Oidipiet Blog page 101

Reads: 419  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


Houten zaag vandaag, 12:45 Drijvend op de netten van de tijd
begaan wij wegen die verschenen zijn
door het loslaten

Het afscheid van de ander

die beschonken gedurfd heeft
het lot te tarten met waanzin

Want het is zij die me liet mijmeren

Als gewiekste woorden op het plein van de eenvoud
De gedreven passie die beschrijft hoeveel, ja nog hoeveel
ik van je houd

Je kust me de bodem
draagt me door de wind als een arrogante heks

Maar in dit sprookje
worden de gaten in de kaas geslagen
Drijft de modder door het putje
en blijft het leven onder angstvallige platenbazen

Zonder eis noch stelling
Hier even ademhalen..
Ontspannen, relaxed

Angstvallige platenbazen
die maar niet kunnen begrijpen
hoe zij vat moeten krijgen
op de realiteit van het gezang
van de vrouwen
op het podium
van de online literatuur

Want het is zij die me liet mijmeren

Dat weten jullie best › Meer... --> Pleister gisteren, 22:54 Met geweven touwen
scherm ik de werkelijkheid van mezelf af
Want in de achterkamer van de volwassenheid
Begrijp ik plotseling dat de toekomst
een geheel nieuwe betekenis gekregen heeft

Want deze zomer zijn er engelen gevallen
en ik ben gesaneerd tot een monument
Alsof het beleid reeds geschreven is
en ik enkel kan toekijken
hoe mijn geloof in elkaar
als een langspeelplaat
grijsgedraaid wordt

terwijl mijn zijn
in het geheel wordt ontkend

Zonder dat ik maar
enigszins kan inzien
waar de reden tot dit leven
gebleven is

Voel ik de rust en de liefde
zoals ik je heb gekend
en het al die tijd
voor ons is geweest

› Meer... --> Een ei is geen ei gisteren, 13:05 Terwijl ik mezelf afvraag waar god gebleven is, spreek ik met een engel die mij beschermt en probeert te helpen door deze moeilijke tijd heen. Want zonder leiding, zonder oog op geluk weet ik niet meer waar ik sta en maak ik ook de god in mij stuk.

Toen de lijn brak en ik met de doden sprak, leerde ik ‘in a spiritual world' dat god een vrouw is en getrouwd met haar man satan over ons zieltjes regeerde. Maar wij mensen hebben dankzij de appel van Adam en Eva een eigen wil en de vrijheid zelf te kunnen beslissen over leven en dood mochten we dat willen doen.

Dan reist nu de vraag.. Geloof ik in profetie? Over ruim twee jaren zullen we een nieuw tijdperk ingaan, volgens mijn laatste gegevens zo rond 21 december 2012. Onze laatste profeet was Mohammed en hij heeft in navolging van Jezus, Mozes en Abraham het bewustzijn van de mensheid naar een hoger niveau gebracht opdat de mens meer en meer in balans met de natuur kan leven en meer en meer in vrede met zichzelf en de anderen.

Ik weet niet wat mijn betekenis in de geschiedenis zal zijn, maar ik geloof in de macht van man en vrouw, gesymboliseerd door Sonfa Fason (zoals ik Adam en Eva hernoemt heb) die als een product van evolutie ontstaan moeten zijn uit de natuur.

De mens gaat nog steeds vooruit, we lopen steeds harder, we leven steeds langer, we begrijpen de natuur steeds beter en we gaan steeds rechtvaardiger met elkaar om. En dus geloof ik als mens dat wij steeds meer en meer zullen evolueren tot halfgoden of zelfs tot god zelf.

Daarbij geloof ik dat als wij nu als mens sterven wij onszelf kunnen reïncarneren in lagere levensvormen en dat de geest de macht heeft met de levende te communiceren zolang het lichaam nog maar het kleinste beetje pijn kan voelen. Daarom zou ik mijn lichaam laten invriezen als ik mocht komen te overlijden, zodat mijn geest zolang mogelijk nog de macht zal hebben te communiceren met de levende nabestaanden.

Afsluitend wil ik nog opmerken dat wij mensen volgens mij de hemel zelf bij ons in ons hart dragen en kan ik persoonlijk bevestigen dat ik de liefde van overleden naasten in mij voel en dat ik op sommige momenten zelfs met hen kan communiceren als ik de juiste rust en balans heb in mezelf. Daarbij helpen bepaalde voorwerpen die herinneringen met zich meedragen en bepaalde teksten of liedjes de gemoedstoestand tot rust te laten komen en de balans in het hart te vinden zodat je jezelf kan openstellen voor contact met degene die je mist in het leven.

Het geeft mij ook een innerlijke rust om te weten dat ik hen echt heb kunnen vergeven voor hun onomkeerbaar afscheid van het leven en dat ik namens hen tijdens dit leven kan spreken met als doel de mensen in onze wereld naar een hoger bewustzijn te brengen opdat wij sneller, beter en rechtvaardiger zullen handelen in het vervolg van ons bestaan. › Meer... --> Samengevat donderdag, 15:15 Gezien de omstandigheden kan ik nu niet schrijven wat ik zou willen schrijven, omdat ik niet meer weet wat waar is zonder ogen. Liefde is het mooiste wat er is en leuk is anders zal ik maar zeggen, en weer rollen er tranen en verlies ik een stukje van mezelf in de regen van het leven. De vraag is dan ook waar wacht ik nog op? Ik ben rijp voor de strop, maar ik ontduik de wieken van de molen en vecht mezelf door de muren van de tijd heen. Als het loden water dat vloekt bij de stroming van de zee, geniet ik samen van het meeuwenballet bij de ondergaande zon ergens aan de kust van België en Frankrijk waar ik het visioen van de klappen reeds al kreeg voor ze uitgedeeld konden worden. En dus sta ik reeds met furore in mijn schoenen en vermeng de klucht met de mythe om de realiteit van Oidipiet maar niet onder ogen te hoeven zien. Want dat ik sterfelijk ben dat staat buiten kijf, maar mijn macht als levende maakt het mij mogelijk het gordijn op te tillen en nog zoveel mogelijk encores en buigingen te geven, omdat ik zo godverdomme blij ben dat ik leef op dit podium van dichters, schrijvers en levensgenieters. Ik zeg u amen. Ik leef op mijn manier. › Meer... --> Act du Mort - Part drie donderdag, 12:47 Als je voor keuzes staat en niet weet wat je moet doen dan is er moment in de tijd dat je overgeleverd bent aan de goden. Op de kruising van niets dan liefde vind ik telkens weer de gulden middenweg van vriendschap en balans. Waar het lijden de pijn doet overschrijden en de euforie claxonneert in de stilte van een traan plak ik pleisters op de wonden en haal verhaal in vraagstellingen van dilemma's. Want de dochter van god en haar beste vriendin zijn niet zomaar gestorven.. Zij leden aan het dodelijk kanker de ene in de darmen de ander in de longen. De medicatie versnelde de dood in hun levers, de gedwongen transplantatie mislukte en het uitzichtloze leven zonder onze dochter betekende ook een vroegtijdig einde van haar beste vriendin.

Waren het de egoïstische directeuren van de zorg die over hun lot beslist heeft? Had ons Line nog geleefd als men betere zorgen had verleend? Was ons Luka niet vroegtijdig gestorven als zij haar kamer in het Kankerharttehuis had mogen behouden? Waarom hebben deze vrouwen jaren lang gevochten tegen kanker en het uiteindelijk toch niet overwonnen? Is dat het falen van ons systeem of kunnen wij mensen het lot niet tarten?

Onze beste Luka vond van wel, zij koos zelf. Maar daarvoor stierf ons Line ongewild na twee zware operaties. Die feiten zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bovendien stierf voor dat ons Line stierf ook het ongeboren kind van haar zus dat onze toekomst nog enige hoop zou gaan geven op wat kindervreugde in onze leventjes. Mij lijkt dat de schuldeisers van het leven satan alle gehoor hebben gegeven in hun eisen en dat god enkel kon toestaan om aan onze gebeden gehoor te geven. Hoe wreed het ook mag zijn. De liefde is rechtvaardig. › Meer... --> De vrijgewaarde donderdag, 10:21 In het verzonken rood van de ondergaande zon
stierf na de liefde ook het geluk

De geest kon niet leven zonder pijn
Het hart klopte niet zonder bloed

En dus gingen dromen verloren
in een merend verlangen naar rust en vrede

De afslag naar het centrum bleek verder weg
dan de doodlopende straat naar het hiernamaals

En als ik dan als enige nabestaande
enkel nog kan spreken over
een wreed genoegen
om te weten dat het ze weer is gelukt

Vraag ik mezelf af...

Waarom o waarom?

Waarom ga ik onder dit lot
gebukt?
› Meer... --> Act du Mort - Part deux woensdag, 17:51 Gisteren avond rond 10 uur is mij te kennen gekomen dat de beste vriendin L. v/d M. van E.A. zichzelf heeft vermoord en gestorven is op de nacht van de 19e op de 20e juli. Ik heb van haar gehouden als een echte vriendin en herkende veel van mezelf in haar. Ik hou nog steeds van mijn geliefde E.A. maar toen zij stierf leek het mij logisch verder te gaan met haar beste vriendin. Ondanks dat ik weet dat haar zus N.A. van mij houdt doch getrouwd is met een ander. Koos ik voor haar als een palindroom in nood van wederzien des liefde. Maar de dag voor dat ik haar zou bezoeken pleegde ze zelfmoord en bovendien was ik op dat moment boos dat ik niet het graf van E.A. heb kunnen bezoeken dus dacht dat zij ook nep was aangezien ze niet op het kerkhof aanwezig was. Echter bleek dat zij een brief van de directeur van het Kankerharttehuis had gekregen en dat zij voor 31 july haar kamer moest verlaten. Nu haar beste vriendin gestorven was en zij enig kind was en ik blijkbaar niet genoeg reden tot leven was met een gulden middenweg van vriendschap verkoos zij te sterven op de dag voordat ik haar zou bezoeken. Precies zoals E.A. stierf op de intensieve zorgen een dag voor ik haar zou gaan bezoeken, zo pleegde haar beste vriendin zelfmoord voor de dag dat ik haar zou gaan bezoeken. Waarom sterven mensen voordat ik ze kan zien? Wat is nog waar van deze werkelijkheid die nog nooit eerder is gezien? Ik moet naar Waterloo om verhaal te gaan halen. Als er doden zijn gevallen moeten er lijken zijn, en dus vergeef ik ons Luka dat ze is gestorven, want het uitzichtloze eind om te sterven aan overdosis medicatie tegen de longkanker is ook geen prettig uitzicht dat kan ik begrijpen. Toch had ik je nog graag bij me gehad in dit leven zonder ons Line. Het gaat jullie goed als jullie echt dood zijn en mocht ik in de maling genomen zijn dan vind ik dit wel een hele zieke grap om de dood tot twee keer ( of eigenlijk drie keer) toe te fingeren..

Ben jij nu echt dood? Kan je zien dat ik leef? Waar denk je nu aan zonder lichaam en het wezen als een geest? Voel je jouw dochtertje? Ben je bij Line? Of zweef je nog tussen hemel en aarde omdat je te vroeg van ons heen gegaan bent? Proost Luka de foto's zijn voor jou.


© Copyright 2019 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: