Oidipiet Blog page 105

Reads: 323  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: August 27, 2010

A A A | A A A

Submitted: August 27, 2010

A A A

A A A


› Meer... Vergenoegzaamheidgisteren, 16:31
De stilte, de alles verslindende stilte, het zwijgen in genoegzaamheid, alsof er niets meer te zeggen valt en de woorden op zijn, als zoutloos eten, wat je maar plichtmatig naar binnen slikt en je de jeu er zelf bij voor moet stellen. De stilte, de nietszeggende stilte, alsof de dood langs mijn daken zeilt, de wind haar optilt en neer zet in de schaduw van mijn geest, ik ben alleen, zielsalleen, gebroken onder het bewind van de psychiatrie, breek ik iedereen net zo hart terug, want ik laat me niks meer wijs maken, ik weet zelf wat ik gezegd heb en ben mij bewust dat het mijn waarheid is tegen die van vele anderen, desalniettemin hoop ik dat er mensen zijn die kunnen en willen zien, wat ik bedoeld heb met humantheisme, ik weet het dieren en planten zijn ook belangrijk en de zon schijnt ook niet zomaar, maar het is de natuur waar wij in ontstaan zijn en waar wij in de toekomst kunnen schijnen als de engelen van een andere planeet, want we komen steeds verder en dieper in de lagen van de wereld en het heelal, we zien meer, weten meer, worden efficiënter, duurzamer, spaarzamer, (milieu)bewuster en hebben sowieso meer mogelijkheden om tot elkaar door te dringen met behulp van internet en televisie

Het pad en de weg, samen zullen we een tandje lager moeten lopen, alsof je met zijn allen door de stad loopt en ook niet even snel voorbij kan marcheren, alleen ga je je eigen weg en gaat alles snel en is het alweer vrijdag voor je maandag gezegd kan hebben, daarom lieve mensen zoek elkaar een beetje op, vind samen de balans om elkaar de rust en de vrede te geven, zodat je met een beetje fatsoenlijk gesprek of tijdverdrijf elkaar kunt vinden in de leegte die er is als je anders alleen bent. Ik stel me zo voor dat jij als lezer ook maar alleen achter de computer zit en het feit dat ik als mens niet zomaar door de internet verbinding daar bij jou thuis kan zijn, geeft aan dat ook ik het niet kan oplossen voor je, je zult het zelf moeten doen. Daarom hoop ik je met mijn schrijven kleine motiverende impulsjes te geven, zodat je tijd voor jezelf vindt hier iets aan te doen, want de schrijnende eenzaamheid die heden ten dage heerst in een drukbevolkt gebied zoals Nederland (maar ook elders) is een blijvend probleem als je als mens op termijn gelukkig wilt zijn. En zoals ik in mijn voorgaande dichtwerk beschreven heb, is gokken, porno, drank en drugs niet de oplossing om deze eenzaamheid te verdrijven, maar ja, we zijn een maatschappij die alles tolereert wat god zgn. verboden heeft en dus, smijt men met die dobbelstenen, masturbeert er heftig op los, zuipt zich een ongeluk tegen de leegte en snuift zijn of haar neus nog maar eens met cocaïne vol. Nee, de problemen van heden ten dage liegen er niet om, men is in sommige gevallen als verslaafd aan de duivel, alsof het leven op de hoogste piek, op de gevaarlijkste richel, bij de diepste afgrond en op het meest gladde paadje bewandeld moet worden. Lijkt me niet, toch!? Daarom word ik ook zo moe van mezelf dat elke keer weer terugval in de zelfde retoriek tegen het misbruik van middelen

Adrenaline en dopamine, zijn heerlijke natuurlijke drugs die jezelf kan aanmaken door bezig te zijn en daarna te ontspannen, zoals een warme douche na het zwemmen of een kopje koffie na het eten, het belangrijkste is dat men niet al te lui wordt en bezig blijft voor zichzelf en zijn of haar naasten, voor elk uurtje extra gewerkt kan men vandaag nog zoveel Pakistanen, Haïtianen, Venezuelanen of Cubanen helpen aan gezonde middelen die zij nodig hebben om goed te kunnen leven (niet eens heerlijk, maar goed, dat is al heel wat, toch!?)

Concluderend doe ik een oproep aan alle (rijke) mensen die dit lezen, geef elkaar een beetje aandacht en denk eens wat minder aan jezelf, want zij armen bij ons en ergens ver weg van hier, kunnen jouw steun en liefde meer dan goed gebruiken, zij zullen je vandaag en in de toekomst heel erg dankbaar zijn.

› Meer... Dampspanningdonderdag, 18:43

Ben ik als de toren van Pisa?
Scheef en gedoemd om te vallen
als misvormde woorden
uit de ondergrondse wildgroei
die mij eigen is
sinds ik leef als hartchirurg
met zinnen van afkeer
en weleer

Waar ik garen spin
tussen de poorten
van onze paradijs
als het rijk voor de armen
dat gevormd is
uit de voegen
van het hooggebergte ijs

Door de aardse wind
die storm noch chaos
aanziet komen
omdat het een verstand heeft
van een ongeletterd kind

Daarom beste mensen
wil ik waarschuwen voor het weer
We zijn als bomen vatbaar
voor elke slag of stoot
Bij elke windhoos
stortbui of blikseminslag
keer op keer op keer

We kunnen niet tegen al te veel water
en als we mazzel hebben
dan zijn we na een orkaan
op het leven na dood

Dus beschermt uwer huizen goed
en wees voorbereid op het ergste
Want onze planeet zal te keer gaan
als de oorlog van het gevoel

Omdat sommige mensen
steeds beter dachten te weten
hoe het met ons milieu dan wel verder moest

Stel ik je nu voor aan de kracht van de natuur
die zal komen
en wat we samen moeten doen

Zie mij als jouw psychiater

Men moet meer energie besparen
en minder gebruiken
Men moet meer spullen bewaren
en zichzelf minder bedruipen

Daarbij is het handig
om kennis te vergaren
en niet te ver van je baan
te verdwalen

Als je ergens aan begint
maakt het dan ook af
Degene die wint
krijgt immers nimmer straf

Met andere woorden:

Alles heeft grenzen
houdt je eraan
en je krijgt er een leven voor terug
dat zal zijn
naar mijn en jouw wensen

En daarmee sta je voor mij
Bovenaan

› Meer... Algeestigwoensdag, 17:20
"Schijn naar geweten"

Je spreekt in aardse talen
Weet waar de besten de mosterd halen
Zegt dat liefde, liefde is
en alleen ik kan leven
in de ogen van jouw vergiffenis

Maar ik ben eigenwijs
draai rondjes om het gesmolten ijs
Lach naar mijn eigen spiegelbeeld
alsof ik de wereld zie
door een nieuwe lijst

Want ik ben eenzaam toch samen
Bewogen in de tijd proef ik
zoetzure salade met zomerse bramen

Ik durf niet te kijken
naar het slagveld op mijn bord
Maar dat jij dronken wordt
is zeker
als de muziek
en de verhalen weer klinken

Dan weet ik dat ik een stukje ouder word
tijdens deze regenachtige dagen
waar de schepen wederom zullen zinken
het leven gered wordt
maar onze dromen verdrinken
en de toekomst nochtans
niet beter wordt

Daarom rijst nu de vraag:
Hoelang kan ik dit
nog verdragen?

› Meer... Hemelsblauwmaandag, 14:59
Fragment van de dag:

Zoals Ezechiel op een dag tegen Gabriel zei, laat mij ook schijnen


Formule voor geluk

hij is de vraag
zij is het antwoord
wij is de som
samen is er een
oplossing

Welzijn

De natuur bestaat tussen extremen, goed en slecht, liefde en pijn, warm en koud, wit en zwart, arm en rijk, licht en donker, leven en dood

Als men ervan uit gaat dat god, het goede, geliefde, warme, witte, arme, lichte en levende extremum
en satan, het slechte, pijnlijke, koude, zwarte, rijke, donkere en dode extremum van het spectrum van de natuur is

Dan kan ik er enkel en alleen maar vanuit gaan, dat de natuur er voor god en satan geweest moet zijn
alvorens deze extremen zichzelf gevormd kunnen hebben.

Maw. God kan niet zichzelf geschapen hebben,
maar god kan wel uit de natuur ontstaan zijn
als een piek van de evolutie, waar wij mensen
de ultieme uiting van zijn

maar de mens is zo machtig dat het de natuur naar zijn of haar hand kan zetten
en dus zijn wij als god en satan,

we kunnen windmolens bouwen en waterstofbommen gooien
In het ene geval is het goed voor ons welzijn
In het andere geval juist slecht
zo zijn er talloze andere voorbeelden te noemen

Dan wil ik nog opmerken dat voor mijn gevoel het belang van geld aan het vervagen is
en dat de ruimte van ons mensen meer van belang is dan hoeveel we bezitten.

Maw, men werkt liever minder voor meer vrije tijd
en men geeft liever meer uit voor minder onzekerheid

Dat betekent dus dat het niet zo zeer meer gaat om hoeveel je hebt, maar om hoeveel je kan.

Onze mogelijkheden zijn dus belangrijker geworden dan ons bezit.
Onze vrijheid belangrijker dan het geld

En dus, gaat de wereld veranderen en zullen mensen meer waarde gaan hechten
aan hun welzijn dan welvaart

ik denk dan ook dat zaken zoals
gezondheid, scholing, werk, bereikbaarheid, orde en balans
vrije tijd (kunst, film, muziek, sport, spel en cultuur)
voor ieder mens belangrijker zijn dan
hoeveel huizen men bezit, auto's in de garage heeft staan
flessen wijn in de kelder heeft liggen
of dure vazen in de hal heeft staan balanceren
op ivoren pilaren uit de oudheid
maw. hoe rijk men is
als men van het leven kan genieten is men gelukkig
en daar is niet veel geld voor nodig

En dus pleit ik voor een wereld waar het welzijn voorop staat
en de welvaart als secundair belang wordt beschouwd

Afsluitend wil ik nog zeggen dat:

In tijden van schaarste de meeste creativiteit ontstaat
en dus kan je als kunstenaar maar beter weinig geld hebben
om grootse dingen te kunnen doen.

› Meer... 2 say we are foolsmaandag, 12:20

sommigen van jullie weten inmiddels wat het betekend om zgn vrienden van mij te zien en weten ook hoe dichtbij wij bijelkaar staan dat het haast eng is om te gaan reageren, omdat we niet meer eerlijk durven te zijn of juist bang zijn dat we te eerlijk zijn en de ander er misschien wel mee pijn doen, daarom zwijg ik nu tegen sommigen van jullie omdat ik geen zin heb in problemen, de gedichten spreken voor zich en mijn reacties gaan sommigen van jullie echt niet vrolijker maken, ik respecteer ieders werk maar sta in sommigen gevallen iets te dichtbij om zonder kleerscheuren een reactie achter te laten, want zelfs in deze ja-mooi-nee-lelijk-haleluja-mijn god-zo-is-het-amen conversaties schuilt nog het oordelend oog van een vriend die te veel om sommigen van jullie geeft er niet het dagelijkse leed in terug te lezen, wat mij als mens verdrietig maakt en waar ik iets aan zou willen veranderen, maar als ik dat doe als een duivel wordt gezien terwijl ik sommigen van jullie gewoon wil helpen en absoluut niet belasten met een slecht geweten of zoiets, maar er wel op wijzen dat sommigen dingen niet zijn zoals sommigen van jullie doen voorkomen dat ze zijn, maw. ik lees de waarheid van sommigen van jullie tussen de regels door en wil mezelf niet opwerpen als een boodschapper met slecht nieuws en dus laat ik diegene waar dit overgaat liever met rust dan dat ik elke dag bezig ben als een mental coach hen de les te lezen of te praten als brugman als het eigenlijk geen zin heeft en diegene toch niet zelf willen veranderen. Zie het als een wederzijds respect, ik heb mijn shit, zij hebben de hunne, we vallen elkaar niet lastig, maar als we zouden willen kunnen we elkaar flink de put of de hemel in praten, in beide gevallen raken we uit balans en dus is de stilte een soort van genoegzaamheid of status quo waarbij beiden partijen het minste leed ondervinden binnen het gestelde contact, wij luisteren en oordelen niet, we voelen en delen het verdriet, maar uitspreken dat kunnen we het niet


© Copyright 2019 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: