor vandaag rusten, maar dit verhaal heeft voor mij nog een staartje. Een onprettige nasmaak van feiten die niet kloppen met wat mij gezegd is.
Ben je nu dood? Of neem je me in de maling? Blijft het echte leed verborgen of treed jij bij anderen in herhaling? Wilde je van me af of mag ik niet zien dat je dood bent? Ik begrijp het even niet meer.

› Meer... De zus vanvandaag, 19:49
Soms gebeuren er van die dingen
die kan je niet verklaren vanuit de geest
maar het hart weet de waarheid
alsof het leven ooit niet eenkennig was geweest
Dragen we de littekens van de tijd
en vragen god om een antwoord
Waarom hebben we geen spijt?
Want we waren egoïsten
alleen maar bezig met onszelf
Terwijl zij lag te lijden
speelden we in onze fantasie
met onszelf
De liefde had toegeslagen
En het lot was bepaald
De wraak van Satan werd in mensenlevens vertaalt
Nu moeten we twee dochters van god missen
En moeten wij als mensen voort
Heb jij nog zin in een relatie
als je dit hebt gehoord?
› Meer... In de Pannevandaag, 18:44
Schiftende zielen sterven in poorten van genot
Het allerziende oog helicoptert door de hemel
terwijl de swingende branding de meeuwen voedt
met garnaaltjes, schelpjes en kleine kwalletjes
Per slot van rekening zijn we aan de kust
en is het maar wat interessant om mensen te kijken
En als ik dan zand schep en dood herbezoek
dan vind ik mezelf terug in het ongerep
van een Petrus en stiekem jointje aan zee
Alleen.

› 1 reactie(s) Meer... Week in rouwvrijdag, 13:31
De eerste blaadjes vallen al in Juni
als te vroeg gestorven mensen
die lijden aan een dodelijke ziekte
zoals kanker of aids
Ik ben maar een dolende verslaafde
weet niet eens wat pijn is
Voor mij is het leven
altijd al een feest geweest
Morgen begraaf ik de liefde van mijn leven
En zal ik er een weekje niet meer zijn
Ik wil jullie steun en moed meegeven
en hopelijk, hopelijk een weekje
zonder al te veel pijn
Dat het leven nog de moeite mag zijn
en wij na deze rouwperiode
opnieuw verder kunnen
zoals het hoort bij vrienden
Dat lijkt me fijn
› Meer... Couplet in stiltedonderdag, 12:33
Als duiven takken vinden
slaan vleugels achteruit
Snavels sperren koerden
en pootjes staan gespannen
als riet in de sloot vooruit
Klaar om te landen
als na een zomerse vlucht
boven het Alkmaardermeer
Waar zeilbootjes aan wal raken
en schippers zich bekommeren
om de passagiers van weleer
Bezigt zij de thuiskomst
Leven in essentie van balans
Verven zij vrijheid
en vertrouwen in stilte
als de tegels die hen leidt
langs de valkuilen
van het gevaarlijk moeras
Zo ontspringen zij beiden
de dood, de tijd en de dans

› Meer... Een mug in de nachtdonderdag, 02:08
Zij: ‘'Hij deed een aanslag op mijn leven''
Satan: ‘'Ja maar jij bent klein en hij is groot
Je geeft hem jeuk en irriteert hem''
Ik: ‘'Niet bij me oor
Ga maar ergens anders vliegen schat''
Een mug in de nacht
Niet dat het laatste woord gesproken is
Maar we hoeven elkaar eigenlijk niets meer te zeggen
Alleen dat je er bent en dat ik jou niets in de weg zal leggen
We zijn zo goed als zeker sterker dan een mug
die nog een dag wil leven als een aards wezen
Ze sloeg voor me op de vlucht
Ze heeft gelijk, voor mij heeft ze haar leven te vrezen
Ik: ''Kom nou terug schat, ik mis je''
Nu is alles weg
Het is stil en zij doet wat ik zeg
Zij: ''Ik hou van je''
Ze zoemt nu in mijn oor
Ze rust op mijn slof
Ze is het minste van minste
Maar ik weet wel beter
En doe niet meer alsof
Ze rust op mijn beeldscherm
Morgenvroeg is ze dood
Ik ga nu slapen
Hopelijk is ze in een volgend leven
weer groot
Satan zwijgt

› Meer... Recentelijk14 jul, 18:04
Met mijn ogen in de hand
spring ik in het water
Heb in stilte mijn hart verpand
Leek ervaren als een psychiater
Met de voeten in de goot
Droog ik mijn knieën
Ik denk nog
Niemand ontloopt de dood
En toch verlies ik mezelf in reden
onder vrienden
Want de tijd maalt voort
Schrijversdicht ontspoord
Ik ben even geen woordendroom
die uit kan komen
Want mijn rust geeft liefde
Het fatsoen blijft ongestraft
zoals in Waterloo
waar de geest landerijen zeilt
en de werkelijkheid stand houdt
Anno nu is het de laatste zijde
links af
› Meer... Want nu ik groot ben (voor Stef)13 jul, 19:42
We klommen ooit op daken
om te gillen over het plein
We zochten ooit dennenappels
om de anderen voor te zijn
Op het vlot dreven we door de sloot
De wereld kon niet kapot
Want er ging niemand dood
Niemand had ons ooit verteld
dat het eindigt
dat het ophoudt
dat iedereen een einde kent
Want nu ik groot ben
Sterven mensen om mij heen
En langzaam wordt ik ouder
en meer en meer alleen
Want nu ik groot ben
Lijd ik onder de stenen van de tijd
besterf duizend zielen als ik
de zoveelste vriendschap ontken
met later de welgekende spijt
Geef me liefde
Geef me liefde
Geef me liefde om mij heen
Want ik klim niet meer op daken
en zwijg mijn tranen op het plein
Zoek geen dennenappels
want ik wil niet meer de eerste zijn
Geef me liefde
Geef me liefde
Geef me liefde om mij heen
Want het vlot dobbert voort
en we dragen de dood met ons mee
Zonder liefde kan ik niet door
Alsjeblieft laat me niet alleen
Geef me liefde
Geef me liefde
Geef me liefde om mij heen
Want nu ik groot ben
Verlies ik zoveel vrienden
aan de malende tanden
van de molensteen
Geef me liefde
Geef me liefde
Geef me liefde om mij heen
Geef me liefde
Geef me liefde
Geef me liefde om mij heen
Geef me liefde
Geef me liefde
Geef me liefde om mij heen
Want nu ik groot ben
Voel ik me opeens
zo verdomd alleen
Mama, papa
waarom ben ik nu alleen?
Ik begrijp geen moer van het leven
Ik weet nog steeds niet wie ik ben
Is dit nu leven?
Is dit nu leven?
Mama, papa
zeg me dat het beter wordt
als ik later ook gestorven ben
Is dit nu leven?
Is dit nu leven?
Geef me liefde om mij heen
 
› Meer... Almost perfect13 jul, 15:39
Als een palindroom
sta ik aan de weerkant van het leven
Alsof ik alles opnieuw mee ga maken
en de code reeds is gegeven
Toch zijn er weerhaken
en verschillen die ons anders maken
Zijn er feiten die tegen ons pleiten
Toch durf ik te geloven in het hart
En kleur ik de wereld nimmer zwart
Want we zijn hier nu
en zullen het samen moeten doen
Je bent als een paraplu tegen de regen
Het enige wat er nog aan ontbreekt
is een zoen

› Meer... success
Klein parkplein13 jul, 01:21
Meer dan een miljoen pluisjes
liggen verdeeld op de grond
Op het bankje zit ik
Heb mijn geest verwond
De wind verscheurt de tranen
Snikkebenend troost ik een kind
De leegte een onmenselijk feit
Ik heb jou met hart en ziel bemind
Maar je moest gaan
Getoornd door de tijd
Huil ik nu op lotusbladeren
en geef me over aan de druppels
van de eenzaamheid
en het onvermijdelijke..................
...............................................................
Het onvermijdelijke...........................
Het onvermijdelijke.......................
..........................................
Afscheid van jou
› Meer... Over de lijn11 jul, 16:50
Bereid je voor, zet je schrap
Nederland wordt geen wereldkampioen.
Het spijt me, het spijt me, het spijt me
..........
.....................
...................................
..................................
...........
....
..

beste vrienden.
Vandaag is de zwartste dag
in de geschiedenis
van ons leven
› 1 reactie(s) Meer...


© Copyright 2019 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: