Oidipiet Blog page 106

Reads: 339  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
some poetry and text

Submitted: September 02, 2010

A A A | A A A

Submitted: September 02, 2010

A A A

A A A


Delen met vrienden
Vriendelijkheid troefvandaag, 11:23
Gespleten begrippen
Dogmatisch wippende kippen
Wijven die zich
argeloos strippen
en ik
die maar niet kan tippen
aan deze wereld
Want jij bent mijn slaaf
mijn baas, mijn lijder
die zich begeeft
in de nacht
alleen op straat
omdat jij
de vrijheid
hebt verkracht
Sta ik vannacht
alleen op wacht
als een soldaat
die pas in slaap valt
als zijn dienst erop zit
Begraaf ik het verleden
als de pijn in mijn gebit
en drink er een op jou
(Proost zijdelings
even met mijn vrouw)
Geniet van het leven
(zonder jou)
Want wees blij
dat we vrienden zijn gebleven
en blijf luisteren
naar wat je tegen jezelf zegt
Niemand is koning
alleen jij
bent heerser
in jouw universum
Dus ga
jouw eigen weg
› Meer... Pauzegesprekgisteren, 15:23
>> ik ben wakker…en jij? kan jij lezen en inleven? of moet bij jou elk puntje en komma kloppen voordat je het snapt?
>> de titel doet niets af aan de inhoud en heeft ook niets te maken met de vaders gedrag of ga jij bij het lezen van een boek niet verder dan de titel?
‘don’t judge a book by its cover’..
>> Het grote boze sprookjesboek...oftewel: Mens en zijn natuur
> jij ziet niet wat er mis is in de maatschappij..
>> als je net mijn reactie onder jouw werk goed hebt gelezen, dan zou je weten dat ik geloof dat wij in dit leven een vals gecreerde illusie nastreven...
> je ziet spoken, er zitten sommige dingen scheef door machtstructuren die niet klopen, zoals dat de VS het internationale gerechtshof nog steeds niet accepteerd en de milieuafspraken niet na wil komen, maar buiten dat is elke euro een keiharde euro en gewoon net zoveel waard in Griekenland als in Luxenburg, Portugal, Spanje of Duitsland. Wat het echte probleem is is het kiezersbedrog door opiniepijlers als de hond, die hebben het voor Nederland en belgie verpest omdat beide regeringen op hun gat liggen vanwege geldgebrek, we hebben overgeconsumeerd en dingen zijn als maar duurder en duurder geworden waardoor de lonen buiten proportie gestegen zijn en de mensen zonder werk nu in schrijnende armoede leven, het verschil tussen arm en rijk, werk en uitkering is te groot geworden, en dan heb ik het nog niet eens gehad over vnm. al die hebberige mannetjes (maar ook vrouwtjes) die in de top zichzelf met bonussen verrijken terwijl het bedrijf ten onder gaat, als een slechte koning die van zijn of haar volk steelt. Maar waar het mij in de titel om ging is dat de natuur van de vrouw gewoon weg genegeerd wordt alsof die er niet toe doet, terwijl het om het samenspel van mannnetjes en vrouwtjes gaat, op basis van die titel zou ik dat boek niet willen lezen, omdat het een eenzijdig beeld geeft van wat er werkelijk speelt. Bij mij is de titel altijd het allerbelangrijkste en als die niet volledig is, valt voor mij het gehele werk a priori al af. pdv

› Meer... Chose lifegisteren, 15:22
De stoute stiltes in de ochtend
De verhaallijn in de avond
En de middag die voorbij ebt
in een vereenzaamde eermoe
die schrijft zonder pen
Alleen zij kon mij troosten
van het onverbiddelijke
Sparen
voor de neerstortende piano
die als een reclamefilmpje
boven mijn hoofd hing
Mag ik alsjeblieft nog genieten?
Zijn er soms mensen die dit begrijpen?
Ik wil niet verliezen
Maar zoals Al Green zong:
‘How can a loser
ever win?’
En toch
ben ik me bewust
dat ik het leven
nog steeds zelf
voor het kiezen heb
Met of zonder gezin
› Meer... Bloemetje, bloemetje in de wei, wie is de mooiste van ons allebei?gisteren, 14:57
In reacties op gedichten
>>when you love someone you shouldn't hesitate!
>true, maar doe bij twijfel niets, behalve als je zeker weet dat het je iets opleverd, en ook, de enige zekerheid die we hebben is waarschijnlijkheid
>Jij bent best wel een spiritueel mens zeker?
>>Ik ? Ik hou veel van Nietzsche, en Fouceault , van filosofen die zagen aan wat we denken dat waar en werkelijk zou moeten zijn en die de realiteit anders aan ons tonen, ik ben een filosofsich mens maar ik hou wel erg veel van t onbenoembare, dat zeker.
>filosofie is vertaling van de gedachtes van de geest (spirit) het is alsof je jouw gedicht vanuit de gedachte van een gevallen joodse hebt geschreven, vandaar dat ik het spiritueel noem, vaak kan je de realiteit binnen een aantal grenzen van benoembare dingen herkenbaar maken zonder het werkelijke te noemen, dat is ook wat ik in eerste instantie tussen de regels door las.
>>mooi beschreven, ja empathie is het, en die kan inderdaad in de huid van het benoembare kruipen om t onbenoembare duidelijk te maken
Ik denk zelf, hoe meer empathie, hoe beter men iets van schrijven dat groter is dan zijn eigen kleine zelf
>je hebt een goed inlevingsvermogen, dat loont je in het schrijven, kijk alweer uit naar je volgende werkje. prettige dag nog
>kijk daar gaat het dus al fout want een mens is ook vrouwelijk, dus moet het: de mens en zijn of haar natuur zijn, om een volledig beeld te geven..Zijn we wakker?
>weldra baren nachten ijs..sprak me erg aan, je heb de macht van de natuur hierin aardig weten te vatten..maar het: wijl wij hopen te verzanden, en het: lacht ‘t nu obsceen, mij juist een menselijk kant laten zien die in contrast staat met de conclusie, daarom vind ik het in het geheel een nogal los gedicht, als ik dan naar de titel kijk: 't verval van graden, dan kom ik tot de conclusie dat je wilt zeggen dat met de dalende temperatuur de zondigheid toe zal namen? ik weet niet..ik stook misschien wat meer, maar scheidt het afval nog net zo goed als in de zomer en laat de warme kraan nog steeds niet onnodig lopen, wel kleed ik me wat warmer als ik naar buiten ga, dus met minder bloot is er ook minder verleiding, doch laat het natuurlijk veel aan de fantasie over als je jezelf een beetje verbergd, ik denk dat de mens warmhartiger wordt met het koude weer. wie de winter niet tegemoet komt zal de zomer nooit zien aankomen
>mensen die dit soort dingen mee maken zou ik zo graag willen helpen, van hun alcoholprobleem af te komen, die zachte dood wordt als maar harder en harder, het is uitzichtloos voor enig weldenkend mens. daarbij zullen zijn of haar lotgenoten en -genotes het echt niet veel beter hebben. Ik wens degene waar dit overgaat beterschap toe
› Meer... Sreuken Updategisteren, 14:51
er is maar een liefde en dat is de liefde van god
de bomen reiken tot de hemel
(the sky is the limit)
geen woorden maar daden
(actions speak loader than words)
bloemen houden van mensen
gods wegen zijn ondoorgrondelijk
simpel doch doeltreffend
drie keer is scheepsrecht
(three times is a charm)
je kan rennen, maar je kan niet verstoppen
(you can run, but you can not hide)
de hemel is niet van koper
accepteer de feiten zoals ze zijn
baat het niet dan schaadt het niet
wie het laatst lacht, lacht het best
je kan niet om jezelf heen
je moet niet op alle slakken zout leggen
de enige zekerheid die we hebben is waarschijnlijkheid
doe bij twijfel niets behalve als je zeker weet dat het je iets oplevert
in de trein des levens heeft iedereen een beroep
zeker weten is altijd beter dan achteraf zeggen had ik het niet kunnen weten
doe niet wat ik doe, maar doe wel wat ik zeg
› Meer... Escape from zombielandmaandag, 20:37
Daar zitten we dan, gekluisterd achter de pc opzoek naar een uitweg uit de ellende. Je ziet je medespelers en denkt ik ben beter dan hij of zij. Je gaat er nu echt voor zitten en koopt een kaartje zombieland. Eenmaal in de trein gearriveerd blijkt dat er een heleboel mensen jong en oud, arm en rijk, man en vrouw, kind en ouder, ziek en gezond, slim en dom, klein en groot, zwak en sterk, allemaal op zijn of haar eigen manier op jou lijken. De enige overeenkomst die jij met hen allemaal hebt is dat je verslaafd bent en dus een slaaf van de heersende satan van het zombierijk.
De baas van dit rijk verkoopt drugs, drank, macht, geld, porno en leugens. We luisteren er allemaal op onze eigen manier naar en lezen de ondertiteling van de film allemaal op onze eigen manier, telkens word jou de vraag gesteld of je bereid bent er alles voor op te geven uit het zombierijk te mogen verdwijnen, het engelenparadijs in, waar geen drugs, drank, macht, geld, porno of leugens zijn, enkel liefde en waarheid van god die leeft tussen haar en hem die elkaar zo liefhebben dat ze bereid zijn alles van zichzelf op te geven in het belang van het gezamenlijk geluk.
Met andere woorden, hij en zij werken allebei voor het huis en huishouden en dragen de verantwoordelijkheid voor het pasgeboren kind wat hun toekomst een roze kleur heeft gegeven en hen via deze pasgeboren engel met elkaar verbonden heeft tot de dood elkaar scheidt.
Echter nu duikt er een probleem op, want in het huis van hem en haar staat een pc en op die pc is de vrije wereld te vinden, en binnen de grenzen van onze vrijheid kan hij of zij gaan gokken of vreemd gaan met zgn. cybervrienden en –vriendinnen.
En dus op een dag toen de ander niet thuis was geschiedde het dat hij of zij achter het internet in een virtueel casino of ontmoetingsplaats terecht kwam. Daar werden kaartjes verkocht naar (u raad het al) zombieland en dus, voor dat men het wist was men alweer verkocht aan satan en sloop langzaam de verslaving weer terug in de geest. Eerst waren het nog maar kleine wondjes en schrammetjes, maar hoe vaker de ander niet thuis was, hoe vaker men ging verlangen naar het zondige internetmedium zonder bemoeienis van zijn of haar geliefde. Langzamerhand raakten de twee steeds verder van elkaar vervreemd, de een eiste meer aandacht en de ander wilde juist meer gelaten worden om achter de pc te kunnen zitten. Waar het uiteindelijk op neer kwam is dat beiden met ruzie uit elkaar gingen en dat de een met de pc alleen thuis zat en de ander met het kind.
Gelukkig kreeg dit verhaal nog een positieve wending, want er was na man of vrouw en kind nog een echte uitweg uit zombieland en dat was de onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en het kind.
Want toen zij uit elkaar gingen verloren zij het vertrouwen en het geluk van het samen zijn. Ze waren na al die jaren zo gehecht aan elkaar dat ze eigenlijk niet meer zonder elkaar verder wilden en konden. Maar dan moest hij of zij wel afscheid nemen van het zondige zombierijk en zich weer overgeven aan het leven voor elkaar.
Het kaartje zombieland heeft nooit een prijs gewonnen, maar er zijn verhalen, ook al ken ik die niet goed, van mensen die als eerste uit de trein gekomen zijn en ergens in een nieuwe wereld met een zak vol geld en rijkdom een nieuw leven hebben kunnen starten. Misschien wel omdat hij of zij zo slim was, of omdat een van zijn of haar virtuele vrienden of vriendinnen zo rijk was hem of haar van diens of diers geliefde af te kopen en het geluk van het kind te doen laten vergeten met goudbelegde zilveren halssnoeren en met robijn bekleede parelmoeren broekriemen, die natuurlijk veel meer waard zijn dan het geluk van je kind. Of niet dan!?
› Meer... Schilder in waterlandzondag, 14:50
In reactie op Vergenoegzaamheid
>> Amen, ik heb je woordenstroom gelezen. Want ik ben nieuwsgierig aangelegen.
Storten op 555 heb ik niet gedaan, ik was meer voor artsen zonder grenzen.
Hoe kopen we ons schuldgevoel af als we vervolgens over de stadszerver heenstappen en blind zijn voor alles om ons heen.
Treuren over het verleden is treurig als je het heden niet ziet.
Vriendelijke groet ik hoop dat jouw aktie vruchten af werpt.
> dank voor je amen, maar ik heb het nog niet eens concreet over geld gehad, maar dat kan natuurlijk altijd wel als een snelle oplossing voor een schuldgevoel, maar wat ik voornamelijk bedoel is dat men zich inzet voor elkaar, je hoeft niet letterlijk geld op een nooderekening te storten om goed bezig te zijn, je kan ook gewoon nuttige arbeid verrichten en door middel van loonbelasting de staat geld geven voor ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld en via die wege elkaar (extra) steunen en liefde geven, het hoeft dus niet perse dmv geld, het kan ook dmv arbeid. Ik hoop dat ik zo concreet genoeg ben.

In reactie op gedichten:
 
> ik zie een doorregende jas die nog aan de kapstok hangt na te druppen, naast je heb je net een kopje thee en je hebt de uitslag nog niet terug want je hebt nog niks op papier staan, ik hoop voor je dat je het kan halen uit de kleine dingetjes in de natuur en het leven, zoals het knikje van de groenteboer of de glimlach van de bakker, het rood in de wolken als de zon ondergaat na een regenachtige dag, het wit in de hemel als de zon weer terug komt schijnen, de waardering van de post die je elke dag weer op tijd ontvangt en die ook al is het een rekening jou met de realiteit verbonden houdt, want we zijn allemaal mensen en ieder is op zijn of haar eigen manier uniek, maar alles is er met een reden, ook al kunnen we dat niet bevatten, is goed erbij stil te staan hoe bewonderenswaardig het leven en de natuur daadwerkelijk is.. (ja kan ook een tegengestelde versie schrijven waar je jezelf verwonderd over alle dingen die niet goed zijn in het leven, maar dat dunkt mij te getuigen van enig pessimisme, wat mi niet veel met wonderen te maken heeft) dan denk ik toch dat je het beter kan hebben over de wonderen die plaats gevonden hebben in jouw leven sinds je leeft, zoals ik bijvoorbeeld gered ben van zelfvernietiging door ingrijpen van de psychiatrie, ik kan nu mbv. medicatie blijven functioneren en normaal nadenken, terwijl je vroeger aan je lot overgelaten zou zijn geweest, het is wonder te noemen dat die medicatie bestaat en dat men zich heden ten dage bewust is dat instelling als klinieken mensen als een kerk helpen en zijn of haar leven weer op de rails kunnen krijgen met (dwang)medicatie- en revalidatieprogramma's. Het is niet voor niets dat het straffen en de criminaliteit de afgelopen 50 jaar behoorlijk gedaald is, dit is mede dankzij de verlichting van de psychologie en heilzame werking van modern middelen zoals verschillende antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren, en slaap- en ontspanningsmedicatie, veelal is er met de juiste balans van middelen een vergenoegzaam leven te leiden wat voorkomt dat mensen in de goot dan wel fout gaan..ook dat is bijzonder bewonderenswaardig te noemen.

> de bomen rijken tot de hemel, het geluk kan niet op, the sky is the limit, maar als je gaat kijken naar de investeringen die gedaan worden om tot optimale producten te komen, (dat is een s-curve) eerst zijn er lage aanloopkosten en weinig omzet, daarna is er in relatief korte tijd veel geld te verdienen met relatief kleine investeringen en verbeteringen, maar als je dan je product optimaal wil hebben, moet je nog een heleboel kleine details regelen die alles tot een functionerend geheel maken, in deze is jouw gedichtje een aanloop naar een goed product, maar stagneert het bij de eerste echt aanzet tot investeren in jouw ideaal.. maw. als je er wat meer inhoud aan had gegeven, dan was er tot men door gedrongen dat het beste niet altijd het beste is, omdat er een heleboel basisbehoeften onbevredigd blijven als het geld aan de bovenkant weglekt en verdampt om aan optimalisatie eisen te voldoen, wat dat betreft kan men beter een goed product afleveren, wat voldoet (ergens bovenaan het schuine gedeelte van de s-curve) dan dat men het meest hoogwaardige product probeert te vergaren ten koste van de pensioenen en ziektekostenverzekeringen van de werknemers en de klanten van het bedrijf. Dus zou ik graag wat uitgebreidere informatie van je terug zien en een duidelijk aanzet tot een gedicht wat mij als lezer voldoening geeft, dit als tekst is te summier (die steno's hebben gewoon te weinig inhoud, om echt als dichterskaas verkocht te kunnen worden)

> dat heb je goed gezegd hoor, het is smeden en schaven tot de tekst helemaal goed is en soms staat de microfoon zo luid aan dat de liefde uit je pen vloeit of via het toetsenbord uit jouw vingers, soms is het zo goddelijk dat het men als het ware het woord van god kan aanspreken, en aangezien ik geloof dat wij mensen de goden zijn en de mensheid god, zijn alle teksten goddelijk te noemen, het is echter niet altijd zo dat elke tekst evenveel kracht en macht heeft als een andere tekst, dat ligt er maar net aan hoeveel mensen je ermee kan aanspreken wat je geschreven hebt, de een schrijft voor aardbeienijs de andere voor likeurcognac, niet iedereen heeft de zelfde smaak, maar als het over god gaat dan kunnen wij (en ij zijn allemaal mensen) ons er toch in vinden. Daarom vind ik dit goed in het algemeen gezegd, als opdracht aan de dichtenland, doet uw best en maakt het paradijs zelve.

> ik lees dat je inmiddels wat slaap hebt kunnen vatten, die god Hypnos is nog zo gek nog niet, zonder slaap zouden we zombies zijn, desalniettemin is ook de slaap iets wat jou eigen is en zit ook Hypnos in jezelf, zoals je al zei: de drie r'en: rust, regelmaat en reinheid. Waarschijnlijk ontbrak het aan die tweede of derde 'r' waardoor je geen slaap kon vatten, hopelijk vind je na de inspanning van het vrijwilligerswerk (wat ik heel goed van je vind dat je dat doet overigens, dat bedoelde ik in direct ook met vergenoegzaamheid, in het gedicht van vandaag) de rust terug te kunnen ontspannen met een goed boek of een warm kopje soep, wie weet is er wel wat te zien op TV, in ieder geval, je hebt ook tijd nodig om volledig tot ontspanning te komen en dus kan je niet op commando in slaap vallen, maw. Hoe langer je door werkt, hoe later je in slaap zult vallen, omdat je altijd nog een paar uurtjes nodig hebt om echt tot rust te komen, zodat je daadwerkelijk kan slapen. (ik ben aan het gaaapen terwijl ik erover schijf en het is nog maar half een, zal toch door de tekst komen, ik ga maar even een frisse neus halen, een beetje frisse lucht en wat eten zal me goed doen
› Meer... Uneasyzondag, 14:14
Terwijl ik de codes lees
troost ik mezelf met koffie
Bedwing mijn tranen
en loop door de regen
langs de parochie
Eventjes kijk ik nieuwsgierig naar binnen
De mensen daar zijn gelukkig
want ze zijn onwetend
De mensen daar zijn samen
want ze geloven in hetzelfde
Zij lachen
Terwijl ik beschimpt
beklaagd
en beklad word
moet lijden onder de druk
van zoveel meiden
die niet willen geloven
dat ook zij Sonfa zijn
Gaan ze te keer als een Linda
overdrijven en zeiken
zonder maar enigszins te denken
aan hoe ik me voel
Waar is de ware ik gebleven?
Waarom houdt zij opeens van een vrouw?
Waarom negeerde ik alle liefde?
Waarom ben ik mezelf niet meer trouw?
Noemt men dit soms leven?
De klokken luiden in overgave aan de lucht
Ik kan nog steeds niet huilen
maar slaak wel een diepe zucht
Want ik zou willen
dat ik sportman geworden was
Dan scoorde ik nog eens een punt
en kon ik ook van club ruilen
als het me niet beviel
zoals mijn medespelers
de coach of de voorzitter
en de kleur van gras
 
 
› Meer... Woorden achter de schermenzaterdag, 10:09
Orakeltaal
angst is een slechte raadgever..
pedi pedi got
radi radi got
we hebben vragen
god zal ons raad geven
maw. Luister naar je hart als je je tong gebruikt
uit nood ontstaan de simpelste oplossingen
redi redi got
got stil
we hebben antwoorden
god is nog steeds stil
maw. God geeft raad, maar wij vinden als mens het antwoord zelf
Dus: Niet bang zijn
de antwoorden op je vragen liggen altijd voor het oprapen
als je maar op de juiste manier ziet en zoekt

In reacties op gedichten
> doemdenkers zijn dooddenkers, maar je spreekt over een glimp van genade, dus ergens is er nog hoop, toch heb ik als mens iets meer informatie nodig om hier wat mee te kunnen, ik stel mezelf uiteindelijk iedere keer weer de vraag ben ik ter goeder trouw aan mijn naaste? als ik dat ben dan heb ik vrede en al die secnario's van na 2012 dat moet ik eerst nog maar eens zien gebeuren, want het gaat uiteindelijk om de mensen en de middelen en niet om het geld, maw we komen er wel doorheen, zolang we blijven samenwerken. Dat schenkt mij de genade dat ik iets (nuttigs) toevoeg aan de maatschappij. Je boodschap is duidelijk, maar de uitwerking te sumier omhier verder nog iets zinnigs over te zeggen. Vertrouw op de toekomst. Beterschap!
> binnen de grenzen van de dichterlijke vrijheid is in principe alles toegestaan, van mij mag je blijven, ook al begreep ik je gedicht van vandaag niet helemaal, weet ik dat je mooi en begrijpelijk kan dichten als je wel goed in je vel zit. Ik hoop dat dit verder niets met mij te maken heeft en dat je gewoon boos was en dat wilde uiten of zoiets, ik wilde je in ieder geval niet boos maken, enkel mijn verhaal over het lam van god vertellen, ik lameer u voor de persoon die gij zijt, er is maar een liefde en dat is de liefde van god, een andere liefde is er niet, met andere woorden ook in deze boosheid lees ik een hoop liefde en de nul euro op het einde laat zien dat je jouw lezer vergeven hebt, in mijn ogen, dus er schuilt een goed mens in jou
> tja, het behang met de zeven kleuren geeft al genoeg aan, dat er meer is tussen wit en zwart, maar of jij dat zinnig vindt!? en het is maar net hoe je het bekijkt als je soms even afstand neemt kan je er weer een stuk gemakkelijker mee omgaan, maw, vat sommige dingen niet al te zwaar op, maar probeer het beste voor elkaar te doen..Jouw schrijven maakt in ieder geval duidelijk dat je vol zit met woorden die in zijn geheel een gevoel van onmacht geven alsof je getrouwd bent met stilte van de muren

BEGIN VAN DE DAG
Dialoog in reactie op een gedicht
> > Natuurlijk weet ik iets wat jij niet weet. Iedereen weet dingen die niemand anders weet. Dat is omdat we grotendeels verleerd zijn gedachten te lezen. Taal schept meer verwarring dan duidelijkheid. Maar ach, geldt dat niet ook voor beelden en muziek? Ik ben altijd op zoek naar orde omdat ik weet dat ik die nooit zal vinden. 'The chase is better than the catch.' Die is van Motorhead, alhoewel ik me niet kan voorstellen dat ze het zelf verzonnen hebben.
> zonder duidelijkheid is er geen orde en dat leggen we vast in letters en cijfers, tellen is rekenen, maw jouw verhaal gaat uit van oorzaak en gevolg met een negatieve uitkomst terwijl ik de uitkomst juist als iets positiefs zie, wat ik bedoel te zeggen is dat het leven nog zo slecht niet is als je de kleine dingetjes kan waarderen binnen het grotere geheel van waarheid, niet alles tegelijk willen bezitten, maar juist zoveel mogelijk tegelijk kunnen doen, en vaak zal je dan merken dat je met minder informatie meer kan zeggen, zoals in dit gedichtje, het enige wat mij stoort is de pessimistische conclusie ten opzichte van een heleboel kleine dingen die juist wel goed waren, daarom zou ik graag zien dat je wat meer vanuit het licht schreef en wat minder van uit de dood, probeer ook de goede dingen te zien van communicatie en laat je werk meer in balans komen door een vreedzamere conclusie te gebruiken dan het slotakkoord wat ik nu van je heb meegekregen.
>> Als ik geen rasoptimist, groot liefhebber van het leven in al zijn verschijningsvormen en bovendien zelf innig liefgehebt geweest was, ben en zal geworden, joh, dan was ik allang dood. Trouwens, de hoofdpersoon in dit mislukte gedicht, en de bedenker van de titel, iemand anders weet ik sinds net, verkeren in prima staat. Kortom, waar heb je het over?
> ik proef dat je van zuur suiker wil maken, maar mijn indruk is absoluut niet misplaatst, ik wil je enkel wijzen als dat mag, op de sobere inhoud die ik voorgeschoteld krijg ten opzichte van de rijke tekst die je wil verkopen, ik als mens word er niet gelukkig van als het onwaar is en bovendien uitgaat van het niets als er zoveel daadwerkelijk is
__________________________________________________________________________________
EINDE VAN DE DAG
Reacties via het forum
>> In de wandelgang: Heb ik even een briefje verstuurd, terwijl jij oreert en orakelt, heb ik een dichtersmoord beraamd, je vroeg erom!
>> oh wat is het toch fijn een orakel te zijn en het heilige kruis na gij gezalfde

> het is bedtijd, het is me een waargenoegen jouw lijdend voorwerp te zijn dezer dagen, alsof je zelf aan niets anders meer kan denken en totaal geen inspiratie hebt om met zelf iets te komen wat vernieuwend of verrassend is, om die jutteperen konden we nog lachen maar het wordt al cynisterder en donkerder bij je, en ik ga er geen aandacht aan geven want ik weet dat het geen zin heeft je houdt toch niet op, want ik vroeg het je al toen ik hier de eerste keer mijn mond open trok, wil je me niet stalken alsjeblieft? meer nee, je gaat het nog even erger maken en er gewoon keihard tegen in en gooit nog wat extra olie op het vuur door zgn. vriendelijke reacties achter te laten die mij als mens totaal uit verband trekken, want dat ben ik gewoon een mens van vlees een bloed die zegt dat wij als god zijn, maar als jullie mij daarom willen dooddichten, veel succes, bij mijn voorgangers was het niet anders, blijkbaar ben ik jullie tijd te ver vooruit om überhaupt nu iets te kunnen veranderen. helaas zit de geest diep verstopt in de fles en kunnen wij mensen amper nog zien wat het betekent om je naaste lief te hebben, al die drank maakt mensen als monsters terwijl ik zou willen dat we als engelen zijn en eens wat aardiger en minder cynisch tegen elkaar waren, want lachen is gezond, maar de vraag waarom je lacht is meestal niet zo gezond, als je begrijpt wat ik bedoel met een zieke geest, desalniettemin doe je hard je best leuk te zijn, maar kan ik het niet waarderen als je me als een halve heilige behandeld, ik ben gewoon een mens, niet anders dan jij of zij, alleen nogal goed in staat om helder te kunnen denken, en in mijn optiek zit jij me te zieken net zoals zij, en willen jullie zelf niet inzien dat de fout bij jullie ligt door dat bejegende en haatdragende gedrag, laat een mens gewoon vrij te doen en laten wat die wil en bemoei je eens met je eigen leven in plaats van dat van een ander. BVD
 
› Meer... Aquariusvrijdag, 21:16
Gebod tot leven
al is het maar voor even
Steek voorbij de oever
en kom er bijna niet meer
van bij
Druipend als een bezweet paard
bega ik zeven misstappen
op het pad van onze vergankelijkheid
en vergeet je lief te hebben
zoals bedoeld in de naakte waarheid
van het woord
Van god, jij bent van god
en spreekt mij tot duizend talen
ik ben verloren in jouw macht
sinds jij de liefde
uit de stille dood haalde
Nee, ik ben stervende
ga kapot aan deze pennenstreken
die mij verblinden in het niets
Ik ben zwakzinnig getroffen
door de malende sirenes van de tijd
Het is nacht
en de maan schijnt
achter de wolken
De dief heeft toe geslagen
en ik ben bedolven
onder de ziekte
van haar waanzinnige dolken
Bedankt, voor niets, liefste
Ik spreek je weer later
(doe mij dan maar die warme groet)
Het spijt me
maar het moet
ik ga je nu verlaten
tot nooit maar weer
 
 
 
› Meer...


© Copyright 2019 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Young Adult Short Stories